Menager typów i skojarzeń plików


Każdy plik ma swoje rozszerzenie, które identyfikuje plik. Domyślnie jednak system ukrywa rozszerzenia plików, więc dobrze jest je uwidocznić: Jak wyświetlić rozszerzenia plików? Rozszerzenia natomiast określają typ pliku. Jeżeli plik ma rozszerzenie “txt” to należy do typu Dokument tekstowy. Z kolei typ dokumentu identyfikuje aplikację powiązaną z otwieraniem pliku o danym rozszerzeniu np. pliki o rozszerzeniu txt system skojarzy z aplikacją Notatnik i tylko w niej będą otwierane.
Powyższa metoda rozróżniania plików stwarza pewne niebezpieczeństwo, ponieważ zmieniając rozszerzenie może doprowadzić do bezużyteczności pliku. Przykładowo można zmienić rozszerzenie .mp3 na .pdf, ale plik na pewno nie otworzy się w przeglądarce dokumentów PDF. Można także całkowicie usunąć rozszerzenie z pliku. W takim przypadku można skorzystać ze specjalnych aplikacji identyfikujących typ plików.

Pomimo tego mankamentu metoda daje duże możliwości kontroli nad plikami. Cała konfiguracja o typach plików jest zapisana w rejestrze. Uruchamiamy edytor rejestru i przechodzimy do klucza HKEY_CLASSES_ROOT. Klucz podzielony jest na dwie sekcje:

  • sekcja podkluczy z rozszerzeniami plików
  • sekcja podkluczy typów plików i powiązanych z nimi rozszerzeniami

Przykładowo wybrałem rozszerzenie .3gp, gdzie wartością domyślną jest GomPlayer.3gp. Wartość ta określa typ pliku, który jest powiązany z rozszerzeniem i umieszczony w drugiej sekcji.
typy plików

Klucz GomPlayer.3gp zawiera konfigurację danego typu plików:

  • wartość “Domyślna” określa typ pliku >>> tutaj GOM Media file(.3gp) – w razie potrzeby można zmienić typ pliku np. jeżeli instalacja nowej aplikacji zmieniła skojarzenia plików.
  • klucz DefaultIcon – ikona wyświetlana z każdym plikiem używającym tego typu
  • klucz shell określa akcje dla tego typu plików

Na ogół wartość Domyślna klucza shell to Open, czyli otwarcie pliku (domyślną akcję można sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy na pliku, opcja pogrubiona jest domyślna). Można ją edytować i ustawić np Edit, czyli edycja.
typy plików

W kluczu tym można dodać nową akcję
– prawym przyciskiem myszy i Nowy >>> Klucz i podajemy nazwę akcji
– w utworzonym kluczu Nowy >>> Klucz >>> Command
– w kluczu command klikamy na wartość Domyślna i edytujemy ją wpisując w Dane wartości pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego wraz z parametrem %1 (zapewnia obsługę nazw ze zawierających spacje) wg schematu:

"c:Program filesnazwa programunazwa pliku.exe" "%1"

Przykład – dodanie akcji “Otwórz folder w Wierszu poleceń
– dodajemy nową akcję dla typu Folder w kluczu shell. W kluczu command wartością jest

cmd.exe /k cd "%L"

otwórz folder w wierszu poleceń

Ukrycie rozszerzenia
Przechodzimy do klucza typu plików (nie rozszerzenia), Nowy >>> Wartość ciągu, wpisujemy nazwę NeverShowExt.
Przykład: skróty to pliki o rozszerzeniu .lnk i typ pliku lnkfile. Ale nawet po odkryciu rozszerzeń nie zobaczymy rozszerzenia w skrótach. Odpowiada za to NeverShowExt w HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile.

Powiązanie rozszerzenia z aplikacją
– klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku >>> Otwórz za pomocą >>> Wybierz program domyślny
– menu Start >>> Programy domyślne >>> Skojarz typ pliku lub protokół z programem. Zaznaczamy rozszerzenie i Zmień program.
Otworzy się okienko Otwieranie za pomocą. Wybieramy aplikację (jeśli nie ma żadnej pozycji klikamy w Przeglądaj i wskazujemy plik wykonywalny). Zaznaczamy “Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików”.
otwieranie za pomocą

Kojarzenie aplikacji z wieloma typami plików
menu Start >>> Programy domyślne >>> Ustaw programy domyślne
Wybieramy dany program. Mamy dwie opcje:
– jeżeli program ma otwierać wszystkie obsługiwane typy plików klikamy w Ustaw ten program jako domyślny
– jeżeli program ma otwierać tylko wybrane typy wybieramy Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu i wybieramy rozszerzenia plików.

Nowy typ pliku
Jeżeli chcemy otworzyć plik, który ma niezarejestrowane rozszerzenie, system wyświetli okno, że nie może otworzyć tego typu pliku. Wybieramy “Wybierz program z listy zainstalowanych programów”. Wybieramy program lub wskazujemy go buttonem Przeglądaj i wpisujemy jego opis. W rejestrze pojawi się klucz rozszerzenia, oraz typu pliku w postaci rozszerzenie_auto_file.

Menu Nowy
Gdy klikniemy na Pulpicie w menu kontekstowym mamy pozycje Nowy. Możemy utworzyć nowy folder, skrót oraz pliki wybranych typów.
Aby dodać nowy typ pliku w rejestrze wybieramy rozszerzenie pliku, tworzymy w nim nowy podklucz o nazwie ShellNew, zaś w nim nową wartość ciągu, która przybiera jedną z nazw:

  • NullFile – utworzenie pustego pliku
  • Directory – utworzenie katalogu
  • Command – utworzenie pliku poprzez wykonanie polecenia. Przykład w rejestrze: klucz HKEY_CLASSES_ROOT.contactShellNew, wartość Command ma zawartość “%programFiles%Windows MailWab.exe” /CreateContact “%1”
  • Data – po utworzeniu pliku system skopiuje do niego zawartość z tego wpisu. Przykład w rejestrze: HKEY_CLASSES_ROOT.rtfShellNew

menu Nowy

Aby usunąć pozycję z tego menu szukamy w rejestrze rozszerzenia i usuwamy z niego ShellNew. Alternatywnie możemy zmienić nazwę klucza np. na ShellNewOld – system wówczas go nie odtworzy, a później możemy łatwo przywrócić klucz zmieniając nazwę.

Otwarcie pliku w nieskojarzonej aplikacji
Wykorzystujemy opcję Otwórz za pomocą, ale odznaczamy “Zawsze używaj wybranego programu…”

Aplikacje w oknie Otwórz za pomocą
Lista pojawiających się aplikacji jest brana z kluczy rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT.rozszerzenieOpenWith / OpenWithList
HKEY_CLASSES_ROOTApplications
HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociations

Usuwanie aplikacji dla typu plików
W kluczu HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExtsrozszerzenieOpenWithList
Usuwamy wpis aplikacji i modyfikujemy MRUList usuwając literę, którą posiadała aplikacja.

Usuwanie / dodawanieprogramu z listy
W kluczu HKEY_CLASSES_ROOTApplications wybieramy plik aplikacji i tworzymy nową wartość ciągu o nazwie NoOpenWith. Sposób nie działa dla programów, które domyślnie otwierają dany typ plików.

Aby dodać program tworzymy klucz aplikacji wzorując się na kluczu HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsiexplore.exe, czyli dodajemy klucz shellopencommand i wskazujemy ścieżkę do pliku.

Blokada zmiany domyślnego programu
Aby zablokować zmianę domyślnego programu otwieramy klucz HKEY_CLASSES_ROOTUnknownshellopendlgcommand
dodajemy do wartości ciąg %2. Całość ma mieć postać:

%SystemRoot%system32rundll32.exe %SystemRoot%system32shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 %2

Opcja Zawsze używaj wybranego programu będzie niedostępna.

Zakładka Typy plików Windows XP
Windows XP ma przydatną zakładkę do edytowania typów plików, dostępną w oknie Opcje folderów (menu Narzędzia >>> Opcje folderów). Niestety zakładkę usunięto w nowszych systemach Windows Vista/7.
Zakładka pozwala dostosować każdy typ plików: dodać / usunąć rozszerzenie, zmienić domyślny program otwierający. Klikając w Zaawansowane możemy zarządzać dostępnymi akcjami dla typu plików oraz zmienić ich ikonę.
zakładka typy plików

typy plików akcje

FileTypesMan

Licencja: freeware
Platforma: Windows (Support 32-bit i 64-bit)

aplikacja to alternatywa na systemową zakładkę Typy plików. Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych rozszerzeń i typów plików, wraz ze szczegółowymi informacjami. Pozwala na edycję każdego rozszerzenia, edycję, dodawanie i usuwanie typów plików oraz akcji dla typu plików, zmianę ikony, dodanie do menu Nowy, otworzyć typ pliku w edytorze rejestru, opcja ukrywania danych rozszerzeń na liście Typów plików Windowsa. Możliwość zapisywania raportów. Każde rozszerzenie można sprawdzić w autorskim serwisie online podającym np. czym otworzyć plik.

Przydatną opcją jest zmiana typu pliku dla danego rozszerzenia – wybieramy dane rozszerzenie i z menu Edycja >>> Zmień typ pliku dla danego rozszerzenia (klawisz F4). Szukamy typu pliku, który ma obsługiwać dane rozszerzenie i OK.

Download: najnowsza wersja 32-bit, najnowsza wersja 64-bit, spolszczenie (nie wymaga instalacji)

Zrzut ekranu:
file types man

Alternatywy:
Types download: najnowsza wersja
Licencja: Creative Commons
umożliwia: kasowanie typów plików, edytowanie skojarzeń, modyfikowanie ikon, akcji, widoczności rozszerzenia. Wymaga .NET Framework 2.0.

Unassoc usuwa powiązania dla typów plików ustawionych przez użytkownika poprzez Otwórz za pomocą, przez co obowiązywać będą ustawienia globalne (Remove file association (User) oraz całkowicie usuwa typy plików z rejestru, globalnie (Delete file type), dla Vista/7.

Default Programs Editor download: najnowsza wersja
aplikacja podzielona na trzy sekcje:
– File Type Settings: zarządzanie pozycjami menu kontekstowego dla danego rozszerzenia, zmiana ikony i opisu, edycja dostępnych aplikacji w oknie Otwórz za pomocą, zmiana typu pliku dla rozszerzenia, usunięcie rozszerzenia.
– Autoplay Settings: edycja autoplay handlers, ustawianie domyślnej akcji (nie działa na Win XP).
– Default Programs Settings: alternatywa na systemowy Ustaw programy domyślne w menu Start, służy do edytowania powiązań programów z rozszerzeniami (nie działa na Win XP).
Opcje aplikacji pozwalają zainstalować ją w Panelu sterowania, wykonać backup rejestru przed edycją, wyłączyć dialog “Użyj sieci Web do znalezienia odpowiedniego programu” dla nieznanych plików, włączenie pokazywania rozszerzeń menu kontekstowego dla rozszerzenia, uaktywnienie odnośników “Jump to registry key” otwierających lokalizacje w rejestrze. Wymaga .NET Framework 3.5.

OpenWithView

Licencja: freeware
Platforma: Windows XP/Vista/7 (32-bit i 64-bit)

aplikacja wyświetla listę wszystkich dostępnych programów w “Otwórz za pomocą” i pozwala włączyć / wyłączyć je z listy. Kiedy program jest wyłączony, nie będzie wyświetlany w sekcji “Inne programy”. To narzędzie może być użyteczne, jeśli w oknie wyświetla się zbyt dużo programów i chcemy usunąć te, z których nie korzystamy.

Download: najnowsza wersja, spolszczenie (nie wymaga instalacji)

Zrzut ekranu:
open with view

OpenWithAdd

aplikacja umożliwia dodawanie na stałe programu do okna Otwórz za pomocą

openwithaddTags:
2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.