Offline NT Password & Registry Editor: resetowanie hasła logowania


Offline NT Password & Registry Editor to bootowalna aplikacja w postaci płyty LiveCD, z której uruchamiamy komputer i możemy zresetować hasło logowania do danego konta użytkownika.
Pobieramy obraz płyty i nagrywamy na nośnik CD / przygotowujemy bootowalny pendrajw. Aplikacja jest także dołączona do dystrybucji Parted Magic, dostępna na ekranie startowym w Extras Menu.

Opis, tutorial, jak używać, do wersji Offline NT Password & Registry Editor 2011-05-11

Krok pierwszy – wybór dysku z instalacją Windows
Po uruchomieniu komputera z płyty aplikacja na pierwszym ekranie wyświetli listę fizycznych dysków oraz listę wszystkich partycji, podając wszędzie pojemność. Musimy wybrać partycje, na której zainstalowany jest Windows.
Na zrzucie poniżej wykryte zostały 4 dyski fizyczne:

 • dysk sda to dysk zewnętrzny o pojemności 500BG,
 • dysk sdb to pendrajw,
 • dysk sdc to jeden z dysków wewnętrznych,
 • dysk sdd o pojemności 11.1 GB to drugi dysk wewnętrzny, na którym mam zainstalowany system Windows.

Na każdym dysku są utworzone partycje, razem jest ich 9:

 • partycje z numerami 1, 2 i 3 znajdują się na dysku zewnętrznym
 • partycja o numerze 4 to pendrajw
 • partycje z numerami 5, 6, 7 i 8 znajdują się na pierwszym dysku wewnętrznym
 • partycja z numerem 9 to ta z zainstalowanym systemem Windows na drugim dysku wewnętrznym

Najczęściej program sam zaznacza właściwą partycję po słowie Select:
Uwaga: w przypadku Windows 7 często trzeba zmienić domyślny wybór pierwszej partycji o pojemności 100MB zawierającej tylko pliki rozruchowe, wybierając drugą systemową z zainstalowanym systemem.
OfflineNTPassword wybór dysku

Jeżeli numer się zgadza wciskamy Enter, jeżeli nie, ręcznie wpisujemy właściwy numer i Enter.

Czasami może wystąpić problem z zamontowaniem partycji NTFS, wówczas program zaproponuje wymuszone montowanie (force), które zatwierdzamy wpisując Y.
OfflineNTPassword wymuszone montowanie ntfs

W przykładzie system znajduje się na partycji z numerem 9, więc wpisałem 9 i Enter. Program prawidłowo zamontował partycję w trybie odczytu i zapisu.

Krok drugi – wybór ścieżki do plików rejestru
W następnym etapie sprawdzamy czy podana ścieżka do plików rejestru systemu zainstalowanego na dysku jest poprawna – w domyślnej instalacji “Windows/system32/config”. Jeżeli wszystko się zgadza, wciskamy Enter. Jeżeli nie, wpisujemy właściwą ścieżkę dostępu do rejestrów.
OfflineNTPassword wybór partycji

Następnie wyświetlą się pliki rejestru i pojawi się menu wyboru akcji. Wybieramy domyślą opcję resetu hasła – naciskamy klawisz 1, a później Enter lub tylko Enter.
OfflineNTPassword pliki rejestru

Krok trzeci – edycja rejestru i hasła
Kolejny etap to wybór akcji edytowania rejestru lub haseł użytkowników – tutaj znowu wybieramy domyślną opcję edycji haseł wciskając Enter lub 1 i Enter.
OfflineNTPassword resetowanie hasła

Aplikacja wyświetli listę użytkowników systemu. Wybieramy konto do edycji, a następnie wpisujemy jego nazwę i naciskamy Enter. Możemy wpisać nazwę jak Administrator, Gość lub w formie 0xRID – numer przy każdym koncie.
W przykładzie mamy trzy konta, gdzie:

 • konto admin nie ma nałożonego hasła (*BLANK*)
 • konto Administrator, które jest wyłączone i zablokowane (dis/lock)
 • konto ania zabezpieczone hasłem

Wybrałem konto ania, wpisując jego nazwę.
OfflineNTPassword lista użytkowników

Aby wyczyścić, zresetować hasło wpisujemy 1 i Enter. Hasło zostanie zresetowane. Dalej możemy edytować innego użytkownika.
OfflineNTPassword resetowanie hasła

Wybrałem wbudowane konto Administrator w Windows 7. Konto to ma oznaczenie Disable / locked, czyli wyłączone i zablokowane. Można je odblokować wpisując 4 i Enter. Konto zostanie odblokowane.

Po zresetowaniu hasła dla konta ania i odblokowaniu konta Administrator sprawdzamy stan kont wpisując znak kropki “.”
Jak widzimy konto ania ma oznaczenie *Blank*, czyli bez hasła, zaś konto Administrator jest odblokowane >>> brak dis/lock.
OfflineNTPassword odblokowanie konta

Jeżeli nie chcemy już nic edytować i zakończyć, wpisujemy znak wykrzyknika “!” i potwierdzamy Enter.

Dalej przechodzimy do zakończenia pracy z programem i zapisania modyfikacji wpisując “q”.
OfflineNTPassword kończenie pracy

Krok czwarty – zapisanie modyfikacji
Na pytanie o zapis zmian wpisujemy “y” i Enter. Zmiany zostaną zapisane w pliku rejestru SAM. Edycja jest kompletna.
Rezygnujemy z ponownego uruchamiania wciskając Enter.

Restartujemy komputer kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+Delete. Możemy zalogować się na konto bez podawania hasła oraz ewentualnie ustawić nowe hasło z poziomu systemu.
OfflineNTPassword zapisanie zmian

Alternatywne sposoby na zresetowanie haseł logowania:
Parted Magic: resetowanie haseł logowania narzędziem CHNTPW
NTPWEdit – jeszcze jeden sposób na resetowanie haseł logowania.Tags:
11 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.