Włączanie / wyłączanie Autoodtwarzania


Autoodtwarzanie “Autoplay” – to pojawiające się okienko akcji AutoPlay próbujące zdefiniować typ dysku i przypisać mu domyślne akcje; funkcja bierze pod uwagę zawartość dysku (np. muzyka, video, obrazy) i wyświetla stosowne okienko z wyborem akcji; pojawia się nawet na pustych nośnikach, nie są potrzebna pliki autorun.inf.

Autouruchamianie “Autorun” – możliwość automatycznego uruchamiania programu z dysków, potrzebne są tutaj pliki autorun.inf, w których zapisane jest, jaki program ma się uruchomić. Wyłączenie rozpoznawania plików autorun.inf we wpisie o infekcjach z pendrivów.

Podsumowując – autorun reaguje na to co jest zapisane w pliku autorun.inf, zaś autoplay reaguje na zawartość dysku (muzyka, zdjęcia, filmy, programy itd.)


Czynności wstępne

Aby wyłączyć autoodtwarzanie musimy wcześniej zainstalować wymagane aktualizacje:
– Aktualizacja zabezpieczeń 950582 dla Windows Vista i Server 2008
– Aktualizacja 967715 dla Windows XP, Server 2003 i 2000

W Windows XP / 2003 instalacja aktualizacji powoduje utworzenie wpisu HonorAutorunSetting w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer
Wpis ten jest niezbędny, ponieważ steruje zachowaniem funkcji autoodtwarzania. Domyślna wartość to 1. Wartość 0 przywraca domyślne zachowanie.
Można utworzyć wpis ręcznie: w kluczu tworzymy nową Wartość DWORD o nazwie HonorAutorunSetting, następnie w dane wartości wpisujemy wartość 1.
Więcej informacji można znależć na stronie Microsoftu

Do prawidłowego działania Autoodtwarzania wymagana jest uruchomiona usługa Wykrywanie sprzętu powłoki.

Zarządzanie Autoodtwarzaniem

Okienka Autoodtwarzania

Windows XP – aby zmienić akcje podejmowaną po włożeniu płyty w oknie Mój komputer klikamy prawym przyciskiem myszy na napędzie CD i wybieramy Autoodtwarzanie. Określamy akcję i OK. Aby wyłączyć zaznaczamy “Nie podejmuj żadnej akcji” + “Zawsze wykonuj wybraną akcję”.
autoplay-xp

Windows Vista/7: mamy tutaj podobne okienka, gdzie także możemy określić i zapamiętać akcje, która ma się wykonywać.
autoplay

Systemy te mają dodatkowo panek kontrolny w Panelu sterowania, gdzie możemy włączyć / wyłączyć Autoodtwarzanie oraz określić domyślne akcje: menu Start >>> Panel sterowania >>> Sprzęt i dźwięk >>> Odtwórz dyski CD lub inne nośniki automatycznie lub Autoodtwarzanie w Wn7 (alternatywnie menu Start >>> Programy domyślne >>> Zmień ustawienia funkcji Autoodtwarzanie.
autoodtarzanie-win7

Za pomocą przystawki systemowej zasad grupy

Aby uruchomić przystawkę wybieramy menu Start >>> Uruchom (lub klawisze Win+R) >>> gpedit.msc. Można także wpisać to w wyszukiwarkę menu Start Windows 7. Przystawka nie jest dostępna na edycjach Home.

Windows XP: Konfiguracja komputera->Szablony Administracyjne->System i Wyłącz funkcję autoodtwarzanie.
W okienku z prawej strony dwuklik na Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie, wybierz opcję Włączone a z rozwijalnej listy wybierz opcję Wszystkie dyski, aby wyłączyć funkcję autouruchamiania na wszystkich dyskach.Tak samo w Konfiguracja użytkownika->Szablony Administracyjne->System->Wyłącz funkcję autoodtwarzanie.

Windows Vista/7: Konfiguracja komputera->Szablony administracyjne->Składniki systemu Windows->Zasady autoodtwarzania->Wyłącz funkcję autoodtwarzania ustaw na Włączone. Tak samo w Konfiguracja użytkownika->Składniki systemu Windows->Zasady autoodtwarzania->Wyłącz funkcję autoodtwarzania.
Po wszystkim restart komputera.

Edycja rejestru (pomocne w edycjach Home)

Za funkcję Autoplay odpowiadają klucze rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer] – obowiązuje wszystkich użytkowników, ma pierwszeństwo nad ustawieniami bieżącego użytkownika

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer] – ustawienia bieżącego użytkownika.

wartość NoDriveAutorun – ustawione na 0x03ffffff = blokada Autoodtwarzania dla wszystkich liter dysków. Wartość 0x00000000 – funkcja włączona na wszystkich literach dysku.
wartość NoDriveTypeAutorun – ustawione na 0x000000ff = blokada Autoodtwarzania dla wszystkich dysków niezależnie od ich typu. Wartością domyślną jest 0x00000091 dla XP/Vista/7 i 0x00000095 dla edycji Server.

Fixy rejestru – jak przygotować plik rejestru (.reg)
Całkowite wyłączenie Autoodtwarzania na wszystkich dyskach, niezależnie od ich typu
globalny

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff

dla bieżącego użytkownika

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff

Całkowite wyłączenie Autoodtwarzania na wszystkich dyskach, włączając wszystkie litery i typy dysków

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesexplorer]
"NoDriveAutoRun"=dword:03ffffff
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff

Selektywne wyłączanie Autoodtwarzania
Ustalamy odpowiednią wartość NoDriveTypeAutoRun:
0x1 lub 0x80 dyski o nieznanym typie
0x4 dyski wymienne
0x8 dyski stałe
0x10 dyski sieciowe
0x20 dyski CD-ROM
0x40 dyski RAM
0xFF wszystkie rodzaje dysków

Aby wyłączyć funkcję na kilku rodzajach dysków dodajemy wartości. Np. aby wyłączyć autoplay na dyskach wymiennych i sieciowych dodajemy wartości 0x4 + 0x10 = 0x14.

Naprawa Autoodtwarzania “Autoplay”

XP: użyć aplikacji Autoplay Repair Wizard
Vista/7: Panel Sterowania -> Autoodtwarzanie. Ustawić wszystkie pozycje na Pytaj mnie za każdym razem lub zresetować opcje.

Użycie przystawki systemowej zasad grupy
Postępujemy tak jak w przypadku wyłączania (opis post wyżej), ustawiająć na “Nie skonfigurowano”.

Fix naprawiający Autoodtwarzanie – fix rekonstruuje ustawienia w rejestrze odpowiedzialne za prawidłowe działanie Autoplay. Tworzymy ręcznie lub pobieramy gotowy plik: autoplay-fix.zip

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoDriveAutoRun"=-
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCdrom]
"AutoRun"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer]
"NoDriveAutoRun"=-
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesCdrom]
"AutoRun"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]
"allocatecdroms"="0"

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000

Przydatne aplikacje

AutoRunSettings

Platforma: Windows
Licencja: freeware, także do celów komercyjnych

aplikacja umożliwia włączanie / wyłączanie funkcji Autoplay dla typów oraz liter napędów, a także włączanie / wyłączanie odczytu plików autorun.inf Jest bardzo funkcjonalna, ponieważ eliminuje ręczną edycję rejestru i pozwala dowolnie modyfikować Autoodtwarzanie nawet przez początkujących użytkowników.

Używanie – zaznaczona opcja oznacza aktywną funkcję Autoplay. Aby wyłączyć odznaczamy. Z kolei zaznaczona opcja “block autorun.inf” wyłącza rozpoznawanie plików autorun.inf Aplikacja pokazuje także stan wpisu HonorAutorunSetting na Windows XP oraz status usługi Wykrywanie sprzetu powłoki.

Download: najnowsza wersja, autorunsettings_1.3

autorun-settings

Rizone CD-DVD Icon Repair

aplikacja rozwiązuje problem z nie rozpoznawaniem napędu CD/DVD przez system, odczytem lub nagrywaniem płyt, a także umożliwia resetowanie ustawień Autoodtwarzania (Autoplay) i wyłączenie tej funkcji dla dysków wymiennych.

RizoneCD-DVDRepair.jpg

Usuwanie AutoPlay Handlers

Jeżeli w pojawiających się okienkach Autoplay mamy osierocone pozycje, które są już nieaktywne i pozostawione przez odinstalowane programy, możemy je usunąć.
Wpisy znajdują się w rejestrze w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAutoplayHandlersHandlers i EventHandlers

CleanHandlers

download: cleanhandlers_2_4.zip (nie wymaga instalacji)

aplikacja wyświetla listę wpisów Autoplay dodanych przez inne programy (np. Nero) z pominięciem domyślnych wpisów Microsoftu.
Umożliwia usunięcie danego wpisu (Delete), skanowanie w poszukiwaniu nieprawidłowych wpisów (Scan) oraz skanowanie z automatyczna naprawą i kopią rejestru przed akcją (Scan and Fix invalid entries).

clean-handlers

Dla Windows XP (działa także na Win7, ale nie ma oficjalnego wsparcia) można użyć aplikacji Autoplay Repair download: Install_APR_v2.2.2.zip: usuwanie, edycja i tworzenie nowych pozycji Autoplay Handlers; dodatkowo wyłączenie Autoplay dla wskazanych liter dysków i kopia zapasowa rejestru. Licencja: freeware do własnego użytku
autoplay-repair

Dla Windows 7 mamy aplikację Default Programs Editor download: najnowsza wersja: dodawanie, edycja i usuwanie Autoplay Handlers.
default-autoplayDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.