Uruchamianie/zamykanie systemu/aplikacji o określonym czasie


Systemowe narzędzia do planowania zadań

Windows XP
StartWszystkie programyAkcesoriaNarzędzia systemowe >>> Zaplanowane zadania lub w start >>> Uruchom >>> control schedtasks.

Uruchomi się kreator dodawania nowego zadania, gdzie wskazujemy program, który ma się uruchamiać, nazwę dla zadania, częstotliwość uruchamiania oraz nazwę i hasło do naszego konta. Uwaga: konto użytkownika musi mieć nałożone hasło logowania, inaczej zadania nie będą się uruchamiać. Dodatkowo musi być włączona usługa Harmonogram zadań.

Windows 7
Windows Vista/7 mają wbudowane narzędzie Harmonogram zadań do cyklicznego uruchamiania zadań i programów. Uruchamiamy go wpisując w wyszukiwarkę menu Start Windows 7 polecenie: taskschd.msc
Wykorzystanie Harmonogramu zadań do uruchamiania programów z pominięciem UAC w Windows 7.

System Scheduler FREE

Licencja: freeware do użytku domowego i do celów biznesowych
Platforma: Windows 2000 i wyżej

aplikacja to zamiennik na systemowy Harmonogram zadań (Windows Task Scheduler). Umożliwia uruchamianie aplikacji o określonym czasie oraz generuje okna popup z przypomnieniami o ważnych wydarzeniach.

Download: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

System Scheduler

Do uruchamiania aplikacji o określonym czasie można użyć Freebyte Task Scheduler. Licenja freeware do celów osobistych i biznesowych, nie wymaga instalacji.

TimeComX Basic

Licencja: freeware do uzytku domowego i komercyjnego
Platforma: Windows 2000,XP,Vista,7 (32-bit & 64-bit)

aplikacja umożliwia: restart, zamknięcie, hibernację, przejście w stan wstrzymania, zablokowanie komputera (lock), wylogowanie, uruchomienie pliku audio (mp3, ogg, wma, wav) lub każdego innego pliku w dowolnym formacie. Akcja może być aktywowana po upłynięciu określonego czasu (s, min, godz, dni) lub przy niskim wykorzystaniu procesora / ruchu sieciowego. Klikając na Options mamy możliwość ustawienia dodatkowych opcji np. wykonanie zrzutu ekranu przed wykonaniem akcji, uaktywnienie 24-godzinnego czasu, zablokowanie menagera zadań, aktywacja wymuszonej akcji (Force actions), wyłączenie ikony w tray-u. Można nałożyć hasło blokujące dostęp do opcji.

download: najnowsza wersja
wersja portable bez instalacji: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

TimeComX

alternatywy.png

Shutdown Timer download: najnowsza wersja (instalka + portable, 32bit & 64-bit)

Shutter download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)

DShutdown download: najnowsza wersja, wersja portable

WinMend Auto Shutdown download: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

Chameleon Shutdown download: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

Marxio Timer download:

marxio-timer.zip

projekt został wstrzymany, większość wersji nie uruchamia się, ponieważ autor wprowadził limity czasowe na używanie konkretnych wersji; aktualnie działa wersja 1.11.1 – instrukcja (wersja bez instalacji, typ portable)

RunAsDate

Licencja: freeware
Platforma: Windows 2000 i wyżej (32-bit & 64-bit)

aplikacja umożliwia uruchomienie dowolnego programu w dacie i czasie, które sami określimy. Program nie zmienia obecnego czasu systemowego komputera, ale tylko “wstrzykuje” określoną przez nas datę/godzinę do żądanej aplikacji.
Możemy uruchomić wiele aplikacji jednocześnie, każda aplikacja działa z inną datą i godziną, podczas gdy rzeczywista data/czas systemu nadal działa normalnie.

download: najnowsza wersja, spolszczenie

runasdate.jpg

Don’t Sleep

Licencja: freeware
Platforma: Windows (32-bit & 64-bit)

aplikacja po uruchomieniu zapobiega przechodzeniu systemu w stan gotowości, hibernacji, zamykaniu, wyłączaniu komputera i monitora, aktywacji wygaszacza systemu. Możliwe jest ustawienie timera.

download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

dontsleep.jpg

alternatywy.png

Caffeine download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
Działa poprzez symulację naciśnięcia klawisza raz na 59 sekund, dzięki czemu komputer myśli, że jesteś nadal pracuje przy klawiaturze

SnapTimer

aplikacja to prosty, przenośny minutnik dla Windows. Po skończeniu odliczania może wyświetlić okienko z powiadomieniem, komunikat z ikony traya, odtworzyć plik wave lub uruchomić inną aplikację.

download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

snaptimer.jpg

alternatywy.png

Easy Timer download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji; można uruchamiać z parametrem -portable)

XNote Timer (nie wymaga instalacji, typ portable)

Free Stopwatch

Cook Timer Portable
https://portableapps.com/apps/utilities/cook_timer_portableTags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.