Atrybuty plików i folderów


Rodzaje atrybutów

  • Archiwalny (A) – określa czy dany element został zmodyfikowany od momentu jego ostatniej archiwizacji. Atrybut ten zazwyczaj jest nadawany każdemu pliku zaraz po jego utworzeniu lub zmodyfikowaniu.
  • Tylko do odczytu [R] – włączony uniemożliwia zmianę zawartości pliku, a także jego usunięcie. Umożliwia tylko otwarcie pliku.
  • Ukryty (H) – włączenie tego atrybutu powoduje, że plik nie jest widoczny na liście wyświetlanych plików w Exploratorze Windows lub w spisie generowanym poleceniem DIR.
  • Systemowy (S) – nadawany jest bardzo ważnym plikom systemu operacyjnego lub innych programów.

Aby zobaczyć pliki z atrybutem ukryty i systemowy aktywujemy widoczność w Opcjach folderów.

Zmienianie atrybutów metodami systemowymi

Z poziomu właściwości plików
klikamy PPM na pliku >>> Właściwości. Nie możemy nadawać / usuwać atrybutu systemowego.

atrybuty.jpg

Polecenie attrib z Wiersza poleceń
Polecenie to pozwala włączać (+) wyłączać (-) wymienione atrybuty.
Składnia:

attrib [+a] [-a] [+h] [-h] [+r] [-r] [+s] [-s] ścieżka do pliku [/s] [/d]

/S Przetwarza pasujące pliki w folderze bieżącym i wszystkich podfolderach.
/D Przetwarza również foldery.

np.
ATTRIB +H D:*.doc /s
ATTRIB -R -S -H F:cs6phv6d.exe
ATTRIB +R F:plik.txt

Aby sprawdzić atrybuty plików możemy uruchomić polecenie DIR z przełącznikiem [/A] lub selektywnie [/AA] [/AR] [/AH] [/AS].

Pliki wsadowe
Jeżeli mamy wiele plików do edycji, możemy wykorzystać pliki wsadowe (.bat). Modyfikacja wykona się automatycznie, bez potrzeby wielokrotnego wpisywania poleceń do linii komend.

np. usuwanie atrybutów (w przypadku dodawania atrybutów zamieniamy “-” na “+”)

ATTRIB -R -S -H D:ws.exe
ATTRIB -R -S -H F:cs6phv6d.exe
ATTRIB -R -S -H F:q3kku.exe
ATTRIB -R -S -H F:mbvd.exe

Edycja atrybutów za pomocą aplikacji
Atrybuty można edytować także przy użyciu zewnętrznych aplikacji: programy do edycji atrybutów.Tags:
One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.