Plop Boot Manager – menadżer rozruchu systemów


Plop Boot Manager

Licencja: freeware do użytku osobistego i niekomercyjnego
Platforma: Windows, Linux, LiveCD

aplikacja do uruchamiania różnych systemów operacyjnych. Posiada wbudowany sterownik ide cdrom i usb, co umożliwia dostęp do tych urządzeń nawet w przypadku, gdy BIOS ich nie obsługuje. Po zainstalowaniu dodawany jest boot manager, który umożliwia start systemów z różnych urządzeń.

Download: najnowsza wersja
Aplikacja jest także dołączona do dystrybucji Parted Magic, dostępna na ekranie startowym w Extras Menu.

Instalacja na dysku twardym

W folderze /install znajdują się pliki, które służą do instalacji boot managera w MBR dysku. Plik plpinst.com tworzy kopię zapasową plpback.bin plik do przywracania sektorów dysku w przypadku pełnej deinstalacji menedżera rozruchu. Drugi plpinstc.com pomija tworzenie kopii. Oba pliki są obsługiwane w DOS. Plik plpbtin.img to obraz dyskietki, plpbtin.iso to obraz płyty CD.
Po uruchomieniu wyświetli się menu programu:
Plop boot manager

Full boot manager install – instalacja boot managera na dysku.
Instalując z dyskietki mamy możliwość utworzenia kopii zapasowych sektorów, w których menedżer rozruchu zostanie zainstalowany. Z tej kopii zapasowej można usunąć menedżera rozruchu całkowicie z dysku. W przypadku korzystania z płyty instalacyjnej nie jest możliwe przywrócenie sektorów. W tym przypadku procedura odinstalowania tworzy nowy MBR do uruchomienia systemu operacyjnego. Tablica partycji nie zostanie zmieniona.
Rewrite loader – stosujemy, gdy plob bootmgr się nie uruchamia z powodu zapisania nowego MBR.

Complete uninstall – opcja dostępna tylko przy starcie z dyskietki. Przywracana jest wykonana wcześniej kopia zapasowa.
Short uninstall – usunięcie boot managera poprzez zapis nowego sektora MBR.

Alternatywnie można zainstalować managera poprzez menu startowe Windows. W folderze /windows uruchamiamy plik InstallToMBR.bat (w Windows 7 uruchom jako administrator). Tworzy to nowy wpis “Install Boot Manager Plop do MBR”.
Plop-boot-2

Plop-3

Aby usunąć wpis z menu startowego systemu Windows uruchamiamy program c:plopplpbt4win.exe. Wpisujemy L aby wyświetlić wszystkie wpisy. Aby usunąć wpisujemy “r ID”.
Plop-4

Uruchomienie bez instalacji na dysku

Można skorzystać z Plop Boot Manager bez instalacji na dysku.

Uruchomienie z dyskietki – nagrywamy na dyskietkę plik plpbt.img
Uruchomienie z płyty CD – nagrywamy na płytę obraz plpbt.iso
Uruchomienie z menu startowego Windows – z folderu /windows uruchamiamy plik InstallToBootMenu.bat. Tworzy to nowy wpis “Plop Boot Manager”.
Plop-5

Boot manager

Uruchomiony “Plop Boot Manager” wyświetla małe menu w lewym górnym rogu ekranu. Pozwala uruchomić system z lokalnego dysku twardego, stacji dyskietek, stacji płyt CD lub dysków USB. Uruchamianie systemów z dysków USB to szczególnie wartościowa funkcja, ponieważ umożliwia rozruch z dysków USB w przypadku, gdy BIOS nie obsługuje bootowania z USB. Ale należy pamiętać, ze obsługiwane są tylko urządzenia pamięci masowej USB, bez wsparcia nagrywarek USB. Dodatkowo urządzenia muszą być podłączane bezpośrednio do portu, nie przez HUB USB.
plob-6

W Setup mamy dostęp do ustawień.

  • Partitions – zarządzanie partycjami. Główna przydatna funkcja to edycja / import MBR.
  • Profile – są używane do uruchamiania różnych systemów operacyjnych z różnych twardych dysków i partycji.
  • Boot manager – możemy użyć odliczania (Boot countdown & Edit boot countdown), po upływie którego uruchomiony zostanie system z domyślnego profilu (Select at start). Opcja Force USB 1.1 wymusza stosowanie portu USB 1.1. Masterpassword to nałożenie hasła dostępu do całego menu rozruchu (jeżeli nie wpiszemy hasła nie uruchomimy systemu operacyjnego; przydatna funkcja do blokowania dostępu do komputera). Setuppassword – ustawienie hasła dostępu do ustawień aplikacji. Uwaga: ustawienia są zapisywane tylko w przypadku uruchamiania z dysku twardego

plob-7Tags:
3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.