Nagłówki ETag i Expires, czyli cachowanie elementów strony w przeglądarce


W czasie odwiedzin strony, poszczególne jej elementy są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, z której w razie potrzeby mogą być odczytywane. Aby to dobrze wykorzystać ustawiamy odpowiedni czas ważności elementów. Do tego celu służą nagłówki ETag i Expires.

https ETag
Nagłówek ETag informuje czy plik został zmieniony i czy jest konieczność ponownego pobrania z serwera. Analizowany jest w pierwszej kolejności, a gdy jest włączony pomijane są inne nagłówki. Porównywanie opiera się na zmianie rozmiaru, dacie ostatniej modyfikacji lub sumy kontrolnej. Wymagane jest wysłanie zapytania do serwera o wystąpienie zmian. Dodatkowo nie zawsze działa to jak należy np. jeżeli po edycji obrazka jego rozmiar się nie zmienił, nowy obrazek nie będzie pobrany.

Całkowite wyłączenie nagłówka dla wszystkich elementów >>> nagłówek będzie całkowicie pomijany. Ale w tej sytuacji powinniśmy ustalić czas ważności dla plików html/xml za pomocą nagłówka Expires.

Header unset ETag
FileETag None

Wyłączenie dla wybranych plików:

<FilesMatch ".(gif|jpe?g|png)$">
FileETag None
</FilesMatch>

https Expires
Nagłówek Expires, informuje jak długo dany obiekt jest aktualny. Sposób pozwala wykorzystać pamięć podręczną przeglądarki do szybszego ładowania wybranych elementów. Przeglądarka odczytuje datę ważności i jeżeli plik się nie przedawnił, pobierany jest z cache przeglądarki. Ogranicza to ilość żądań do serwera, ograniczamy zużycie transferu, a strona ładuje się szybciej. Sami określamy dla których plików ustawimy nagłówek wygaśnięcia. Nagłówek przydatny do cachowania statycznych, rzadko modyfikowanych plików jak obrazki, ikony, style css itp.
Aby przeglądarka brała pod uwagę ten nagłówek konieczne jest wyłączenie nagłówka ETag dla plików, które chcemy w ten sposób buforować. Dopiero w momencie wyłączenia ETag przeglądarka będzie opierać się na Cache-Control oraz Expires header.

Nagłówek używamy dodając kod do .htaccess. Przykładowo poniższy kod ustawia czas ważności dla plików obrazków i css na 30 dni (liczba AX…X oznacza sekundy; 2592000 sekund = 30 dni):

ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType image/jpg A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/x-icon A2592000
ExpiresByType text/css A2592000

Chcąc użyć nagłówka dla innych typów plików korzystamy z poniższej ściągawki:

application/x-javascript; text/html; text/richtext; image/svg+xml; text/plain; text/xsd; text/xsl; text/xml; video/asf; video/avi; image/bmp; application/java; video/divx; application/msword; application/x-msdownload; image/gif; application/x-gzip; x-icon; image/jpeg; application/vnd.ms-access; audio/midi; video/quicktime; audio/mpeg; video/mp4; video/mpeg; audio/ogg; application/pdf; image/png; audio/x-realaudio; application/x-shockwave-flash; application/x-tar; audio/wma; application/zip

Bardziej zaawansowany kod:

ExpiresActive On
ExpiresByType text/html A1
ExpiresByType application/xhtml+xml A1
# Add Expire header set to 30 days (far future)
ExpiresByType text/css A2592000
ExpiresByType text/javascript A2592000
ExpiresByType application/javascript A2592000
ExpiresByType application/x-javascript A2592000
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType image/jpg A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/x-icon A2592000
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon A2592000
ExpiresByType image/svg+xml A2592000
ExpiresByType text/plain A2592000
# Add Expire header set to 1 day
ExpiresByType text/xml A108000
ExpiresByType application/x-httpsd-php A108000
ExpiresByType application/x-httpsd-fastphp A108000
ExpiresByType application/x-httpsd-php-source A108000
# Add Expire header set to 1 hour
ExpiresByType application/xml A108000
ExpiresByType application/atom+xml A108000
ExpiresByType application/rss+xml A108000

Przykład 1
Kod do zastosowania na większości stron. Dla wybranych typów plików (obrazki, style css, js) ustawiony jest czas ważności na 30 dni (ExpiresDefault A2592000) oraz wyłączony jest ETag. Cache-Control zmusza przeglądarkę do buforowania (ustawienie wartości na “no-cache” powoduje, że inne nagłówki odpowiedzialne za buforowanie zostałyby zignorowane.

<FilesMatch ".(ico|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on
ExpiresDefault A2592000
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
Header unset ETag
FileETag None
</FilesMatch>

Przykład 2
Prosty kod ustawiający nagłówek Expires dla wybranych typów plików.

ExpiresActive On
<FilesMatch ".(jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
ExpiresDefault A604800
</FilesMatch>

Przykład 3
Rozbudowany kod. Opis w komentarzach.

# Aktywacja Expires u ustawienie domyslnego czasu na 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# Ustawienie czasu wygasniecia dla plikow medialnych na 1 rok i zmuszenie przegladarki do ich buforowania
<FilesMatch ".(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A29030400
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Ustawienie czasu wygasniecia plikow graficznych na 1 tydzien i zmuszenie przegladarki do ich buforowania
<FilesMatch ".(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Ustawienie czasu wygasniecia plikow na 2 godziny
<FilesMatch ".(xml|txt|html|js|css)$">
ExpiresDefault A7200
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>

# Wymuszony zakaz buforowania dla dynamicznych plikow
<FilesMatch ".(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>

Przykład 4

# Expire handler
<IfModule mod_expires.c>
# Aktywacja expirations.
ExpiresActive On
# Cachowanie wszystkich plikow przez tydzien
ExpiresDefault A604800
# Cachowanie przez 1 rok
<FilesMatch ".(ico|pdf|flv)$">
ExpiresDefault A31449600
</FilesMatch>
# Cachowanie przez 1 miesiac
<FilesMatch ".(jpg|png|gif|swf)$">
ExpiresDefault A2592000
</FilesMatch>
# Cachowanie przez 1 miesiac
<FilesMatch ".(xml|txt|css|js)$">
ExpiresDefault A604800
</FilesMatch>
# Cachowanie przez 1 sekunde
<FilesMatch ".(html|htm|php)$">
ExpiresDefault A1
</FilesMatch>
</IfModule>

Przykład 5

# Turn on Expires and set default expires to 3 month
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault A7257600
 ExpiresByType image/x-icon A14515200

# Set up caching on media files for 1 month
 <FilesMatch “.(gif|jpg|JPG|jpeg|png|PNG)$”>
 ExpiresDefault A2419200
 </FilesMatch>

# Set up caching on commonly updated files 1 month
 <FilesMatch “.(xml|txt|html|js|css)$”>
 ExpiresDefault A2419200
 </FilesMatch>

<FilesMatch “.(ico|gif|jpg|JPG|jpeg|png|PNG|css|js|html?|xml|txt)$”>
 FileETag None
 </FilesMatch>

Przykład 6

# Expire images header
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType image/jpg A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/ico A2592000
ExpiresByType text/css A2592000
ExpiresByType text/javascript A2592000

# kill them etags
FileETag none

Ciekawa strona: Ultimate .htaccess Guide – obszerny przewodnik po .htaccess19 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.