Wyświetlanie sobforów w pionie w MyBB


 • pierwszą czynnością jest określenie liczby wyświetlanych subforów na stronie głównej
  Konfiguracja >>> Opcje strony głównej >>> Liczba poddziałów wyświetlanych na stronie głównej

 • edycja szablonów
  Style i Szablony >>> Szablony >>> Opis działu – Szablony.
  Zawartość szablonu forumbit_depth3 zastępujemy kodem:

  <li>{$statusicon}<a href="{$forum_url}" title="{$forum_viewers_text_plain}">{$forum['name']}</a></li>

  Zawartość szablonu forumbit_subforums zastępujemy kodem:

  <br />{$lang->subforums}<br /><ul class="ver_sub">{$sub_forums}</ul>
 • edycja CSS
  Style i Szablony >>> Style >>> nasz styl >>> arkusz global.css >>> zakładka Edytuj CSS: tryb zaawansowany.
  Na końcu kodu CSS wklejamy kod, aby subfora wyświetlały się w jednej kolumnie.

  .ver_sub {
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
   }
   .ver_sub li {
   width: 100%;
   float: left;
   }

  edytując wartość width: możemy zmienić ilość kolumn
  width: 50%; dwie kolumny
  width: 33%; trzy kolumny
  width: 25%; cztery kolumny

Źródło: https://mybbsite.pl/jak-wyswietlic-subfora-w-poziomie/Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.