Usuwanie elementów z wadliwymi nazwami


nieprawidłowa nazwa pliku / folderu
czasami nazwa elementu może być wadliwa, przez co system nie widzi takiego elementu i nie pozwala na jego usunięcie. Takimi przypadkami są:

  • znak ASCII w nazwie (tylko system FAT)
  • element ma nazwę zawierającą jedną z zastrzeżonych nazw odnoszących się do plików-urządzeń. Opis tworzenie i usuwanie w wątku: zastrzeżone nazwy plików
  • nazwa zawiera nietypowe spacje lub kropki: spacja lub kropka są umieszczone po rozszerzeniu / na końcu nazwy, nazwa składa się wyłącznie ze spacji, nazwa ma mnóstwo kropek. Usuwanie, a także tworzenie z poziomu systemu opisane jest w wątku o zastrzeżonych nazwach (link wyżej).

Typowe komunikaty: “Odmowa dostępu”, “Nie można odczytać z pliku źródłowego lub dysku”, “System nie może znaleźć określonego pliku”
deleteerror.jpg

DirectoryFixer

Licencja: freeware
Platforma: Windows

aplikacja umożliwia zmianę nazwy elementów na taką, którą może zaakceptować system. Po tej operacji wymagane jest ręczne usunięcie pliku / folderu.
Program jest obsługiwany z wiersza poleceń. Kopiujemy plik directoryfixer.exe do folderu c:windows i w wiersz polecenia wpisujemy komendę o składni:

directoryfixer ścieżka do folderu

(ścieżkę ze spacjami w nazwie otaczamy w cudzysłów)

Następnie klikamy Enter, dalej wpisujemy YES i znowu Enter. Aplikacja przetworzy rekursywnie cały folder (czyli uwzględni też wszystkie podfoldery) i jeśli znajdzie błędy, automatycznie zmieni nazwy na takie, które Windows może interpretować. Po tej operacji nastąpi odblokowanie plików i wtedy ręcznie można je kasować.
Jeżeli otrzymamy komunikat “Odmowa dostępu” element dodatkowo nie ma uprawnień. Modyfikujemy je wg tutoriala: odmowa dostępu: usuwanie plików i folderów bez uprawnień

Dowload: directoryfixer_v0.30.zip

Zrzut ekranu:
directoryfixer.jpg

FilExile

Licencja: OpenSource OpenSource.jpg
Platforma: Windows + NET. Framework 4

aplikacja umożliwia usuwanie opornych plików i folderów, które nie mogą być usunięte w inny sposób dlatego, że ścieżka jest zbyt długa lub ich nazwa jest nieprawidłowa.

Usunięcie pliku:
wybieramy “File Mode”, w pole Target wklejamy lub wskazujemy ścieżkę do folderu. Zaznaczamy Enable logging, co spowoduje generowanie loga z operacji usuwania w lokalizacji c:FilExile_log.txt. Naciskamy Delete, aby usunąć plik.

Usunięcie katalogu
wybieramy “Directory Mode” i postępujemy tak samo jak przy usuwaniu plików. Jeżeli program określi, że usuniecie katalogu może być niebezpieczne, button Delete nie będzie aktywny. Zapobiega to usunięciu potencjalnie potrzebnego pliku systemowego. Aby usunąć taki element musimy włączyć tryb zaawansowany z menu Settings >>> “Advanced Mode”.

Integracja z menu kontekstowym
Na etapie instalacji zaznaczamy “Add Shell Extension”. Restartujemy komputer. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolny folder lub plik i wybieramy opcję “Delete with FilExile”.

Program obsługuje także technikę Przeciągnij i upuść.
Możliwa obsługa z wiersza poleceń:

FILEXILE.EXE "ścieżka do folderu" [/L] [/Q]

[/L] – tworzy log C:FilExile_log.txt
[/Q] – tryb cichy, wyłącza powiadomienia

Download: najnowsza wersja (wersja do instalacji)
wersja bez instalacji: wypakować w Uniwersal Extractor

Zrzut ekranu:
filexile

Alternatywy:

DELETE DOCTOR download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)
aplikacja pozwala usuwać pliki na 4 sposoby:

  • Delete file via DOS short name: usuwanie plików z wykorzystaniem skróconej nazwy 8+3; przydatne przy zbyt głębokiej ścieżce dostepu
  • Delete file via UNC name: usuwanie plików z dysków sieciowych
  • Delete file on System Restart: usuwanie plików przy nastepnym restarcie
  • Delete all files in folder: usuwanie wszystkich plików z podanego folderu; usuwane są również elementy z wadliwymi nazwami

Jeśli to nie podziała skutecznym sposobem jest start z dystrybucji Linuxa LiveCD i skasowanie opornych plików. To skuteczne rozwiązanie na błędy nazewnicze, z którymi nie poradzi sobie Windows.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.