Parted Magic: audyt komputera i diagnostyka dysku twardego


Dystrybucja Parted Magic zawiera dużo przydatnych programów, w tym także do audytu sprzętu komputera oraz diagnostyki dysków twardych. Uruchamianie dystrybucji jako LiveCD pozwala na sprawdzenie zainstalowanego sprzętu przed zakupem komputera czy też diagnostykę dysku w przypadku jego awarii.

Hardware Detection Tool

Aplikacja dostępna jest na ekranie startowym, w Extras Menu.
Hardware Detection Tool

Memtest86+

Drugą aplikacją z Extras Menu jest Memtest86+ do diagnostyki pamięci RAM.

GSmartControl

graficzny interfejs dla smartctl.
Aplikacje uruchamiamy: System Tools >>> Disk Health (GSmatrControl) lub ikona Disk Health na pulpicie
Po uruchomieniu aplikacja wyświetla wszystkie wykryte dyski wraz z podstawowymi informacjami o danym urządzeniu np. model, seria, pojemność, pojemność sektora, wsparcie SMART itd.

partedmagic28

Po dwukrotnym kliknięciu na urządzenie wyświetlane są bardziej szczegółowe informacje SMART, informujące o kondycji dysku. Parametry, które odstają od normy zostaną podświetlone. Możemy także wykonać zestaw testów dysku twardego, włączyć / wyłączyć SMART, a także zapisać przydatny raport do pliku tekstowego.
Pozwala na wykonanie testów dysku: krótki Short Self-test (celem jest wykrycie całkowicie uszkodzonego dysku bez uruchamiania pełnego skanowania) i kompletny Extended self-test (badanie całej powierzchni dysku i wykonywanie kompleksowych testów)

partedmagic27.jpg

Hardware Lister (lshw)

graficzny interfejs na narzędzie lshw. Aplikacja do wyświetlania sprzętowej konfiguracji komputera: zainstalowana pamięć, procesor, płyta główna, karty PCI itd.
Aplikacje uruchamiamy wybierając menu Start >>> Accessories > Hardware lister. Można także uruchomić lshw w trybie tekstowym, wpisując w terminal polecenie “lshw”.

partedmagic29

Hardinfo (System Profiler and Benchmark)

aplikacja identyfikuje zainstalowany w komputerze sprzęt. Wyświetla także dane o połączeniach sieciowych. Pozwala także przeprowadzić kilka testów diagnostycznych oraz zapisać raport do pliku tekstowego / HTML.
Aplikacje uruchamiamy wybierając menu Start >>> System Tools >>> System profiler and benchmark lub klikając w ikonę System Profiler na pulpicie.

Test audio

narzędzie wykonuje test karty dźwiękowej. Wyświetla nazwę wykrytej karty oraz wykonuje test dźwięku poprzez odtworzenie dźwięku “bip”.
Test uruchamiamy wybierając menu start >>> Accessories > Test audio.

partedmagic31

System Stability Tester

aplikacja do przeprowadzania testu stabilności systemu poprzez obliczenie do 128 milionów cyfr Pi. Pozwala ustalić czy dana konfiguracja sprzętowa działa stabilnie i nie powoduje błędów. Ma wdrożone dwa algorytmy obliczeniowe: Quadratic Convergence of Borwein oraz Gauss-Legendre.
Proces testowania polega na uruchomieniu co najmniej dwóch wątków jednocześnie (max. 32). Po każdym etapie obliczeń, wyniki wszystkich wątków są porównywane, a wszelkie różnice między nimi są zgłaszane. Istnieje również opcja jednowątkowa obliczeń, która jest przeznaczona do wykonania benchmarku, nie testuje stabilności.
Aplikacje uruchamiamy wybierając menu Start >>> System Tools > System Stability Tester

system-stability-testerDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.