Odzyskiwanie haseł z przeglądarek internetowych


Każda przeglądarka internetowa umożliwia zapisywanie haseł logowania do odwiedzanych stron WWW. Użytkownicy wykorzystują tą funkcję, zapisując hasła bazie haseł przeglądarki. Przy kolejnej wizycie nie ma potrzeby ręcznego wpisywania loginu i hasła. Często jednak hasła są zapominane = możemy się zalogować, ponieważ przeglądarka automatycznie wypełnia pole hasło, ale jest ono ukryte za gwiazdkami; jednocześnie nie znamy hasła do danego konta, aby zalogować się na innym komputerze. W takiej sytuacji mamy możliwość odzyskania haseł, trzeba tylko wiedzieć gdzie ich szukać.
Uwaga: nie ma możliwości odzyskania hasła, które nie jest zapisane w bazie haseł = wybór opcji “Nie zapamiętuj hasła”.

Wpis jest odświeżoną wersją wcześniej napisanego artykułu.

Przeglądarka Google Chrome

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Google Chrome przechowuje zapisane hasła w pliku Web Data (bez rozszerzenia – zaszyfrowany plik bazy danych SQLite) oraz w nowych wersjach w pliku Login Data, który odnajdziemy:

Windows 2000 / XP

C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

Windows Vista / 7

C:\Users\nazwa użytkownika\Appdata\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

Odzyskiwanie haseł z Google Chrome:
Zarządzanie hasłami z poziomu przeglądarki: ikona Ustawienia z prawej strony, koło paska adresu –> Ustawienia –> Pokaż ustawienia zaawansowane —> Hasła i formularze >>> Zarządzaj zapisanymi hasłami.
Mamy możliwość włączenia / wyłączenia zapamiętywania haseł: “Proponuj zapamiętywanie haseł internetowych”.
chrome-hasła-ustawienia

Aktywna opcja zapamiętywania haseł wyświetla komunikat:
chrome-zapis-hasła

Podgląd i edycja haseł Chrome – po kliknięciu na każdą pozycję pojawi się przycisk Pokaż hasło.
chrome-hasła

ChromePass

narzędzie służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Google Chrome.

download: chromepass.zip, chromepass_polish.zip (nie wymaga instalacji, typ portable)

chromepass

Google Chrome Password Recovery
Po uruchomieniu aplikacji klikamy Load from Profile i wskazujemy katalog profilu lub ten w którym znajduje się plik Web Data. Może wyświetlić hasła z zewnętrznego profilu (można nawet skopiować plik Web Data do katalogu z programem i wskazać go, a aplikacja bez problemu pokaże nam wszystkie hasła).
Download: google-chrome-password-recovery.zip (nie wymaga instalacji)

ChromePasswordDecryptor download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)


Przeglądarka Firefox

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Firefox przechowuje zapisane hasła w 2 plikach:

  • key3.db – baza danych służąca do szyfrowania / odszyfrowania haseł, zawiera hasło główne
  • signons.txt signons2.txt lub signons3.txt (do wersji 3.5) – rzeczywiste informacje logowania + lista stron, na których użytkownik nie chce pamiętać haseł,
  • signons.sqlite (Firefox 3.5 i wyżej) – analogicznie jak w signons.txt

Windows 2000 / XP

C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\.default

Windows Vista / 7

C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\.default

Odzyskiwanie haseł z Mozilla Firefox
Wyświetlić / usunąć hasła możemy również z poziomu przeglądarki: Narzędzia –> Opcje –> Bezpieczeństwo –> Zapamiętane hasła.
firefox-opcje-hasła

Możemy określić, czy przeglądarka ma zapamiętywać hasła, ustalić wyjątki, ustawić hasło główne dla ochrony haseł oraz włączyć manager haseł.
firefox-zapamiętane hasła

Aktywna opcja zapamiętywania haseł wyświetla komunikat:
firefox-hasło

PasswordFox

aplikacja służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Firefox. Pozwala odczytać hasła chronione hasłem głównym, ale te musimy podać.

Download: passwordfox.zip, passwordfox_polish.zip (nie wymaga instalacji, typ portable)

passwordfox

Firefox Password Recovery
Download: firefox-password-recovery.zip (nie wymaga instalacji)

Po uruchomieniu aplikacji klikamy Load from Profile aby zlokalizować profil, następnie musimy też podać katalog instalacyjny. Może wyświetlić hasła z zewnętrznego profilu, z innego komputera, a nawet z innego systemu np. Linux. Gdy przeglądarka ma aktywną opcję ochrony haseł Używaj hasła głównego, wówczas wyskoczy okienko o podanie hasła – gdy go nie znamy odczytanie haseł będzie nie możliwe (z drugiej strony jest to przydatna funkcja zabezpieczająca przed nieautoryzowanym użyciem haseł).

pokazuje hasła przechowywane przez przeglądarkę Firefox, działa podobnie – również trzeba podać folder profilu i folder instalacyjny

FirePasswordViewer download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)


Przeglądarka Internet Explorer

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Internet Explorer przechowuje dwa typy haseł:
autouzupełnianie (normalne hasła logowania do poczty, for internetowych) w rejestrze w kluczu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms\Storage2

oraz hasła autoryzacji HTPP (logowanie do sieci, strony chronione hasłem)

C:\Documents and Settings\nzwa użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Credentials
C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Credentials

W IE11 i Windows 8 można hasła podejrzeć z poziomu przeglądarki:
opcje internetowe > zawartość > Autouzupełnianie > Ustawienia
Możemy tutaj określić, czy IE ma zapamiętywać hasła na stronach WWW: “Pytaj przed zapisywaniem haseł”.

Klikając w button Zarządzaj hasłami otworzy się menager poświadczeń, który przechowuje hasła logowania; można usunąć poświadczenie, ale aby pokazać hasło nasze konto Windows musi być na hasło.
IE11-menedżer poświadczeń

Aktywna opcja zapamiętywania haseł wyświetla komunikat:
ie-hasła

IE PassView

aplikacja służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Internet Explorer.
Program po uruchomieniu automatycznie odczytuje zapisane hasła z rejestru i innych lokalizacji. Hasła są szyfrowane z adresami URL witryny, a więc mogą one być odzyskane tylko jeśli adresy są przechowywane w pliku historii. Wyczyszczenie pliku historii powoduje, że program nie może odzyskać haseł. Wówczas dodajemy adresy witryn do pliku iepv_sites.txt znajdującego się w folderze z programem, który je zaimportuje i poda hasła logowania. Dodatkowo umożliwia załadowanie zewnętrznego profilu z innego systemu na innym dysku.

Download: iepv.zip, iepv_polish.zip (nie wymaga instalacji, typ portable)

iepassview

IEPasswordDecryptor download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
można odzyskać hasła (z IE 7-9) bez zależności od historii.


Przeglądarka Opera

Lokalizacja przechowywanych haseł: przeglądarka Opera przechowuje zapisane hasła w pliku wand.dat, który odnajdziemy:

Windows 2000 / XP

C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Opera\Opera\wand.dat

Windows Vista / 7

C:\users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Opera\Opera\wand.dat

Odzyskiwanie haseł z Opery:
Z poziomu przeglądarki możemy zobaczyć / usunąć strony z zapisanymi hasłami (ale nie same hasła): ustawienia > preferencje > formularze > włącz menedżera haseł.
button menedżer haseł
opera-Preferencje

Uwaga: Odczytanie haseł będzie niemożliwe gdy przeglądarka ma aktywną opcję “Chroń zapisane hasła za pomocą hasła głównego” (menu >>> Ustawienia >>> Preferencje >>> karta Zaawansowane, sekcja Bezpieczeństwo) – wówczas plik jest zaszyfrowany i chroniony hasłem. Z drugiej strony jest to przydatna funkcja zabezpieczająca przed nieautoryzowanym użyciem haseł.

Aktywna opcja zapamiętywania haseł wyświetla komunikat:
opera-hasła

OperaPassView

aplikacja służy do wyświetlenia i zapisania haseł przechowywanych przez przeglądarkę Opera.

Download: najnowsza wersja, spolszczenie (nie wymaga instalacji, typ portable)

operapassview

Opera Password Recovery download: opera-password-recovery.zip (nie wymaga instalacji)
Po uruchomieniu aplikacji klikamy Load from Profile aby zlokalizować profil lub Load from WAND.DAT aby wskazać plik. Może wyświetlić hasła z zewnętrznego profilu (można nawet skopiować plik WAND.DAT do katalogu z programem i wskazać go, a aplikacja bez problemu pokaże nam wszystkie hasła).

OperaPasswordDecryptor download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
współpracuje z Operą w wersji 12 oraz z opera Next, na bazie Chrome.

opera wand dat passwords retrieve utility
download: opera.wand.dat.passwords.retrieve.utility.zip

kopiujemy plik wand.dat do folderu z programem, klikamy retrieve.bat i mamy loginy/hasła w pliku tekstowym.

operapasscmd.jpg


Aplikacje All-In-One, czyli do wszystkich przeglądarek.
WebBrowserPassView

Licencja: freeware
Platforma: Windows 2000/XP/Vista/7 (Support 32 and 64 bit)

Opis
aplikacja umożliwia wyświetlenie haseł z 5 najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer (Version 4.0 – 11.0), Mozilla Firefox (All Versions), Google Chrome, Safari oraz Opera. Wyświetlone hasła można zapisać do raportu.

Download: najnowsza wersja, spolszczenie

Zrzut ekranu:
web browser pass view

Browser Password Decryptor
jeszcze jedna aplikacja do odzyskiwania haseł z wszystkich przeglądarek internetowych.

Przedstawione powyżej metody umożliwiają odzyskanie haseł zapisanych w bazie przeglądarki. Przechowywanie haseł w bazie przeglądarki ma jednak swoje zalety i wady.
Zaletą to przede wszystkim wygoda = nie musimy ręcznie wpisywać haseł i nie musimy ich pamiętać.
Wada to jednak bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Każdy, kto zna metody przedstawione we wpisie ma możliwość przechwycenia haseł innym użytkownikom, stając się mini hakerem. Dodatkowo logując się na takim koncie każdy może bez problemu zalogować się na danej stronie, ponieważ przeglądarka sama wypełni pola logowania. Rozwiązaniem może byś hasło główne stosowane w niektórych przeglądarkach. Osobiście jednak proponuję korzystać z zewnętrznych, bardziej bezpiecznych rozwiązań:
Keepass przechowujący hasła lokalnie
Lastpass przechowujący hasła w chmurze.

PS. z uwagi na sposób działania przedstawionych tutaj narzędzi = odczytywanie haseł, które są częścią prywatnych danych, programy antywirusowe mogą wyświetlać fałszywe komunikaty o szkodliwym oprogramowaniu. Nie przejmujmy się, programy są bezpieczne.24 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.