EASEUS Partition Master: operacje na partycjach


Easeus Partition Master Home Edition darmowa, kompleksowa aplikacja do edycji partycji z poziomu zainstalowanego systemu Windows, choć posiada także wersje LiveCD, ale tylko w płatnych edycjach.

Partition Master tutorial, opis, instrukcja, jak używać

Po pobraniu aplikacji z wyżej podanego linku, przystępujemy do instalacji. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji z lewej strony mamy dostęp do odnośników umożliwiających wykonywanie różnych operacji na dysku i partycjach:

Wizards:

 • Copy Disk Wizard – kreator kopiowania całego dysku
 • Copy Partition Wizard – kreator kopiowania partycji
 • Partition Recovery Wizards – kreator odzyskiwania zagubionych / usunietych partycji

Partition Operations:

 • Create Partition – tworzenie partycji
 • Delete Partition – usunięcie partycji
 • Resize/Move Partition – zmiana rozmiaru
 • Properties– właściwości
 • Partition Copy
 • Explore – przeglądanie zawartości partycji
 • Defragment – defragmentacja

Disk Operations:

 • Delete all partitions – usuniecie wszystkich partycji
 • Properties – właściwości
 • Disk Copy
 • Wipe Disk – wyzerowanie dysku
 • Rebuild MBR – nadpisanie MBR dysku

Operations Pending: sekcja z operacjami do wykonania. Apply zatwierdzamy; Undo – cofamy.

easeus_menu1.jpg easeus_menu2.jpg easeus_menu3.jpg
———————————————————————-

Główne okno aplikacji przedstawia wykryte partycje na dysku. W moim przypadku mamy jedną partycję podstawową po wcześniejszej instalacji Windows XP oraz 10GB nieprzydzielonego miejsca.
easeus1.jpg

W celu utworzenia nowej partycji klikamy na nieprzydzielonym obszarze i wybieramy Create. Otworzy się nowe okienko z opcjami do wypełnienia:

 • Partition Label – etykieta partycji
 • Create as – typ partycji. Wybierając Logical aplikacja automatycznie stworzy partycję rozszerzoną.
 • File system – system plików, w którym zostanie sformatowana partycja
 • Drive Letter – litera dysku pod którą partycja będzie widziana w oknie Komputer
 • Partition size – wielkość partycji

Aby kontynuować klikamy OK.
easeus2.jpg

Powrócimy do głównego okna ze stanem partycji. Widzimy stan dysku jak będzie wyglądał po zatwierdzeniu operacji. Aby zatwierdzić operację tworzenia wybieramy przycisk Apply. Mamy możliwośc cofnięcia sie przyciskiem Undo.
easeus3.jpg

Utworzyłem dwa dyski logiczne, a sytuacja na dysku wygląda tak.
easeus4.jpg

Aby usunąć partycję, klikamy na niej i wybieramy przycisk Delete:
easeus5.jpg

Jeżeli usunęliśmy partycję możemy zmienić wielkość innej wybierając Resize/Move. W ten sposób mamy możliwość podziału dysku z jedną partycją na całej powierzchni na kilka partycji.
easeus6.jpg

Klikając PPM na partycji mamy dostęp do zaawansowanych operacji (Advanced) –

 • Change Drive Letter – zamiana litery dysku
 • Convert FAT to NTFS – konwersja starego systemu plików FAT na nowy NTFS
 • Hide – ukrycie partycji
 • Set active – ustawienie partycji jako aktywnej
 • Check partition – skanowanie dysku na obecność błędów
 • Convert Logical to Primary – konwersja dysku logicznego na partycję podstawową i odwrotnie

easeus7.jpg

Mamy możliwość sformatowania partycji wybierając przycisk Format. Aplikacja obsługuje systemy plików FAT oraz NTFS.
easeus8.jpg

Aby zmienić etykietę partycji wybieramy Label i wpisujemy nazwę. Będzie to nazwa dysku widziana w oknie Komputer.
easeus9.jpg

————————————————————————————————-
Jeżeli chcemy zablokować dostęp do aplikacji innym użytkownikom możemy nałożyć hasło dostępu wybierając opcję z menu General. Wówczas po uruchomieniu trzeba będzie wpisać hasło:

easeus13.jpg

Aplikacja oferuje 3 bardzo przydatne kreatory:

Partition Copy Wizard
kreator umożliwia skopiowanie partycji na nieprzydzielony obszar dysku. Klonowana jest partycja, a nie jej zawartość – więc nie można kopiować partycji na inną pustą partycję.
easeus10.jpg

Disk Copy Wizard
kreator kopiowania całego dysku na inny dysk
easeus11.jpg

Partition Recovery Wizard
kreator odzyskiwania skasowanych partycji. W moim przypadku znaleziony został dysk logiczny Dane z jeszcze poprzedniej instalacji Windows, mimo usunięcia wszystkich partycji na etapie instalacji nowej kopi Windows XP.
easeus12.jpg6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.