G4L: kopiowanie dysków aplikacją Ghost 4 Linux


Ghost 4 Linux to rozbudowana aplikacja do klonowania, backupu oraz przywracania dysku / partycji. Udostępniana jest jako bootowalna płyta LiveCD.

tutorial, opis, instrukcja, jak używać

Po pobraniu i przygotowaniu nośnika uruchamiamy z niego komputer (aplikacja dołączona jest także do popularnej dystrybucji Parted Magic). Pierwszy ekran pozwala na wybranie wersji aplikacji (domyślnie zaznaczona jest najnowsza) oraz uruchomienie kilku dodatkowych narzędzi: memtest86 do testowania pamięci RAM oraz Hardware Detection Tool do audytu sprzętu.
g4linux0.png

Dalej kilka razy naciskamy Enter, aby kontynuować uruchamianie. Pojawi się okienko gdzie wpisujemy słowo “g4l”:
g4linux0a.png

Po uruchomieniu aplikacji w głównym oknie mamy wybór pomiędzy:

  • RAW Mode – kopiowane są wszystkie sektory na dysku >>> zajęte przez dane oraz wolne miejsce. Klonowaniu i kopiowaniu można poddać cały dysk lub pojedynczą partycję. Wspierane są wszystkie systemy plików. Wadą jest jednak dłuższy czas operacji ze względu na kopiowanie wszystkich sektorów.
  • File Mode – kopiowane są tylko sektory zajęte przez dane na pojedynczej partycji. Kopia wykonywana jest przez Partition Image , przez co wspierane są tylko rozpoznawalne przez tą aplikację systemy plików.
  • Utilities – dostęp do dodatkowych narzędzi, w tym TestDisk oraz Zero Tool.

Wszystkie tryby mogą być wybierane poprzez naciśnięcie pierwszej litery oznaczonej w kolorze żółtym z klawiatury np. wciśnięcie litery “R” uruchamia Raw mode.
Jeżeli chcemy wykonać klonowanie dysku na dysk, wybieramy tryb RAW Mode
Uwaga: pełny sukces uzyskamy dla dwóch identycznych dysków >>> ta sama marka i model. Dla różnych dysków efekt może być różny. Dyski muszą być o tej samej pojemności lub wieksze.
g4linux1.png

Opcje RAW Mode:
– Network Use: backup / restoring do / z sieci
– Local Use: tworzy / przywraca kopię zapasową zapisując ją do pliku obrazu na dysku
– Click ‘n’ clone: bezpośrednie klonowanie dysku
g4linux2.png

Po wybraniu opcji “Click ‘n’ clone” w kolejnym oknie wybieramy Select source >>> dysk źródłowy. Jeżeli chcemy klonować partycję przełączamy widok wybierając Toggle partitions:
g4linux3.png

Klawiszem Spacja zaznaczamy dysk do sklonowania:
g4linux4.png

Powrócimy do poprzedniego okna. Teraz postępujemy tak samo wybierając Select target, czyli dysk docelowy.
Po oznaczeniu obu dysków wybieramy Click ‘n’ clone aby rozpocząć klonowanie.
Sprawdzamy ustawienia i potwierdzamy klonowanie Yes.
Po zakończeniu dysk docelowy powinien być dokładnym klonem dysku źródłowego.

Opcja Local use tworzy / przywraca kopię zapasową zapisując ją do pliku obrazu na dysku. Po jej wybraniu mamy dostęp do wielu opcji

  • Pick drive – wybieramy partycję, gdzie zapiszemy plik kopi lub jest on zapisany. Partycja zostanie zamontowana w katalogu /mnt/local
  • Config filename – edycja nazwy pliku obrazu
  • Toggle compresion – wybór stopnia kompresji
  • Backup / NTFS Backup – wykonywanie kopii zapasowej
  • Restore / NTFS Restore – przywracanie

g4linux8.png

1. Wykonywanie kopii zapasowej partycji
G4L pozwala skopiować partycję na dwa sposoby: kopiowanie wszystkich sektorów (sekcja RAW mode) lub kopiowanie tylko zajętych bloków (sekcja File mode).
W naszym przypadku wybieramy File mode:
W kolejnym oknie wybieramy opcje Select partition:
g4linux5.png

Wskazujemy partycje, na którą zapiszemy plik obrazu:
g4linux6.png

Partycja zostanie automatycznie zamontowana w katalogu /mnt/local/
g4linux7.png

Powracamy do poprzedniego okna i wybieramy Launch client. Uruchomi się opisywana aplikacja Partition Image . Wskazujemy partycję źródłową do skopiowania, a w nazwa pliku wpisujemy: /mnt/local/backup_sda1.img.gz Obraz zostanie dodatkowo skompresowany. Dalej postępujemy wg opisu.
Aby przywrócić partycję robimy wszystko podobnie, a po uruchomieniu Partition Image zaznaczamy opcje Restore.6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.