Usuwanie plików i folderów aplikacjami konsolowymi


Systemowe polecenia DEL i RD

Usuwanie plików można przeprowadzić wykorzystując polecenie DEL z Wiersza poleceń (składnię polecenia uzyskamy wpisując komendę DEL /?). Aby usunąć wiele plików na raz używamy symboli wieloznacznych np. *.txt

Przykłady:
DEL c:wirus45.exe
del /s F:*.lnk

Gdy plik ma nałożone atrybuty uniemożliwiające usunięcie, trzeba najpierw usunąć te atrybuty (można podać ścieżkę do folderu, wówczas wszystkie pliki będą miały usunięte atrybuty): atrybuty plików i folderów

W przypadku usuwania folderów wykorzystujemy polecenie RD z Wiersza poleceń (składnię polecenia uzyskamy wpisując komendę RD /?)
Przykład:
RD c:malware
RD /S /Q H:Recycled

Nazwę zawierającą spacje otaczamy w cudzysłów.
W celu masowego usuwania elementów możemy wykorzystać pliki wsadowe (.bat). Po prostu wklejamy kilka poleceń usuwających do Notatnika i przygotowujemy plik wsadowy.

DELNEXT

Licencja: freeware
Platforma: Windows

aplikacja służy do usuwania plików podczas następnego restartu. Przydatne do kasowania plików w użyciu i przez to zablokowanych. Usuwanie elementów odbywa się jeszcze przed załadowaniem się usług i sterowników.
Używanie:
aplikacje kopiujemy do folderu C:windows. Uruchamiamy Wiersz polecenia (na Windows 7 jako administrator) i wpisujemy komendę o składni:

DELNEXT [/d"..."] [/move"..."] [/s] [/now] files...
  • /d katalog, gdzie znajdują się pliki. Jeżeli nie podano, aktualny katalog roboczy jest używany. Ścieżkę ze spacjami otaczamy w cudzysłów.
  • /move pliki nie są usuwane, tylko podmieniane
  • /s rekursywne uwzględnianie podfolderów
  • /now usuwanie plików natychmiast, jeżeli to możliwe
  • files nazwa lub ścieżka do plików. Obsługiwane są wzory wieloznaczne * and ?.

Przykłady poleceń:
delnext c:wirus.exe
delnext /d”c:windows” /s “foo bar.dll” logon.exe

Download: najnowsza wersja

Zrzut ekranu:
delnext.jpg

Alternatywy:

DELS download: najnowsza wersja
aplikacja do usuwania zbioru plików z folderu i wszystkich jego podkatalogów. Składnia polecenia:
DELS [/age##] [/nf] [/nr] [/test] filespec

  • /age## usuwanie plików, które mają co najmniej podaną liczbę dni
  • /nf Don’t list each file as it is deleted.
  • /nr nie uwzględniania podfolderów
  • /test tylko test, bez usuwania
  • filespec specyfikacja plików do usunięcia. Obsługiwane są wzory wieloznaczne * and ?. Wiele specyfikacji mogą być oddzielone średnikiem

Przykład:
dels /nf /age7 f:projects*.bak;*.ico;

NewMove download: najnowsza wersja
Narzędzie jest przydatne do manipulacji plikami po ich ostatniej dacie modyfikacji, umożliwia przenoszenie najnowszych czy najstarszych plików (/MOVEOLD), które są starsze o określoną liczbę dni (/COUNT), czy najnowsze pliki (/MOVENEW) z katalogu o określoną liczbe dni (/COUNT ) lub parametrem usunie je z katalogu (/DELETE) czy też dokona kopii tych plików (/JUSTCOPY) do nowego katalogu docelowego (/TARGET D:…) pozostawiając pliki źródłowe nienaruszone. Bez podania katalogu źródłowego (/SOUCRE D…) narzędzie będzie używać bierzącej ścieżki w wierszu poleceń. Parametr (/TEST) jest parametrem ćwiczebnym, fizycznie polecenia nie wykonają się.

XDEL download: najnowsza wersja (32-bit), najnowsza wersja (64-bit)
aplikacja służy do rekursywnego usuwania folderów wraz z plikami. Dodatkowo pozwala na usuwanie ścieżek powyżej 256 znaków. Wymaga Microsoft Visual C++ 2005 SP1. Wspiera systemy 64-bit. Składnia polecenia:
xdel x:dirdir2 >>> wszystkie foldery poniżej zostaną usunięte

QRD download: najnowsza wersja
alternatywa dla systemowego polecenia RD. Dodatkowo posiada przełącznik usuwający pliki podczas restartu.

DeleteTree download: najnowsza wersja
aplikacja do usuwania całej struktury katalogu i wszystkich plików. Przełącznikiem usunie katalog główny.

Directory Cleaner download: najnowsza wersja
służy do czyszczenia katalogu i jego podkatalogów z niepotrzebnych plików. Parametrem /preserve (/preserve:.rar) wybieramy jaki format plików ma zostać nieskasowany.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.