identyfikacja typu instalatora


PEID EN.jpg
download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)

aplikacja wykrywa typ instalatora, packera i kompilatora plików PE. Posiada 3 metody skanowania: Normal, Deep i Hardcore (najbardziej zaawansowana, ale powolna). Obsługuje przeciągnij i upuść, nawet kilku plików.

peid1.jpg

Może być uruchamiana z wiersza polecenia i skanować foldery np. peid d:instalki
Parametry wiersza polecenia (można je łączyć):
peid -r // skanowanie subfolderów
peid -nr // nie skanuj subfolderów
peid -hard // skanowanie Hardcore Mode
peid -deep // skanowanie Deep Mode
peid -norm // skanowanie Normal Mode

peid ścieżka do pliku / folderu

peid2.jpg

alternatywy.png

FastScanner, Exeinfo PeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.