Konsola odzyskiwania Windows XP


Konsola Odzyskiwania Windows XP to środowisko naprawcze, które pozwala na odzyskanie systemu w sytuacji wystąpienie problemów z poprawnym uruchamianiem się Windows. Jeżeli system Windows XP ma kłopoty z uruchomieniem, Konsola umożliwia naprawę najczęstszych błędów. Jednak na dzisiejsze czasy jest to już bardzo archaiczne i limitowane narzędzie.

Wadą Konsoli jest to, że nie wykrywa dysków SATA – teoretycznie jest możliwe na samym początku jej inicjacji przez F6 wskazanie sterowników INF z nośnika zewnętrznego lub ostatecznie jest metoda z BIOS: na czas startu z Konsoli przekonfigurować tryb pracy kontrolera dysku na standardowy, a po ukończeniu operacji z Konsolą przywrócić oryginalny. Czasem może nie wykryć dysków USB.
Domyślne limity Konsoli i sposoby ich ominięcia są opisane na końcu posta.

Jak uruchomić konsole?

  • start z płyty instalacyjnej Windows: po uruchomieniu komputera z płyty instalator załaduje potrzebne pliki i pojawi się wybór opcji instalacyjnych. Aby przejść do Konsoli wciskamy klawisz R
   konsola1.jpg
  • instalacja Konsoli na dysku jako jednej z opcji startowych

Wkładamy dysk instalacyjny do napędu CD. Dalej wybieramy Start >>> Uruchom >>> X:\i386\winnt32.exe /cmdcons (za X wpisujemy literę napędu z płytą). Uruchomi się instalacja, wymagane będzie połączenie z Internetem.

Teraz przy każdym starcie systemu wyświetlana będzie lista opcji startowych:

Czas wyświetlania ekranu startowego regulujemy w Panel sterowania >>> System >>> zaawansowane >>> Uruchamianie i odzyskiwanie >>> ustawienia. Wpisujemy liczbę sekund, a odznaczając opcję całkowicie wyłączamy ekran wyboru.

Aby odinstalować Konsolę robimy kolejno: przechodzimy na dysk systemowy i z głównego katalogu usuwamy folder Cmdcons i plik Cmldr (elementy wybieramy Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok >>> zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki i foldery oraz odznaczamy Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego). Dalej modyfikujemy plik C:\boot.ini i usuwamy pozycję Konsoli:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT=”Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows XP” /cmdcons

Po włożeniu pierwszej dyskietki padnie komunikat z prośbą o włożenie kolejnych. Sposób bardzo archaiczny.

  • start z bootowalnej płyty z Konsolą
   Płyta to przerobione instalatory dyskietkowe do postaci startującej płyty CD.
   Samodzielne utworzenie płyty
   1. Pobieramy instalator bootdisków dla wersji Service Pack 2 (działa również z XP SP3). Zmieniamy nazwę pobranego pliku (WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe dla edycji Professional) na BootDisk.exe.
   2. Dalej pobieramy plik recovery_console_cd.zip
   Wypakowujemy archiwum i do folderu “recovery_console_cd” wklejamy wcześniej pobrany plik instalatora bootdisków >>> BootDisk.exe.
   3. Uruchamiamy plik RecoveryCD.bat,
   4. Wskazujemy partycję, gdzie pliki będą rozpakowene >>> wpisujemy literę napędu,
   5. Akceptujemy licencję >>> klikamy Enter,
   6. Na pytanie ‘Would you like to burn the recovery console CD now?’ wpisujemy “y”, czyli zgadzamy się na nagranie obrazu na płytę. Obraz zostanie utworzony w folderze “recovery_console_cd” o nazwie “XPRC.iso”.
   7. Wciskamy dowolny klawisz, aby kontynuować. Uruchomi się aplikacja BurnCDCC, która pozwoli nam na zapisanie obrazu na płytę CD. Możemy zrezygnować i skorzystać z własnej aplikacji do wypalania płyt wskazując utworzony plik obrazu ISO.
  • Gotowa płyta
   Dla wygody podaję też link do pobrania gotowego obrazu, konsola.iso Wersja językowa: PL. Płyta jest autorstwem picasso z fixitpc.pl.Uruchomienie z USB: multi bootowalna płyta ratunkowa (aplikacja Xboot, po dodaniu obrazu wybieramy opcję „PE, MSDART, ERD (Windows XP only)”

Metoda startu identyczna jak z pełnego dysku instalacyjnego.

Problem: nie można uruchomić Konsoli z powodu komunikatu: błędne hasło Administratora, mimo, że wpisujemy je prawidłowo lub nie ma go wcale.
Aby rozwiązać ten problem edytujemy rejestr w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole, wartość SecurityLevel wpisujemy liczbę 1.

Po wybraniu jednej z metod uruchamiamy Konsolę. Dalej wybieramy system operacyjny przez wpisanie odpowiedniej cyfry, następnie wpisujemy hasło do konta “Administrator” – jeśli nie jest ono ustawione to naciskamy Enter.
konsola2.jpg

Teraz Konsola jest już gotowa do wykorzystania. Interfejs jest w trybie tekstowym. Korzystnie z Konsoli polega na wpisywaniu obsługiwanych komend, gdzie każda ma inne zadanie do wykonania. Po wpisaniu polecenia “help” wyświetli się lista wspieranych komend. Szczegółowy opis poszczególnych komend uzyskamy wpisując “komenda /?”

Komenda: “attrib”
edycja atrybutów plików i folderów. Szerszy opis: link

Komenda: batch
uruchamia komendy z pliku wykonywalnego bat
np. batch plik.bat

Komenda: bootcfg
edycja pliku boot.ini odpowiedzialnego za uruchamianie systemu
bootcfg /add: Dodaje instalację Windows do listy startowej.
bootcfg /rebuild: Przeszukuje wszystkie instalacje Windows, z których możesz wybrać którą chcesz dodać.
bootcfg /scan: Skanuje wszystkie dyski w poszukiwaniu instalacji Windows i wyświetla rezultaty, z których możesz wybrać którą instalację chcesz dodać.
bootcfg /default: Ustawia domyślny start danej instalacji Windows.
bootcfg /list: Pokazuje wejścia aktualnie zlokalizowane w menu startowym.
bootcfg /disableredirect: Wyłącza przekierunkowanie w boot loaderze.
bootcfg /redirect: Wyłącza przekierunkowanie w boot loaderze określoną konfiguracją.

Komenda: cd “ścieżka”
przechodzimy do podanej lokalizacji np. cd c:windows

Komenda: chkdsk LiteraDysku /p /r
bez parametrów – tylko sprawdzenie, bez naprawy
/p: sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów a napotkane naprawia.
/r: lokalizuje bad sectory (automatycznie ustawia i parametr p)
sprawdzenie określonego dysku na obecność błędów i w razie potrzeby ich naprawienie

Komenda: cls
czyści ekran.

Komenda: copy
kopiowanie plików; wykorzystywana do podmiany uszkodzonych / usuniętych plików systemowych.
Składnia: copy lokalizacja_źródłowa lokalizacja_docelowa

Jeśli lokalizacja_docelowa nie została określona, domyślne zostanie użyty folder bieżący np.
copy x:\i386\ntdlr
copy x:\i386\ntdetect.com

konsola3.jpg

Możemy kopiować pliki w obrębie dysku systemowego lub z dodatkowych nośników (np. drugi napęd CD, pamięć USB) na nasz dysk twardy

np. copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
np. copy x:\iastor.sys c:\windows\system32\drivers

Komenda: del (delete)
usuwamy plik np. del c:\windows\wirus.exe

Komenda: dir “ścieżka”
wyświetla zawartość danego folderu w postaci listy plików i podfolderów

Komenda: disable NazwaUsługi
wyłączanie usługi / sterownika

Komenda: diskpart
polecenie służy do zarządzania partycjami; uzycie bez żadnego parametru wyświetla pseudo-graficzny interfejs.

Komenda: enable NazwaUsługi
włączanie usługi / sterownika

Komenda: exit
zamyka Konsolę Odzyskiwania i restartuje komputer.

Komenda: expand
ekstraktuje pliki zapisane na płycie instalacyjnej w postaci spakowanej ( pliki mają nazwę identyczną z wyjątkiem rozszerzenia >>> pozioma kreska “_” na końcu). Komenda bardzo przydatna do podmiany uszkodzonych plików systemowych.
składnia: expand lokalizacja_źródłowa lokalizacja_docelowa /y
/y – pominięcie monitu przed zastąpieniem istniejącego pliku
Jeśli lokalizacja_docelowa nie została określona, domyślne zostanie użyty folder bieżący

np.:expand X:\i386\explorer.ex_
np. expand X:\i386\atapi.sy_ C:\windows\system32\drivers
np. expand X:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\sytem32\userinit.exe

konsola4.jpg

konsola5.jpg

Komenda: fixboot
zapis nowego kodu startowego partycji Boot Sector

Komenda: fixmbr
polecenie naprawy kodu rozruchowego dysku MBR (Master Boot Record)
Więcej we wpisie Naprawa i konfiguracja rozruchu Windows

Komenda: format
polecenie formatuje określoną partycję przy użyciu wybranego systemu plików.
Składnia: format dysk: /Q /FS:system_plików
/Q – formatowanie w trybie szybkim
//FS:system_plików – system plików
np. format C: /FS:NTFS

Komenda: listsvc
wyświetlanie wszystkich usług i sterowników wraz z typem ich uruchamiania

Komenda: “map”
polecenie mapowania dysków, wyświetla dyski wraz z przyporządkowaną literą

Komenda: md (mkdir)
tworzenie folderu np. md temp

Komenda: rd (rmdir)
kasowanie folderu

Komenda: ren (rename)
zmiana nazwy pliku
Składnia: REN [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku

Należy pamiętać, że nie można określić nowego dysku ani ścieżki dla pliku docelowego.

Domyślne limity konsoli i ich obejście:

 • Reguła AllowAllPaths = FALSE
  Dostęp tylko do niektórych folderów: główny katalog partycji systemowej, katalog Windows wraz z podfolderami, folderu Cmdcons oraz dyski wymienne. Dostęp do innych lokalizacji da komunikat Odmowa dostępu
 • 2. AllowRemovableMedia = FALSE
  Aktywne jest tylko jednostronne kopiowanie plików z dyskietki / płyty CD na dysk twardy. W odwrotną stronę nie można.
 • 3. AllowWildCards = FALSE
  wyłączona obsługa symboli wieloznacznych (np. znak *) dla takich poleceń, jak copy i del
 • 4. NoCopyPrompt = FALSE
  przy zamianie plików za każdym razem pojawia się prośba o potwierdzenie wykonania operacji

Wszystkie reguły się wyświetlą po wpisaniu polecenia “set”. Abu znieść te limity trzeba zamienić FALSE na TRUE. Ale wcześniej wymagana jest edycja klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole, klikamy w wartość SetCommand i wpisujemy 1.
Teraz do Konsoli wpisujemy komendę resetującą np. set AllowAllPaths = TRUE i mamy dostep do wszystkich folderów na dysku.

Źródła:
fixitpc.pl oraz strony Microsoftu: link1 i link2.
Dodatkowo link, jak odzyskać rejestr: klikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.