rozszerzony manager urządzeń


DevManView PL.jpg
download: devmanview.zip, devmanview_polish.zip

Aplikacja wyświetla listę zainstalowanych urządzeń oraz ich Właściwości. Operacje możliwe do przeprowadzenia: wyłączenie, włączenie, deinstalacja, otwieranie w rejestrze wpisów związanych z danych urządzeniem oraz wyszukiwanie. Program potrafi wyświetlać urządzenia z lokalnego komputera oraz z komputerów w sieci. Standardowo wyświetla urządzenia z domyślnej gałęzi ControlSet wykorzystywanej przez system, jednak w opcjach są funkcje do przeglądania pozostałych ControlSet00X oraz Ostatniej poprawnej konfiguracji. Operując na nich, zmiany są zapisywane bezpośrednio w rejestrze, i odniosą skutek tylko wtedy, gdy po restarcie komputera jedna z tych gałęzi zostanie załadowana.
Ciekawą funkcją jest ładowanie listy z zewnętrznego nieuruchomionego Windows np. w układzie dual-boot z poziomu działającego systemu można załadować dane drugiego nie startującego systemu, lub wykorzystać program umieszczony na LiveCD. Tryb ten udostępnia wyłączanie / włączanie urządzeń, a dane te są zapisane w pliku rejestru SYSTEM wybranej instalacji Windows (przed edycją wykonać backup tego pliku).

DevManView.jpgTags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.