Styl graficzny MyBB


Na forum wykorzystany został styl graficzny Vista_F 1.4.8 udostępniany na stronie www.ivgeo.net.

instalacja
– wrzucamy katalog Vista_F na serwer do katalogu Images
– importujemy plik .XML przez Panel admina: Style i szablony –> Importuj styl

Zmiana logo
Domyślnie wyświetla się obrazek vista logo.
Edycja: Style i szablony –> Szablony –> Nagłówek – Szablony –> header

edytujemy kod:

<img title="Vista logo" src="{$mybb-&gt;settings['bburl']}/{$theme['imgdir']}/body/vista_logo.png" alt="Vista logo" />

nie zmieniamy

<div class="vista_logo">

Zmiana szerokości forum
Style i szablony >>> Style >>> nasz styl >>> arkusz global.css >>> edytujemy Selektor: #container w sekcji Szerokość (width)

edycja informacji w stopce
Style i szablony –> Szablony –> nasz styl –> Stopka – Szablony –> footer

Edycja sekcji autora posta
Style i szablony >>> Szablony >>> nasz styl >>> Opis posta – Szablony >>> postbit_classic

Widok wątku – menu opcje tematu
Style i szablony >>> Szablony >>> nasz styl >>> Widok wątku – Szablony >>> showthread

Edycja ikon działów o nowych postach / zablokowaniu działu
Ikony na stronie głównej w legendzie: Style i szablony >>> Szablony >>> nasz styl >>> Strona główna – Szablony >>> index

Ikony opisujące dział: Style i szablony >>> Szablony >>> nasz styl >>> Opis działu – Szablony >>> forumbit_depth2_cat oraz forumbit_depth2_forum: tutaj możemy tylko edytować domyślne rozszerzenie plików .gif na inne.

Zaokrąglone krawędzie
(zaokrąglonych krawędzi nie zobaczymy na przeglądarce IE niższej niż 9.0, polecam inne np. Opera)

Style >>> Vista_F >>> vista_f.css

dodajemy wpisy

.thead,
.rounded_top {
  -moz-border-radius-topleft: 10px;
  -moz-border-radius-topright: 10px;
  -webkit-border-top-left-radius:: 10px;
  -webkit-border-top-right-radius: 10px;
  border-top-left-radius: 10px;
  border-top-right-radius: 10px;
}

.tborder {
  -moz-border-radius-topleft: 10px;
  -moz-border-radius-topright: 10px;
  -webkit-border-top-left-radius: 10px;
  -webkit-border-top-right-radius: 10px;
  border-top-left-radius: 10px;
       border-top-right-radius: 10px;
}

.tcat,
.rounded_top {
  -moz-border-radius-topleft: 10px;
  -moz-border-radius-topright: 10px;
  -webkit-border-top-left-radius: 10px;
  -webkit-border-top-right-radius: 10px;
  border-top-left-radius: 10px;
  border-top-right-radius: 10px;

Style >>> Vista_F >>> global.css

edytujemy wpisy do postaci

".tborder {
  background: #fff;
  width: 100%;
  margin: auto auto;
  border: 1px solid #164770;
  border-bottom: 2px solid #000;
}

.thead {
  background: url(images/Vista_F/body/thead_bg.png) top left

repeat-x;
  color: #ffffff;
  border-bottom: 1px solid #000;
  padding: 8px;

Favicona w MyBB
aby ustawić faviconę wystarczy umieścić w głównym katalogu strony na serwerze plik favicon.ico

Rangi obrazkowe
Paczkę rang obrazkowych można pobrać ze strony

https://mybboard.pl/watek-mybb-rng-paczka-obrazkowych-rang

instalacja:
wrzucamy obrazki na serwer >>> edytujemy wybraną grupę >>> w “Obrazek grupy” wpisujemy ścieżkę do obrazka, np. images/groupimages/polish/admin.pngTags:
One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.