Przeglądarka Opera

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Opera przechowuje zapisane hasła w pliku wand.dat, który odnajdziemy:

Windows 2000 / XP

C:Documents and Settingsnazwa użytkownikaDane aplikacjiOperaOperawand.dat

Windows Vista / 7

C:Usersnazwa użytkownikaAppDataRoamingOperaOperawand.dat

Odzyskiwanie haseł z Opery:
Z poziomu przeglądarki możemy zobaczyć / usunąć strony z zapisanymi hasłami (ale nie same hasła): menu Narzędzia –. Zaawansowane –> Menedżer haseł lub menu >>> Ustawienia >>> Preferencje >>> karta Formularze, Menedzer haseł.

Uwaga: Odczytanie haseł będzie niemożliwe gdy przeglądarka ma aktywną opcję „Chroń zapisane hasła za pomocą hasła głównego” (menu >>> Ustawienia >>> Preferencje >>> karta Zaawansowane, sekcja Bezpieczeństwo) – wówczas plik jest zaszyfrowany i chroniony hasłem. Z drugiej strony jest to przydatna funkcja zabezpieczająca przed nieautoryzowanym użyciem haseł.

OperaPassView

aplikacja służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Opera.

Download: najnowsza wersja, spolszczenie (nie wymaga instalacji, typ portable)

operapassview

Opera Password Recovery download: opera-password-recovery.zip (nie wymaga instalacji)
Po uruchomieniu aplikacji klikamy Load from Profile aby zlokalizować profil lub Load from WAND.DAT aby wskazać plik. Może wyświetlić hasła z zewnętrznego profilu (można nawet skopiować plik WAND.DAT do katalogu z programem i wskazać go, a aplikacja bez problemu pokaże nam wszystkie hasła).

OperaPasswordDecryptor download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

opera wand dat passwords retrieve utility download: najnowsza wersja, mirror1

kopiujemy plik wand.dat do folderu z programem, klikamy retrieve.bat i mamy loginy/hasła w pliku tekstowym.

operapasscmd.jpg


Przeglądarka Google Chrome

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Google Chrome przechowuje zapisane hasła w pliku Web Data (bez rozszerzenia – zaszyfrowany plik bazy danych SQLite), który odnajdziemy:
Windows 2000 / XP

C:Documents and Settingsnazwa użytkownikaUstawienia lokalneDane aplikacjiGoogleChromeUser DataDefaultWeb Data

Windows Vista / 7

C:Usersnazwa użytkownikaAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultWeb Data

Odzyskiwanie haseł z Google Chrome:
Wyświetlić – usunąć hasła możemy z poziomu przeglądarki: ikona Ustawienia z prawej strony, koło paska adresu –> Ustawienia –> Pokaż ustawienia zaawansowane —> Hasła i formularze >>> Zarządzaj zapisanymi hasłami.

ChromePass

narzędzie służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Google Chrome.

download: chromepass.zip, chromepass_polish.zip (nie wymaga instalacji, typ portable)

chromepass

Google Chrome Password Recovery
Po uruchomieniu aplikacji klikamy Load from Profile i wskazujemy katalog profilu lub ten w którym znajduje się plik Web Data. Może wyświetlić hasła z zewnętrznego profilu (można nawet skopiować plik Web Data do katalogu z programem i wskazać go, a aplikacja bez problemu pokaże nam wszystkie hasła).
Download: google-chrome-password-recovery.zip (nie wymaga instalacji)

ChromePasswordDecryptor download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)


Przeglądarka Firefox

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Firefox przechowuje zapisane hasła w 2 plikach:
key3.db – baza danych służąca do szyfrowania / odszyfrowania haseł,
signons2.txt (Firefox 2) lub signons3.txt (Firefox 3, Firefox 3.5) – zachowane hasła,
signons3.sqlite (Firefox 3.5) – zachowane hasła

które odnajdziemy:

Windows 2000 / XP

C:Documents and Settinsnazwa użytkownikaDane AplikacjiMozillaFirefoxProfiles…<

Windows Vista / 7

C:Usersnazwa użytkownikaAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles

Odzyskiwanie haseł z Google Chrome:
Wyświetlić / usunąć hasła możemy również z poziomu przeglądarki: Narzędzia –> Opcje –> Bezpieczeństwo –> Zapamiętane hasła.

PasswordFox

aplikacja służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Firefox.

Download: passwordfox.zip, passwordfox_polish.zip (nie wymaga instalacji, typ portable)

passwordfox

Firefox Password Recovery
Download: firefox-password-recovery.zip (nie wymaga instalacji)

Po uruchomieniu aplikacji klikamy Load from Profile aby zlokalizować profil, następnie musimy też podać katalog instalacyjny. Może wyświetlić hasła z zewnętrznego profilu, z innego komputera, a nawet z innego systemu np. Linux. Gdy przeglądarka ma aktywną opcję ochrony haseł Używaj hasła głównego, wówczas wyskoczy okienko o podanie hasła – gdy go nie znamy odczytanie haseł będzie nie możliwe (z drugiej strony jest to przydatna funkcja zabezpieczająca przed nieautoryzowanym użyciem haseł).

pokazuje hasła przechowywane przez przeglądarkę Firefox, działa podobnie – również trzeba podać folder profilu i folder instalacyjny

FirePasswordViewer download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)


Przeglądarka Internet Explorer

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Internet Explorer przechowuje dwa typy haseł:
autouzupełnianie (normalne hasła logowania do poczty, for internetowych) w rejestrze w kluczu

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerIntelliFormsStorage2

oraz hasła autoryzacji HTPP (logowanie do sieci, strony chronione hasłem)

C:Documents and Settingsnazwa użytkownikaDane aplikacjiMicrosoftCredentials
C:Usersnazwa użytkownikaAppDataRoamingMicrosoftCredentials

IE PassView

aplikacja służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Internet Explorer.
Program po uruchomieniu automatycznie odczytuje zapisane hasła z rejestru i innych lokalizacji. Hasła są szyfrowane z adresami URL witryny, a więc mogą one być odzyskane tylko jeśli adresy są przechowywane w pliku historii. Wyczyszczenie pliku historii powoduje, że program nie może odzyskać haseł. Wówczas dodajemy adresy witryn do pliku iepv_sites.txt znajdującego się w folderze z programem, który je zaimportuje i poda hasła logowania. Dodatkowo umożliwia załadowanie zewnętrznego profilu z innego systemu na innym dysku.

Download: iepv.zip, iepv_polish.zip (nie wymaga instalacji, typ portable)

iepassview

IEPasswordDecryptor download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)


WebBrowserPassView

Licencja: freeware
Platforma: Windows 2000/XP/Vista/7 (Support 32 and 64 bit)

Opis
aplikacja umożliwia wyświetlenie haseł z 5 najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer (Version 4.0 – 9.0), Mozilla Firefox (All Versions), Google Chrome, Safari oraz Opera. Wyświetlone hasła można zapisać do raportu.

Download: najnowsza wersja, spolszczenie

Zrzut ekranu:
web browser pass view

Data opublikowania: 12 listopada, 2009
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia, 2014
Sebastian Wolszlegier - admin bloga traxter-online.net