Edycja i modyfikowanie plików PDF


PDFTools

Licencja: freeware
Platforma: Windows 2000/XP/Vista/7 + środowisko Java

Opis:
aplikacja do wykonywania różnych operacji na plikach PDF, oparta na wolnej bibliotece iText. Jest bardzo łatwa w obsłudze, a główne okno aplikacji daje dostęp do wszystkich dostępnych funkcji:

Encrypt PDF – opcja ta pozwala na zabezpieczenie hasłem dowolnego pliku PDF oraz zablokowanie określonych czynności np. kopiowanie, drukowanie, modyfikacja
Decrypt PDF – odszyfrowanie pliku i zapisanie wersji bez ochrony
Join multiple PDFs – opcja pozwala na utworzenie jednego dokumentu poprzez połączenie kilku plików
Split PDF – podział pliku PDF na części.
Stamp PDF – dodanie pieczęci / znaku wodnego do dokumentu. Można użyć tekstu lub grafiki, a także można ustalić dokładne położenie gdzie taki stempel ma się znajdować.
Rearrange PDF – ta opcja pozwala zorganizować strony w pliku PDF
Create PDF – opcja pozwala utworzyć plik PDF z pliku xml

Program jest w języku angielskim.

Download wersja instalacyjna: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

Zrzut ekranu:
PDFTools.jpg

PDFTK Builder

Licencja: GNU General Public License
Platforma: Windows 2000/XPVista/7

Opis:
aplikacja to nakładka graficzna na konsolowy projekt PDF Toolkit. Okno aplikacji podzielone jest na kilka zakładek:

Collate – sortowanie, zmiana kolejności, usuwanie, powielanie stron, łączenie stron z wielu dokumentów w jeden.
Split – pozwala na oddzielne każdej strony dokumentu PDF do pojedynczego pliku
Background or Stamp – dodanie tła lub stempla
Rotate – obracanie stron
Password Protection – zabezpieczenie dokumentu hasłem: właściciela i użytkownika.
Program jest w języku angielskim.

Download
wersja do instalacji: najnowsza wersja, wersja portable: PDFTKBuilder Portable
Kolejną nakładką jest PDF Rider.

PDF Split and Merge

Licencja: GNU General Public License
Platforma: Windows 2000/XP/Vista/7 + środowisko Java

Opis:
aplikacja to nakładka graficzna na wolną bibliotekę iText. Służy do dzielenia, łączenia, obracania plików PDF. Wersja Basic jest całkowicie bezpłatna.

Download: najnowsza wersja (wersja zip nie wymaga instalacji)
wersja portable: X-PDFsamby Winpenpack.com
(do katalogu Lib kopiujemy foldery “bin” i “lib” Javy lub w pliku X-PDFsam.ini zmieniamy ścieżkę dostępu do Javy np.
[FileToRun]
PathToExe=C:Program FilesJavajre6binjavaw.exe
oraz zmieniamy język na polski
;(locale)
lang=pl

PDFill PDF Tools

zestaw kilkunastu narzędzi do modyfikowania plików PDF wraz z wirtualną drukarką PDF

Gios PDF Splitter and Merger
aplikacja do dzielenia i łączenia plików PDF, wymaga środowiska .NET Framework, nie wymaga instalacji

PDF Merge Split Extract
program pozwala na dzielenie, łączenie i ekstraktowanie wybranych stron

SepPDF dzielenie pdf (nie wymaga instalacji, typ portable)

Inne programy do PDF:

pdf2exe download: pdf2exe_2.0.0.exe
konwertuje pliki pdf do exe, tak ze można uruchomić plik na kompie bez czytnika pdf

Rotpdf obracanie pdf o 90, 180 & 270 stopni (nie wymaga instalacji, typ portable)

skanowanie do PDF
Scan2PDF
do skanowania dokumentów za pomocą zwykłego skanera, a następnie zapisywania ich w postaci PDF, dzięki wbudowanemu konwerterowi
STP (Scan To PDF) download: stp.zip (portable)
podobne funkcje jak Scan2PDF, dodatkowo tworzy pdf z plików jpg
WinScan2PDF download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

Diffpdf, wersja portable
porównywanie plików pdf

JPdfBookmarks

aplikacja umożliwia dodanie / edycję i usuwanie zakładek do dokumentów PDF. Przewijamy numery stron dokumentu, a na docelowej stronie dodajemy zakładkę.

download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)

JPdfBookmarks.jpgTags:,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.