Kontrola usług w Windows


Usługa to aplikacja działająca w tle systemu bez interfejsu użytkownika. Inaczej mówiąc, to aplikacja, która nie wyświetla typowego okna, nie widać jej. Usługi wykonują podstawowe funkcje systemu operacyjnego jak obsługa Internetu, rejestrowanie zdarzeń, drukowanie, raportowanie błędów.

Przystawka Usługi
Za pomocą przystawki możemy zarządzać usługami: uruchamiać, zatrzymywać, ustawiać typ uruchamiania, wyświetlać zależności pomiędzy usługami.
Windows 7: w w wyszukiwarkę menu Start, w funkcję Uruchom lub w Wiersz polecenia wpisujemy services.msc
Można także poprzez Panel sterowania >>> System i zabezpieczenia >>> Narzędzia administracyjne >>> Usługi (skrót mozna skopiowac np. na Pulpit)

Windows XP: wybieramy menu Start >>> Uruchom >>> wklejamy services.msc. Polecenie można tez wpisać w Wiersz polecenia.
Można także poprzez Panel sterowania >>> Wydajność i konserwacja >>> Narzędzia administracyjne >>> Usługi.

Uruchomi się przystawka:
przystawka usługi

Po dwukrotnym kliknięciu na usłudze wyświetli się okienko ze szczegółowymi informacjami o usłudze.
W karcie Ogólne mamy nazwę usługi, wyświetlaną nazwę, ścieżkę do pliku, konfigurujemy typ uruchomienia oraz możemy usługę włączyć, zatrzymać. W karcie Zależności wyświetlane są inne usługi, od których dana usługa zależy i inne składniki, które zależą od usługi.
usługi szczegóły

Polecenie “sc” z Wiersza poleceń
Polecenie pozwala na pełną kontrolę usług, dodatkowo umożliwia ich tworzenie i usuwanie. Pełną składnię polecenia uzyskamy wpisując komendę sc.

sc start nazwa-usługi – uruchamia usługę
sc stop nazwa-usługi – zatrzymuje usługę
sc delete nazwa-usługi – kasuje usługę z rejestru

sc config “nazwa_usługi” start= {boot|system|auto|demand|disabled|delayed-auto} – zmienia typ uruchamiania:
boot – sterownik urządzenia ładowany przez moduł ładujący rozruchu.
system – sterownik urządzenia uruchamiany podczas inicjowania jądra.
auto – usługa uruchamiana automatycznie przy każdym ponownym uruchomieniu komputera i działająca, nawet jeżeli nikt nie jest zalogowany na komputerze.
demand – usługa, którą należy uruchomić ręcznie. Jest to wartość domyślna, jeżeli nie określono parametru start=.
disabled – usługa, której nie można uruchomić. Aby uruchomić wyłączoną usługę, należy zmienić wartość typu uruchomienia na inną.
delayed-auto – opcja dostępna na Windows Vista/7. Opcja służy do automatycznego uruchamiania usługi, ale z opóźnieniem.
services-cmd

Edytor rejestru
Wszystkie właściwości usług są zapisane w rejestrze w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNazwaUsługi

Wartość Start jest Typem uruchomienia. Dla usług “programowych” są stosuje się poniższe stany typu startowego:
0x00000002 – Automatyczny
0x00000003 – Ręczny
0x00000004 – Wyłączony

Dla usług typowo sterownikowych dochodzą jeszcze dwa dodatkowe:
0x00000000 – Boot
0x00000001 – System

Ponadto, dla klucza “DelayedAutoStart” mamy wartości:
0x00000000 – Nie
0x00000001 – Tak

usługi rejestr

Bootowalna płyta
Jeśli usługa / sterownik uniemożliwia start systemu możemy włączyć / wyłączyć ją startując z Konsoli odzyskiwania Windows XP. Wykorzystujemy komendy:
listsvc – listowania wszystkich usług programowych i sterowników
disable NazwaUsługi – wyłączanie usługi / sterownika
enable NazwaUsługi – włączanie usługi / sterownika

Na nowszych systemach Windows Vista / 7 wykorzystujemy WinRE, ale musimy wykorzystać inny sposób, bo polecenia związane z usługami zostały usunięte. Tutaj posługujemy się włączając Edytor rejestru i ładujemy plik SYSTEM z lokalnego rejestru. Przechodzimy do klucza z usługami i edytujemy wartość Start wg powyżej napisanych instrukcji.

ServiWin

Licencja: freeware
Platforma: Windows 2000 i wyżej

aplikacja wyświetla listę zainstalowanych sterowników i usług w systemie podając jednocześnie wiele przydatnych informacji: opis, status, wersja, ścieżka do pliku, nazwa produktu, producent itd.
Umożliwia zmianę statusu (stop, start, restart, pauza) oraz rodzaju uruchamiania (automatyczny, ręczny, wyłączony oraz boot i system w przypadku sterowników). Możliwość wygenerowania raportu TXT / HTML. Można pracować na innych komputerach poprzez sieć LAN. Ma wsparcie dla wiersza poleceń – uruchamiając w ten sposób dostępny jest Tryb Offline umożliwiający podłączenie się do innego systemu i zmianę Typu uruchamiania usług (przy kolejnym uruchomieniu usługa nie zostanie załadowana, jeżeli ją dezaktywujemy).
Usługi są oznaczone różnymi kolorami:
niebieski: uruchomione usługi
czerwone: zatrzymane usługi
purpurowe: usługi, które są automatycznie uruchamiane, ale obecnie wyłączone

Download: najnowsza wersja, spolszczenie

Zrzut ekranu:
serviwin

AdvancedWinServiceManager

aplikacja do zarządzania usługami w Windows. Wykrywa ukryte usługi rootkitów (takie ukryte usługi będą wyświetlane w kolorze czerwonym w celu odróżnienia od normalnych). Umożliwia sortowanie w oparciu o nazwę, typ uruchomienia, producenta. Wyświetla szczegółowe informacje o każdej z usług np. nazwa usługi, opis, nazwa firmy, status, konto użytkownika, wersja, rozmiar, ścieżka do pliku, data instalacji. Domyślnie wyświetlane są tylko usługi innych firm. Umożliwia włączać / wyłączać, aktywować / dezaktywować usługi, a także wyeksportować listę do html.

Download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

Zrzut ekranu:
AdvancedWinServiceManager

Alternatywy:
ServiceTweaker
jest aplikacją do zarządzania i kontroli usługi systemu Windows. Pokazuje listę aktualnie uruchomionych usług i daje pełną kontrolę nad nimi – może rozpocząć lub zatrzymać daną usługę, możliwość zmiany typu uruchamiania usług (start automatyczny, ręczny lub wyłączony).

Optymalizacja usług, które wyłączyć, które zostawić
Zagadnienie opisane we wpisie Optymalizacja usług w systemie Windows.Tags:
2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.