SystemLook – opis poleceń


SystemLook

Licencja: freeware
Platforma: Windows (Support 32 and 64 bit)

Opis
mała, pomocna aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie plików, generowanie szczegółowych informacji o plikach, “dirowanie” folderów i wiele innych.

System Look rozpoznaje następujące polecenia:

 • :dir
  polecenie działa podobnie jak dir z wiersza polecenia, czyli wylistuje zawartość każdego katalogu. Pokazane zostaną elementy systemowe i ukryte, a dla plików podany będzie rozmiar, czas ostatniej modyfikacji… Jako ścieżki można wpisywać zmienne środowiskowe.
  Można stosować także przełączniki:
  /s – wylistowana zostanie także zawartość podkatalogów
  /tX – X oznacza ilość dni wstecz; wyświetlone zostaną tylko pliki utworzone / zmodyfikowane w czasie tych dni
  /nS – S to filtr kombinacji znaków i symboli wieloznacznych jakie aplikacja ma szukać w nazwach elementów np. aby wylistować tylko pliki exe dajemy przełącznik /n*.exe
  /md5 – obliczona zostanie suma kontrolna plików
  /nodirs lub /nofiles – pomijanie katalogów lub plików przy listowaniu 

  przykład – dirowanie dysku c:
  :dir
  c:

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:25 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== dir ==========
  
  c: - Parameters: "(none)"
  
  ---Files---
  hiberfil.sys	--ahs-- 267468800 bytes	[23:35 02/10/2009]	[14:57 17/10/2010]
  AUTOEXEC.BAT	--a---- 0 bytes	[20:38 03/10/2009]	[20:38 03/10/2009]
  IO.SYS	-rahs-- 0 bytes	[20:38 03/10/2009]	[20:38 03/10/2009]
  MSDOS.SYS	-rahs-- 0 bytes	[20:38 03/10/2009]	[20:38 03/10/2009]
  pagefile.sys	--ahs-- 738197504 bytes	[14:11 13/07/2010]	[14:57 17/10/2010]
  Bootfont.bin	-rahs-- 4952 bytes	[22:24 02/10/2009]	[23:13 21/07/2001]
  ntldr	-rahs-- 251152 bytes	[22:25 02/10/2009]	[10:42 03/10/2009]
  NTDETECT.COM	-rahs-- 47564 bytes	[22:25 02/10/2009]	[21:38 03/08/2004]
  boot.ini	---hs-- 211 bytes	[20:29 03/10/2009]	[14:29 21/08/2010]
  
  ---Folders---
  WINDOWS	d------	[20:24 03/10/2009]
  System Volume Information	d--hs--	[22:58 02/10/2009]
  Sandbox	dr-----	[05:11 01/05/2010]
  Downloads	d------	[18:20 06/01/2010]
  Documents and Settings	d------	[20:30 03/10/2009]
  Program Files	d------	[20:31 03/10/2009]
  FOUND.002	d--hs--	[13:42 12/05/2010]
  Recycled	d--hs--	[11:27 03/10/2009]
  autorun.inf	d--hs--	[13:45 06/07/2010]
  FOUND.003	d--hs--	[15:03 12/05/2010]
  FOUND.004	d--hs--	[15:11 21/05/2010]
  FOUND.000	d--hs--	[18:42 12/07/2010]
  FOUND.001	d--hs--	[14:37 10/12/2009]
  Config.Msi	d--hs--	[16:12 04/06/2010]
  
  -= EOF =-

   

 • :file
  polecenie podaje informacje o wskazanym pliku: rozmiar, data utworzenia, MD5, datę modyfikacji, atrybuty, wersja, autor, firma… Jako ścieżki można wpisywać zmienne środowiskowe. 

  przykład:
  :file
  C:Program Files7-Zip7z.dll

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:35 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== file ==========
  
  C:Program Files7-Zip7z.dll - File found and opened.
  MD5: CA41D56630191E61565A343C59695CA1
  Created at 07:21 on 03/02/2009
  Modified at 07:21 on 03/02/2009
  Size: 726016 bytes
  Attributes: --a----
  FileDescription: 7z Standalone Plugin
  FileVersion: 4.65
  ProductVersion: 4.65
  OriginalFilename: 7za.dll
  InternalName: 7za
  ProductName: 7-Zip
  CompanyName: Igor Pavlov
  LegalCopyright: Copyright (c) 1999-2009 Igor Pavlov
  
  -= EOF =-

   

 • :reg
  polecenie wyświetla wartości dla podanego klucza, a także wylicza podklucze, bez ich zawartości. Aby je wyświetlić dajemy przełącznik /s. 

  przykład:
  :reg
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download Manager

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:40 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== reg ==========
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download Manager]
  "Path"="C:Program FilesFree Download Manager"
  "cverID"= 0x0000000000 (0)
  "sfp_2.0"= 0x0000000001 (1)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download ManagerEnvCheck]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download ManagerFilesToDelete]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download ManagerFirefoxSettings]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download ManagerSettings]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download ManagerStat]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREFreeDownloadManager.ORGFree Download ManagerUpdate]
  
  -= EOF =-

   

 • :service
  polecenie wyświetla różne informacje o usłudze po wpisaniu jej nazwy (nie wyświetlanej nazwy): wyświetlana nazwa, opis, status, typ startu, plik binarny, zależności… 

  przykład:
  :service
  NetBIOS

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:41 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== service ==========
  
  NetBIOS
  Interfejs NetBIOS
  "Interfejs NetBIOS"
  Current Status: Started
  Startup Type: System
  Error Control: Normal
  Binary: system32DRIVERSnetbios.sys
  Group: NetBIOSGroup
  SafeBoot: Network Network(Group)
  Dependencies:
  (none)
  Dependant Services:
  ->Posłaniec (Messenger) (Stopped)
  
  -= EOF =-

   

 • :process
  po wpisaniu nazwy procesu polecenie wyświetli pełną ścieżkę do tego procesu, MD5 i wszystkie moduły, które są ładowane w ramach tego procesu. 

  przykład:
  :process
  csrss.exe

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:44 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== process ==========
  
  csrss.exe - 1 handle(s) returned.
  File path: ??C:WINDOWSsystem32csrss.exe
  MD5: Unable to calculate MD5.
  Modules:
  ??C:WINDOWSsystem32csrss.exe
  C:WINDOWSsystem32ntdll.dll
  C:WINDOWSsystem32CSRSRV.dll
  C:WINDOWSsystem32basesrv.dll
  C:WINDOWSsystem32winsrv.dll
  C:WINDOWSsystem32GDI32.dll
  C:WINDOWSsystem32KERNEL32.dll
  C:WINDOWSsystem32USER32.dll
  C:WINDOWSsystem32sxs.dll
  C:WINDOWSsystem32ADVAPI32.dll
  C:WINDOWSsystem32RPCRT4.dll
  C:WINDOWSsystem32Secur32.dll
  C:WINDOWSsystem32Apphelp.dll
  C:WINDOWSsystem32VERSION.dll
  C:WINDOWSsystem32xpsp2res.dll
  
  -= EOF =-

   

 • :filefind
  polecenie umożliwia wyszukanie na dysku plików o podanej nazwie, wyświetlając dodatkowo kilka informacji o elementach: pełna ścieżka, rozmiar, atrybuty, suma kontrolna, data. Można stosować kombinacje znaków i symbole wieloznaczne np. userinit.* , *userinit. 

  przykład:
  :filefind
  notepad.exe

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:46 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== filefind ==========
  
  Searching for "notepad.exe"
  C:WINDOWSnotepad.exe	--a---- 70144 bytes	[22:35 02/10/2009]	[20:51 14/04/2008] 6BCF6360E36696854DD60A3521B838E8
  C:WINDOWSsystem32notepad.exe	--a---- 70144 bytes	[22:25 02/10/2009]	[20:51 14/04/2008] 6BCF6360E36696854DD60A3521B838E8
  C:WINDOWSsystem32dllcachenotepad.exe	--a---- 70144 bytes	[22:35 02/10/2009]	[20:51 14/04/2008] 6BCF6360E36696854DD60A3521B838E8
  C:WINDOWSServicePackFilesi386notepad.exe	--a---- 70144 bytes	[10:49 03/10/2009]	[20:51 14/04/2008] 6BCF6360E36696854DD60A3521B838E8
  
  -= EOF =-

   

 • :folderfind
  polecenie działa w ten sam sposób co :filefind, tylko że wyszukuje foldery
 • :regfind
  polecenie wyszukuje w rejestrze wpisany ciąg znaków 

  przykład:
  :regfind
  gg.exe

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:53 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== regfind ==========
  
  Searching for "gg.exe"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesgadunaglosshellopencommand]
  @=""C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe" --Link:"%1""
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesggshellopencommand]
  @=""C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe" --Link:"%1""
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesGG.SkinFileDefaultIcon]
  @="C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe,1"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesGG.SkinFileshellopencommand]
  @=""C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe" --File:"%1""
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREGlobal IP SolutionsVoiceEnginegg.exe]
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallGadu-Gadu 10]
  "DisplayIcon"="C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]
  "C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe"="C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe:*:Enabled:Nowe Gadu-Gadu"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]
  "C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"="C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe:*:Disabled:Gadu-Gadu 10"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet003ServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]
  "C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe"="C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe:*:Enabled:Nowe Gadu-Gadu"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet003ServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]
  "C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"="C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe:*:Disabled:Gadu-Gadu 10"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]
  "C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe"="C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe:*:Enabled:Nowe Gadu-Gadu"
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList]
  "C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"="C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe:*:Disabled:Gadu-Gadu 10"
  [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamMUICache]
  "C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe"="Nowe Gadu-Gadu"
  [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamMUICache]
  "C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"="Gadu-Gadu 10"
  [HKEY_USERSS-1-5-21-1957994488-299502267-725345543-1006SoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamMUICache]
  "C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"="Gadu-Gadu 10"
  [HKEY_USERSS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamMUICache]
  "C:Program FilesNowe Gadu-Gadugg.exe"="Nowe Gadu-Gadu"
  [HKEY_USERSS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamMUICache]
  "C:Program FilesGadu-Gadu 10gg.exe"="Gadu-Gadu 10"
  
  -= EOF =-

   

 • :assoc
  polecenie po wpisaniu rozszerzenia plików wyświetla działania podejmowane w razie podwójnego kliknięcia lub otwierania pliku np. .avi 

  przykład:
  :assoc
  .avi
  .mp3
  .exe
  .vbs

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:57 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== assoc ==========
  
  .avi
  "C:Program FilesGRETECHGomPlayerGOM.exe" /open "%1"
  
  .mp3
  "C:Program FilesAIMP2AIMP2.exe" "%1"
  
  .exe
  "%1" %*
  
  .vbs
  %SystemRoot%System32WScript.exe "%1" %*
  
  -= EOF =-

   

 • :contents
  polecenie po wpisaniu ścieżki do pliku zrzuca jego zawartość do pliku dziennika 

  przykład:
  :contents
  D:autofix.bat

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 15:05 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== contents ==========
  
  D:autofix.bat - Opened succesfully.
  
  MD autorun.inf
  CD autorun.inf
  MD .con
  CD
  ATTRIB autorun.inf +R +H +S
  
  -= EOF =-

   

 • ::env
  polecenie wyświetla listę zmiennych środowiskowych i ich wartości 

   

  SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
  Log created at 14:58 on 21/10/2010 by Admin
  Administrator - Elevation successful
  
  ========== Environment Variables ==========
  
  ALLUSERSPROFILE=C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWS
  APPDATA=%APPDATA%
  asl.log=%asl.log%
  CLASSPATH=%CLASSPATH%
  CommonProgramFiles=C:Program FilesCommon Files
  COMPUTERNAME=TRAXTER-EBE67FC
  ComSpec=C:WINDOWSsystem32cmd.exe
  configsetroot=%configsetroot%
  DFSTRACINGON=%DFSTRACINGON%
  FP_NO_HOST_CHECK=NO
  HOMEDRIVE=%HOMEDRIVE%
  HOMEPATH=%HOMEPATH%
  LOCALAPPDATA=%LOCALAPPDATA%
  LOGONSERVER=%LOGONSERVER%
  NUMBER_OF_PROCESSORS=1
  OS=Windows_NT
  Path=C:WINDOWSsystem32;C:WINDOWS;C:WINDOWSSystem32Wbem;
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
  PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
  PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 2 Stepping 4, GenuineIntel
  PROCESSOR_LEVEL=15
  PROCESSOR_REVISION=0204
  ProgramData=%ProgramData%
  ProgramFiles=C:Program Files
  PROMPT=%PROMPT%
  PUBLIC=%PUBLIC%
  QTJAVA=%QTJAVA%
  SESSIONNAME=%SESSIONNAME%
  SystemDrive=C:
  SystemRoot=C:WINDOWS
  TEMP=C:DOCUME~1AdminUSTAWI~1Temp
  TMP=C:DOCUME~1AdminUSTAWI~1Temp
  TRACE_FORMAT_SEARCH_PATH=%TRACE_FORMAT_SEARCH_PATH%
  USERDOMAIN=TRAXTER-EBE67FC
  USERNAME=Admin
  USERPROFILE=C:Documents and SettingsAdmin
  VBOX_INSTALL_PATH=%VBOX_INSTALL_PATH%
  windir=C:WINDOWS
  
  -= EOF =-

opis na podstawie https://jpshortstuff.247fixes.com/SystemLook.html

Download

Zrzut ekranu:
systemlook.jpgDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.