Zastrzeżone nazwy plików


W Windows istnieją zastrzeżone nazwy odnoszące się do urządzeń, które są instalowane przy każdym uruchomieniu systemu:

  • CON – konsola oznaczająca przy odczycie klawiaturę a przy zapisie ekran
  • COMn – port szeregowy, COM1 – pierwszy port, COM2 – drugi port itd
  • LPTn – port równoległy np. drukarki, LPT1 – pierwszy port, LPT2 – drugi port itd.
  • PRN – port drukarki czyli LPT1
  • AUX – urządzenie dodatkowe, zazwyczaj port COM1
  • NUL – urządzenie zerowe

Standardowo nie można takich elementów tworzyć, ponieważ byłby konflikt. Jednak używając ścieżki UNC (Universal Naming Convention) zawierającej syntax omijający sprawdzanie nazw zastrzeżonych, możemy takie elementy tworzyć / usuwać.

Tworzenie

MD "?ścieżka dostępu do pliku"
np:
MD "?C:Documents and SettingsUżytkownikPulpitCON"
MD "?C:traxter folder"

Usuwanie

DEL "?ścieżka dostępu do pliku"
RD /S /Q"?ścieżka dostępu do folderu"
/s - przełącznik usuwa także wszystkie podfoldery
/q - tryb cichy
np. RD /S /Q "?C:autorun.inf"

Metoda ta umożliwia także tworzenie elementów z nietypowymi spacjami czy kropkami w nazwie.
Przykład: można utworzyć dwa foldery o podobnej nazwie, z tą różnicą, że nazwa drugiego będzie miała dodatkowo spację na końcu:
„c:traxter folder”
„c:traxter folder „

Jest to nie wykonalne standardową metodą poprzez Explorer. Pliki skopiowane do folderu bez spacji widać również w folderze ze spacją. W druga stronę to jednak nie działa. Element ze spacją jest dla Windows nieczytelnym mimo, że da się rzekomo usunąć gdy jeszcze oba są na dysku. Windows informuje, że nie może odnaleźć elementu. Aby go skasować trzeba wykorzystać sposób z omijaniem sprawdzania nazw:

folderspacja.jpgTags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.