Ukrywanie danych na dysku / w zdjęciach


FolderDefence

Licencja: freeware, jedna kopia na jednym komputerze
Platforma: Windows XP SP2 i wyżej

aplikacja umożliwiająca ukrycie / blokadę prywatnych plików i folderów przed innymi użytkownikami, a nawet szkodliwym oprogramowaniem. Nie powoduje zmiany w strukturze chronionych plików. Posiada specjalny moduł ochrony True stealth mode, który ukrywa pliki nawet w systemie uruchomionym w trybie awaryjnym.
Po uruchomieniu aplikacji wybieramy menu Service -> Change Password i ustalamy hasło, którym będziemy chronić program przed uruchomieniem.
Aby dodać elementy wybieramy Add i ustalamy rodzaj ochrony:

  • Hidden: element jest niewidoczny
  • Locked: element jest widoczny, ale nie można nic z nim zrobić
  • Hidden & Locked: połączenie obu metod
  • Read-only: element można uruchamiać i kopiować, ale nie mozna przenieść, zmienić nazwę i usunąć (bardzo ciekawa metoda chroniąca przed modyfikacją)

Aby usunąć elementy z listy (nie z systemu) wybieramy Remove.
Przyciskiem Protection możemy zmienić metodę ochrony.
Aby uzyskać dostęp do chronionych elementów uruchamiamy aplikację i po wpisaniu hasła deaktywujemy ochronę przyciskiem Off.

download: FolderDefenceFree_1.0.0.17.zip

Folder-Defence.png

alternatywy.png

Easy File Locker download: najnowsza wersja (wersja dla 32-bit i 64-bit)
Licencja: freeware, także do celów komercyjnych
aplikacja do ochrony plików/folderów, użytkownicy nie będą mogli otwierać, czytać, modyfikować, usuwać, przenosić, kopiować zablokowane pliki / katalogi, a nawet zobaczyć. Ukryte pliki będą całkowicie niewidoczne dla wszystkich użytkowników i dla każdego programu. Dostępne metody ochrony:
Access – dostęp do pliku/folderu
Write – możliwość zapisu
Delete – możliwość usunięcia
Visible – widoczny plik/folder

WinMend Folder Hidden

Licencja: freeware na jednym komputerze

aplikacja służy do ukrywania folderów lub pojedynczych plików w systemie na dysku lokalnym oraz zewnętrznych USB. Aby uzyskać dostęp do ukrytych elementów trzeba uruchomić program podając hasło. Pliki i foldery nadal będą niewidoczne nawet jak usuniemy program. Po ponownej instalacji aplikacji zachowane zostanie nasze stare hasło oraz ukryte pliki i foldery.
Po instalacji aplikacja poprosi o hasło dostępu do programu. Następni dodajemy foldery/pliki klikając Hide Folder/Hide file(s). Zamykając program wszystkie zaznaczone pozycje zostaną ukryte. Aby odkryć foldery uruchamiamy program podając wcześniej wybrane hasło, zaznaczamy pozycje do odkrycia i klikamy UnHide. Aby ponownie ukryć odkryte pliki/foldery, zaznaczamy je i klikamy Set to hide.
Aby usunąć pozycje z listy (ale nie z systemu) klikamy Remove.

download: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

folder_hidden.jpg

alternatywy.png

Free Hide Folder download: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

Hide Folders download: najnowsza wersja (wymaga instalacji, instaluje sterownik)
umożliwia ukrycie folderów w systemie. Aby ukryć folder klikamy Add Folder. Po dodaniu folderów klikamy Hide. Przyciskiem Password nakładamy hasło dostępu do programu. Aby zobaczyć ukryte elementy należy uruchomić program, podając hasło dostępu i klikając Unhide. Pliki i foldery nadal będą niewidoczne nawet jak usuniemy program oraz startując w trybie awaryjnym. Aplikacja obsługuje system plików FAT, FAT32 oraz NTFS. Licencja: GNU General Public License

My Lockbox download: najnowsza wersja (wymaga instalacji, montuje usługę)
tworzy specjalny zabezpieczony folder

niewidoczny folder:

Klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar i z menu podręcznego wybierz polecenie Nowy/Folder. Po utworzeniu nowego folderu jego nazwa będzie w trybie Edycji.
Wciskamy lewy Alt i wpisujemy na klawiaturze numerycznej 0160.
Potwierdzamy wciskając Enter.
Klikamy folder prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości --> Dostosowywanie --> Zmień ikonę.
Odszukujemy pusty obraz, klikamy OK, następnie Zastosuj. Nowo utworzony folder stał się niewidoczny.

Jak ukryć dane w zdjęciu? Opisze w krokach jak to zrobić:

1. Przygotowujemy dowolny obraz w formacie jpg, w którym to ukryjemy pliki.

2. Tworzymy za pomocą programu WinRAR archiwum, w którym możemy umieścić dowolne pliki.

3. Najlepiej tak zrobić, żeby obrazek w którym mamy ukryć pliki i archiwum WnRAR z danymi do ukrycia były w tym samym katalogu.

4. Uruchamiamy interpreter linii poleceń: menu Start -> Uruchom – wpisujemy cmd i potwierdzamy enterem.

5. W linii poleceń przechodzimy za pomocą funkcji cd do folderu, w którym zgromadziliśmy pliki.

6. Poleceniem copy kopiujemy binarnie zawartość plików obrazu oraz archiwum RAR do pliku docelowego (np:copy /B nasz plik.jpeg+nasze archiwum RAR) plik końcowy.jpeg

7. W wyniku powyższej operacji powstanie “plik końcowy.jpg”. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, plik ten można otworzyć w ulubionym programie graficznym lub też przeglądarce internetowej – ukaże się nie wzbudzające podejrzeń zdjęcie. Jeżeli jednak otworzymy ten sam plik w programie WinRAR, powinniśmy uzyskać dostęp do ukrytych plików.

Jpg+FileBinder
download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
pozwala na ukrycie plików spakowanych 7z, zip lub rar w pliku jpeg
autor anonimowyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.