Clonezilla: darmowa alternatywa dla Norton Ghost do kopiowania dysków


Clonezilla to bardzo zaawansowana aplikacja, która pozwala na klonowanie, kopiowanie (backup) oraz przywracanie (restore) całych dysków i pojedynczych partycji >>> najnowsza wersja do pobrania tutaj.
Udostępniana jest jako bootowalna dystrybucja Linuksa LiveCD.

tutorial, opis, instrukcja, jak używać

Po pobraniu obrazu i przygotowaniu nośnika uruchamiamy z niego komputer (aplikacja dołączona jest także do popularnej dystrybucji Parted Magic) . Pierwszy ekran pozwala na wybranie rozdzielczości ekranu:
clonezilla0.png

Dalej kilka razy klikamy Enter, aby kontynuować >>> wybieramy język angielski, akceptujemy domyślny wybór mapowania klawiatury “Dont toutch keymap” oraz wybieramy opcję “Start Clonezilla”.
Teraz ukaże się nam główne okno aplikacji z dwoma trybami pracy:

  • device-image: kopiowanie / przywracanie dysku lub partycji do / z pliku obrazu
  • device-device: bezpośrednie klonowanie dysku na dysk lub partycji na partycję

clonezilla1.png

Kopiowanie partycji do pliku obrazu
W przykładzie będziemy kopiować partycje do pliku obrazu. Po wybraniu device-image w kolejnym oknie wybieramy miejsce zapisu kopii. Mamy możliwość zapisu na innym dysku lokalnym lub na serwerach sieciowych. Ja wybrałem zapis na innym dysku >>> Local dev. Teraz aplikacja poinformuje, że w przypadku zapisu obrazu na dysku USB należy go podłączyć i odczekać ok. 5 sekund i wcisnąć Enter:
clonezilla2.png

Teraz wybieramy partycję, na której zapisany będzie tworzony obraz. Ja wybrałem pierwszą partycje drugiego dysku >>> sdb1. W przypadku przywracania wybieramy partycję, na której zapisany jest utworzony wcześniej obraz. aplikacja automatycznie zamontuje wskazaną partycje:
clonezilla3.png

Wybieramy katalog na partycji do zapisu. W moim przypadku partycja nie ma żadnych katalogów, więc zapisze obraz w jej głównym katalogu. W przypadku przywracania wybieramy katalog z zapisanym obrazem, ale w bieżącym oknie jeszcze go nie wskazujemy:
clonezilla4.png

Wybór trybu: Beginner Mode (tryb dla początkujących, na domyślnych ustawieniach) lub Expert (tryb zaawansowany):
clonezilla5.png

Wybór operacji do wykonania:

  • savedisk / saveparts: zapis dysku / partycji do pliku obrazu
  • restoredisk / restoreparts: przywracanie dysku / partycji z pliku obrazu

clonezilla6.png

Nazwa dla tworzonego pliku. Domyślnie jest to data, ale można ją dowolnie modyfikować:
clonezilla7.png

Wybór partycji, które chcemy skopiować:
clonezilla8.png

Jeżeli wybraliśmy tryb Beginner Mode teraz aplikacja zacznie wykonywać backup dysku / partycji. W przypadku Expert Mode ustawiamy jeszcze kilka zaawansowanych opcji.
Expert Mode: wybór narzędzia, które wykona kopiowanie. Domyślnie jest to Partclone:
clonezilla8a.png

Expert Mode: zaawansowane extra parametry
clonezilla8b.png

Expert Mode: wybór stopnia kompresji:
clonezilla8c.png

Expert Mode: opcje podziału tworzonego obrazu na części
clonezilla8d.png

Expert Mode: akcja do wykonania po zakończeniu operacji
clonezilla8e.png

Teraz już aplikacja przystąpi do kopiowania dysku / partycji. Pojawi się kilka pytań i ostrzeżeń w formie konsolowej, które akceptujemy naciskając klawisz Enter oraz wpisują “yes”. Po ukończeniu operacji aplikacja poinformuje o sukcesie lub ewentualnych błędach.
clonezilla9.png

Przywracanie partycji z pliku obrazu
Początkowe czynności są takie same jak w przypadku wykonywania kopii. W oknie wyboru operacji teraz wybieramy restoredisk / restoreparts. W kolejnym oknie aplikacja wykryje zapisane obrazy we wskazanym wcześniej katalogu. W przykładzie jest tylko jeden obraz:
clonezilla10.png

Wybór partycji docelowej – wskazujemy partycję, którą chcemy przywrócić:
clonezilla11.png

Expert Mode: zaawansowane extra parametry
clonezilla11a.png

Expert Mode: opcje tablicy partycji
clonezilla11b.png

Rozpocznie się przywracanie:
clonezilla12.png

Bezpośrednie klonowanie dysku na dysk / partycji na partycję
W głównym oknie wybieramy opcję device-device.
Dalej wybieramy czy chcemy kopiować dysk lub pojedynczą partycję:
clonezilla13.png

W W przykładzie wybrałem klonowanie dysku na dysk. Wybieramy dysk źródłowy. W przykładzie pierwszy mniejszy dysk sda będę klonował na drugi, większy sdb:
clonezilla14.png

Wybór dysku docelowego:
clonezilla15.png

Zaawansowane opcje:
clonezilla15a.png

Opcje tablicy partycji
clonezilla15b.png6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.