Szyfrowanie plików


Drag’n’Crypt ULTRA

Aplikacja do szyfrowania plików, która obsługuje algorytm szyfrowania Twofish. Używa bardzo przydatny „przeciągnij i upuśc” interfejs do szyfrowania i deszyfrowania, szybki i łatwy.
Możliwość integracji z menu kontekstowym, szyfruje wszystkie rodzaje plików, możliwość używania na pamięci USB oraz usunięcia pliku żródłowego po zaszyfrowaniu. Nie wymaga instalacji.

DragnCryptULTRA.jpg

alternatywy.png

Best Crypto download: crypto_win32.exe (nie wymaga instalacji, typ portable)
szyfruje algorytmem RC6

AxCrypt download: najnowsza wersja (pełna wersja instalacyjna + okrojona wersja portable)
szyfruje algorytmem AES

Conceal download: najnowsza wersja
wersja bez instalacji: wypakować w Universal Extractor
metoda “przeciągnij i upuść”, do szyfrowania przeciągamy plik (pliki przytrzymując CTR) na kłądkę, podajemy miejsce docelowe, sposób szyfrowania i hasło, które możemy zapisać do pliku; rozpocznie się szyfrowanie pliku oraz hasła – pliku z rozszerzeniem .xcon, a klucza z końcówką .xpwd (plik ma atrybut ukryty, jest zaszyfrowany). Przy deszyfrowaniu przeciągamy plik na klucz, wpisujemy hasło lub wskazujemy plik z hasłem.

SFX Creator download: najnowsza wersja
szyfruje pliki do selfextracting pliku (samorozpakowującego), po kliknięciu na plik musimy podać hasło, a właściwy plik zostanie rozpakowany.

Protect Me! download: najnowsza wersja
tworzy zaszyfrowany kontener exe

DP-MULTICRYPTER download: najnowsza wersja

MAXA Crypt Mobile download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

MEO Encryption Software download: najnowsza wersja
wersja bez instalacji: pobrać setup i wypakować w Uniwersal Extractor (2 etapy); skopiować plik meo.exe, który używamy
wersja instalacyjna integruje się z menu kontekstowym, może tworzyć samorozpakowujące sie pliki, obsługuje algorytmy Blowfishk oraz 3-DES

fSekrit

download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)
utwórz nowy plik o nazwie “fSekrit.portable” i uruchom fSekrit.exe.

Jest to mała aplikacja do prowadzenia zaszyfrowanych notatek.
Używa bardzo silnego szyfrowania (256-bitowy AES / Rijndael w trybie CBC). Zaszyfrowany tekst jest przechowywany prosto w programie, nic nie jest zapisywane na dysku.
Aby stworzyć zaszyfrowaną notatke klikamy na program, wpisujemy teks i zapisujemy jako plik exe wybierając nazwe pliku. Aby odczytać, klikamy na utworzony plik i wprowadzamy hasło.

fSekrit.jpg

alternatywy.png

Cryptidor, TheLetterEncrypter, Steganos LockNote

VeraCrypt

program szyfrujący dane, opierający się na nierozwijanym TrueCrypt. Do wyboru dwa typy woluminów:
– Container = jest to plik, który można umieścić na dowolnym nośniku a który zawiera szyfrowany dysk wirtualny.
– Partition/device = jest to szyfrowana partycja dysku twardego lub też szyfrowane dysków typu floppy/ZIP/USB

TrueCrypt.jpg

DiskCryptor download: najnowsza wersja
do szyfrowania wszystkich partycji, w tym systemowej. Możliwość tworzenia zaszyfrowanych płyt CD i DVD.
Pełne wsparcie dla szyfrowanych dysków zewnętrznych USB. Aplikacja instaluje sterownik, nastepnie wymaga restartu.

PixelCryptor EN.jpg
download: najnowsza wersja

aplikacja do szyfrowania plików i folderów, a jako klucz szyfrujący używa pliku graficznego, bez którego nie jest możliwe odszyfrowanie pliku. Nie potrzeba pamiętać hasła.
Aby zaszyfrować plik w głównym oknie klikamy na zamkniętą książkę z kłódką –> dodajemy plik/folder –> wybieramy zdjęcie którym zaszyfrujemy plik –> podajemy miejsce docelowe.

PixelCryptor.png

Rohos Mini Drive PL.jpg
download: rohos_mini.exe (wymaga zainstalowania)

aplikacja pozwala utworzyć wirtualną, zaszyfrowaną (algorytm AES-256) i ukrytą partycję na dysku USB , dodatkowo zabezpieczoną hasłem dostępu. Jest jednak limit wielkości: 2GB, ponieważ jest to darmowa wersja, ale myślę że warta uwagi. Jest bardzo prosta w obsłudze, dodatkowo ma polski interfejs.
Po zainstalowaniu (wymaga praw administratora) i uruchomieniu podłączamy naszego pendriva i klikamy Skonfiguruj pamięć USB. Program automatycznie wykryje nasz dysk USB, przydzieli mu literę dysku i wstępnie określi wielkość partycji na 900MB. (klikając na Zmień możemy edytować rozmiar partycji, literę dysku, system plików oraz nazwę pliku obrazu). Teraz podajemy hasło dostępu do partycji i klikamy Utwórz dysk. Aplikacja utworzy szyfrowaną partycję.

Korzystanie z ukrytej partycji:
aby otworzyć ukrytą partycję wkładamy pendriva i uruchamiamy plik Rohos mini.exe, następnie wpisujemy hasło (można wywołać wirtualną klawiaturę klikając przycisk Aa). Wybierając options >> mamy dostęp do zaawansowanych opcji: montowanie tylko do odczytu, jako dysk wymienny (domyślnie jako lokalny), wybór litery dysku. Innym sposobem jest skorzystanie z wbudowanej przeglądarki – wówczas dysk będzie dostępny tylko z poziomu tej przeglądarki. Tryb ten nie wymaga praw administratora, a pliki otwierane są w specjalnym module File Virtualization, szyfrującym pliki “w locie”.
Wielką zaletą programu jest to, że do korzystania z partycji na innym komputerze nie musimy instalować na nim głównego programu Rohos, ponieważ wszystkie potrzebne do uruchomienia pliki są na pamięci USB. Kończąc pracę klikamy na ikonie Rohos w zasobniku i wybieramy Odłącz.

Główny program Rohos cały czas działa w tle i lokalizuje się w trayu. Tu mamy dostęp do Centrum Rohos, gdzie wykonujemy działania na naszym dysku. Wybierając opcję Tools możemy usunąć, zmienić rozmiar, sprawdzić i naprawić dysk systemowym narzędziem, zmienić hasło, stworzyć zapasowy plik kasujący zapomniane hasło.

Program ma też wersję komercyjną, która nie ma limitu wielkości partycji, może szyfrować też dysk twardy – porównanie.

rohosmini.jpg

alternatywy.png

USB Safeguard Free download: najnowsza wersja
aplikacja do szyfrowania poufnych danych; program kopiujemy na pamięć USB, uruchamiamy i podajemy hasło. Następnie w nowym oknie przeciągamy pliki znajdujące się na pendrivie i klikamy Encrypt. Pliki znajdują się w kontenerze – image.dsk. Szyfrując/deszyfrując mamy możliwość usunięcia plików wbudowaną niszczarką metodą Zero Out Data, DoD 5220.22-M. Zawsze mamy możliwość dodania/usunięcia plików do kontenera.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.