PDFill PDF Tools – zestaw narzędzi do modyfikowania plików PDF


PDFill PDF Tools

 
Licencja: freeware do użytku osobistego i komercyjnego
Platforma: Windows 98/2000/XP/2003/2008/Vista/7 (32-bit and 64-bit)

Opis:
aplikacja to bogaty zestaw narzędzi do modyfikowania i edycji plików w formacie PDF. Instalator instaluje w systemie 3 aplikacje:

  • PDFill PDF Editor: wersja ewaluacyjna edytora plików PDF, która na zapisywanych plikach wstawia znak wodny w formie reklamy
  • PDFill PDF / Image Writer: wirtualna drukarka do tworzenia plików PDF i graficznych; tworzone pliki nie posiadają znaków wodnych / reklamowych
  • PDFill PDF Tools: zestaw 15 narzędzi do modyfikowania plików PDF; zapisywane pliki są bez znaków wodnych / reklamowych

Aplikacja do działania wymaga bibliotek GhostScript. Jeżeli instalator ich nie znajdzie w systemie, zaproponuje ich pobranie i zainstalowanie.

Lista narzędzi:
1. Merge PDF files: scalanie i łączenie kilku plików pdf w jeden plik

2. Split or Reorder Pages: podział, ekstraktowanie, zmiana kolejności, usuwanie stron. Opcja pozostawienia zakładek i zapisu podzielonych stron do osobnych plików

3. Encrypt and Decrypt Options: szyfrowanie i deszyfrowanie plików. Można ustawić hasło użytkownika, hasło właściciela, poziom szyfrowania w 40 lub 128 bitów oraz opcje bezpieczeństwa (możliwość drukowania, modyfikowania treści, kopiowania, ekstraktowania stron itp).

4. Rotate or Crop PDF Pages: obracanie stron o 0, 90, 180 i 270 stopni oraz ustawienie marginesów na stronie

5. Reformat Multiple Pages: opcja pozwala na sformatowanie nowego pliku umieszczając wiele stron na jednej stronie. Może to obniżyć koszty wydruku.

6. Add Header and Footer: dodanie nagłówka i stopki, które będą używane do przedstawiania informacji, takich jak data, godzina, numery stron lub tytuł dokumentu, w górnym lub dolnym marginesie dokumentu.

7. Add PDF Watermark by Text: dodanie znaku wodnego w postaci stylizowanego tekstu, który pojawi się za lub nad istniejącą zawartością dokumentu w momencie otwierania lub drukowania.

8. Add PDF Watermark by Image: dodanie znaku wodnego w postaci obrazka graficznego (bmp, png, gif, png, tiff, wmf)

9. Convert Images to PDF: konwersja plików graficznych (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF, TIFF, GIF and WMF) do formatu pdf

10. Convert PDF to Images: konwersja plików PDF do plików graficznych

11. PDF Form Fields Operation: edycja pól formularzy

12. Convert PostScript into PDF: konwersja plików PostScript do PDF

13. Add PDF Information: dodanie informacji i opisu do plików PDF: tytuł, autor, temat, słowa kluczowe, data utworzenia, twórca, producent i wersja pliku

14. Scan into Image or PDF: skanowanie dokumentów papierowych i plików graficznych do plików PDF

15. Create Transparent Image: tworzenie przeźroczystego obrazu

Program jest w języku angielskim.

Download
wersja instalacyjna: najnowsza wersja

Zrzut ekranu:
pdfill-toolsTags:,
One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.