Kopia zapasowa i przywracanie rejestru


Rejestr systemu Windows to baza danych ustawień i konfiguracji całego systemu. Przechowywane są informacje o sprzęcie, zainstalowanych programach, osobistych ustawieniach menu Start, Pulpitu czy typach plików i powiązanych z nimi aplikacjami do ich otwierania. Wszystkie dokonywane zmiany w systemie są zapamiętywane właśnie w rejestrze, więc dobrze jest wykonywać backup rejestru, aby w razie problemów była możliwość przywrócenia prawidłowych ustawień.

Edytor rejestru
Aby uruchomić edytor rejestru uruchamiamy plik “C:Windowsregedit.exe”. Można także w funkcje Uruchom (klawisze Win+R), Wiersz polecenia czy wyszukiwarkę Win7 wpisać “regedit.
Przed każdą modyfikacją kluczy w rejestrze powinniśmy wykonać jego kopię zapasową. Klikamy prawym przyciskiem myszy na danym kluczu >>> Eksportuj. Wybieramy lokalizację zapisu i wpisujemy nazwę dla pliku. Utworzy się plik rejestru z rozszerzeniem .reg. Aby przywrócić wyeksportowany klucz uruchamiamy plik lub klikamy prawym przyciskiem myszy >>> Scal. Plik można edytować lub utworzyć w Notatniku wybierając z menu kontekstowego Edytuj.
regedit eksportuj

Konsolowe narzędzie reg.exe
W okno Wiersza poleceń wpisujemy komendę o składni:

reg export nazwa_klucza nazwa_pliku

przykład:

REG EXPORT HKEY_CURRENT_USER D:backup.reg

Kopiowanie i odzyskiwanie całego rejestru
Rejestr przechowywany jest w kilku plikach bez rozszerzenia w lokalizacji “C:WindowsSystem32config”: default, sam, security, software i system. Aby je zobaczyć musimy odkryć pliki ukryte i systemowe. Dobrą praktyką jest wykonywanie kopii tych plików. Jeżeli system nie będzie działał prawidłowo możemy wówczas podmienić pliki z wykonanej kopii i przywrócić system do pełnej funkcjonalności.
Uwaga: pliki rejestru są cały czas używane przez system i przez co zablokowane. W działającym systemie nie można ich skopiować standardową metodą kopiuj-wklej, podmieniać czy też je przeglądać. Musimy skorzystać z specjalnych systemowych narzędzi lub zewnętrznych programów.

Windows XP
Jeżeli system się uruchamia to możemy wykorzystać funkcje Przywracanie systemu, cofając zmiany do wcześniejszego momentu.

W przypadku, gdy system nie chce się uruchomić musimy skorzystać z innych możliwości. System Windows XP zawiera kopię plików rejestru w folderze C:WINDOWSrepair, która tworzy się zaraz po zainstalowaniu systemu i może być użyta do przywracania.
Problemem jest jednak to, że pliki te nie są regularnie aktualizowane, gdy zmieniamy ustawienia systemu czy instalujemy . usuwamy dodatkowe oprogramowanie. Przywrócenie tych plików spowoduje, że zainstalowane programy nie będą działać, ponieważ nie ma ich wpisów w rejestrze >>> będziemy mieć stan rejestru tak jak byśmy przed chwilą zainstalowali system. Jest jednak na to sposób.
1. Wykonujemy kopię plików z C:WINDOWSrepair do innego folderu
2. Pliki mogą być aktualizowane poprzez uruchamianie systemowego narzędzia Kopia zapasowa NTBackup.
Menu Start >>> Wszystkie programy >>> Akcesoria >>> Narzędzia systemowe lub Start >>> Uruchom >>> NTBackup.exe
3. W oknie klikamy w Tryb zaawansowany
4. W kolejnym oknie Kreator kopii zapasowych (zaawansowane), następnie w oknach kreatora “Wykonaj jedynie kopię zapasową danych o stanie systemu”, miejsce do zapisu i nazwę kopii, zakończ.
5. Uruchomi się proces wykonywania kopii. Gdy w sekcji Stan wyświetli się “Sporządzania kopii zapasowych plików…” klikamy w przycisk Anuluj, aby zatrzymać proces. Pliki rejestru we wspomnianym folderze się zaktualizowały.
kopia-zapasowa-xp

6. Można oczywiście wykonać kopię stanu systemu, która zawierać będzie: Rejestr, baza danych rejestracji klasy COM+, pliki chronione systemu Windows oraz pliki rozruchowe.
7. Narzędzie nie jest domyślnie dostępne w Windows XP Home, musimy je doinstalować z płyty instalacyjnej: uruchamiamy plik plik Ntbackup.msi z lokalizacji na dysku CD z systemem Windows XP Home Edition (X – litera dysku CD)
X:VALUEADDMSFTNTBACKUP

Powyższe rozwiązanie jest jednak niewygodne z powodu ciągłej konieczności ręcznego uruchamiania narzędzia. Można wyodrębnić pliki rejestru z katalogów punktów przywracania >>> System Volume Information.
Uwaga: domyślnie nie mamy uprawnień do przeglądania folderu, musimy nadać uprawnienia dla swojego konta Pełna kontrola.

Przechodzimy do katalogu System Volume Information_restore{identyfikator}RPXSnapshot.
Przykład: C:System Volume Information_restore{8CF0CE14-87B3-42D7-9D10-BC667B50ABFF}RP7snapshot
Kopiujemy pliki:
_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM

Zmieniamy ich nazwy na prawidłowe: DEFAULT, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM, SAM.

Teraz, gdy mamy już pliki rejestru możemy je podmienić. Musimy to zrobić uruchamiając komputer z Konsoli odzyskiwania.
Najpierw tworzymy folder, do którego skopiujemy aktualne pliki rejestru tworząc ich kopie zapasową:

md tmp

Kopiujemy pliki do folderu (akcje powtarzamy na wszystkich plikach)

copy c:windowssystem32configsystem c:windowstmpsystem.bak

Usuwamy aktualny rejestr:

delete c:windowssystem32configsystem

Przywracamy rejestr:

copy c:windowsrepairsystem c:windowssystem32configsystem

Jeżeli backup rejestru jest w innej lokalizacji niż c:windowsrepairsystem, edytujemy ścieżkę dostepu. Przykładowo można podać lokalizacje kopii wykonanej za pomocą Erunt:

copy C:WindowsERDNT2012-01-18system c:windowssystem32configsystem

Uruchamiamy komputer i korzystamy z Przywracania systemu, aby przywrócić aktualny rejestr.
Łatwiej można pliki skopiować i podmienić wykorzystując graficzny interfejs z wykorzystaniem dystrybucji Linux LiveCd czy WinRe z zewnętrznym menageram plików lub samym Notatnikiem.

Windows 7
Gdy system działa korzystamy z Przywracania systemu.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z uruchomieniem komputera, Windows 7 ma wbudowany poważny mechanizm naprawczy – WinRe, który w zaistniałej sytuacji uruchamia się automatycznie i podejmuje próbę naprawy. Środowisko to pozwala na naprawę problemów se startem systemu, w tym wynikających z uszkodzenia czy nawet braku rejestru. Tutaj wykorzystywana jest kopia rejestru z katalogu “C:WindowsSystem32configRegBack” >>> w przypadku kompletnego braku rejestru WinRe przywraca rejestr właśnie z tego katalogu.
Oprócz tego można również cofnąć zmiany na komputerze wykorzystując Przywracanie systemu, identycznie jak w działającym systemie.

Jeżeli system startuje, ale coś nie działa prawidłowo, a dodatkowo nie mamy punków przywracania, musimy skorzystać z innych sposobów. Sam kilkakrotnie miałem taką sytuacje, że system zaczął się uruchamiać, a po chwili pojawia się tylko czarny ekran ze wskaźnikiem kursora. Oznacza to, że któryś klucz rejestru został nieprawidłowo zmodyfikowany. Jedynym wyjściem jest podmiana rejestru.

System Windows 7 zawiera kopię plików rejestru w folderze “C:WindowsSystem32configRegBack”, które są okresowo uaktualniane. Za aktualizację odpowiada zaplanowane zadanie w Harmonogramie zadań: Biblioteka Harmonogramu zadań >>> Microsoft >>> Windows >>> Registry, zadanie RegIdleBackup. W przeciwieństwie do kopii rejestru w XP w C:WINDOWSrepair, gdzie pliki nie są zablokowane, tutaj są one używane przez system jak realne pliki rejestru i nie można ich kopiować w działającym systemie.

W przypadku problemów rejestr można podmienić wykorzystując start z WinRe czy dystrybucji Linuksa LiveCD.

Aplikacja ERUNT

Licencja: freeware
Platforma: Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7 (Support 32 and 64 bit)

program umożliwia stworzenie kompleksowej kopii zapasowej rejestru i jej przywrócenie w razie awarii. Rejestr Windows znajduje się w lokalizacji C:WINDOWSsystem32config i składa się z plików DEFAULT, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM, SAM. Backup odbywa się poprzez skopiowanie tych plików, którymi podmieniane są aktualne.
Aplikacja to najlepsze rozwiązanie na wykonywanie kopii zapasowej rejestru. Kopie przechowywane są w katalogu “C:WindowsERDNT” oznaczone datą utworzenia. Kopii może być dowolna ilość, przez co mamy duży wybór w momencie przywracania. Jeżeli system nie startuje możemy w bardzo łatwy sposób podmienić pliki startując z bootowalnej płyty dystrybucji Linux, WinRe czy Konsoli odzyskiwania (kopiowanie z linii komend jak w opisie powyżej). Kopiujemy wówczas pliki z “C:WindowsERDNTdata utworzenia” do prawidłowej lokalizacji rejestru “C:WindowsSystem32config”. Można także za pomocą WinRe uruchomić plik ERDNT.EXE, który uruchomi kreator przywracania rejestru.

Program jest po polsku.

Download

Tutorial: wykonywanie kopii rejestru programem Erunt

Zrzut ekranu:
erunt-2.jpg

Alternatywy:
RegBak download: najnowsza wersja


ERUNTgui

Licencja: freeware
Platforma: Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7

aplikacja to nakładka graficzna na ERUNT oraz NTREGOPT. Umożliwia z poziomu jednego okna wykonanie kopi rejestru, jej przywrócenie oraz optymalizację rejestru. W opcjach możliwość ustawienia automatycznego backupu przy starcie systemu, z wyborem ilości przechowywanych kopii.

Download

Zrzut ekranu:
eruntgui.jpgTags:
2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.