Uszkodzony system plików


Podczas próby otwarcia, usunięcia lub zmiany nazwy pliku lub folderu za pomocą może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.

sysplikerror1.jpg

sysplikerror2.jpg

Taka sytuacja może wystąpić, gdy uszkodzony jest plik, folder lub indeks systemu plików (główna tabela plików [MFT] lub tabela alokacji plików [FAT]). Jeżeli nastąpi uszkodzenie struktury systemu plików, zostanie odnotowane to w Podglądzie zdarzeń:
podgląd zdarzeń

Rozwiązanie: naprawa za pomocą programu Chkdsk

Tutorial: Naprawa błędów na dysku za pomocą programu Check Disk

Narzędzie używamy z przełącznikiem /f, który dokona korekty napotkanych błędów. Może paść pytanie o konwersję utraconych łańcuchów do plików: wybierając N (Nie) nic się nie zapisze; wybierając Y (Tak) zostaną zapisane w głównym katalogu w postaci elementów: File.chk (naprawiony plik) oraz Found. (naprawiony folder) (n to cyfry np. Found.001, File0001.chk).

Gdy program Chkdsk wykryje problemy z systemem plików i usiłuje naprawić uszkodzenie, może nastąpić utrata danych. Jeśli nie mamy kopii zapasowych danych, to raczej nie stosujmy przełącznika /f, gdyż checkdisk napotykając uszkodzenie “naprawi” je ale:

uwaga.jpeg “Naprawa” może bardzo różnie wyglądać i jej skutkiem może być częściowa utrata danych. W swoim pojęciu Checkdisk naprawia uszkodzenia np. poprzez wyczyszczenie zawartości lub “obcięcie” danych, co dla użytkownika oznacza wymazanie danych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.