Odzyskiwanie plików z uszkodzonych płyt


Zasady przechowywania płyt

– unikajmy odcisków palców – płytę chwytamy od środka lub za brzegi
– płyty są wrażliwe na światło (przechowujemy w ciemności), wysoką temperaturę (nie zostawiamy płyty zbyt długo w napędzie i unikajmy słońca)
– płyty przechowujemy obok siebie, w pozycji pionowej (inaczej mogą się powyginać)
– do opisywania posługujemy się miękkimi pisakami, długopis powoduje wgniecenia
– płytą CD bardziej zagrażają rysy górnej warstwy, DVD – dolnej

Unstoppable Copier

Licencja: freeware
Platforma: Windows, Linux

aplikacja umożliwia odzyskiwanie danych z dysków uszkodzonych fizycznie. Radzi sobie bardzo dobrze z kopiowaniem plików/folderów z dysku, na którym występują problemy z błędnymi sektorami, rysy w przypadku napędu CD/DVD albo błędy podczas odczytu danych.

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy napęd z płytą do odzyskiwania oraz folder do którego będziemy kopiować pliki. Klikamy Kopiuj. W momencie natrafienia na błędy w kolumnie Status pojawią się stosowne komunikaty. Jeśli wartość procentowa zbyt długo pozostanie bez zmian, możemy kliknąć Wstrzymaj. Zakładka Ustawienia umożliwia konfigurację ustawień programu.

UnstoppableCopier.jpg

alternatywy.png

Recovery Toolbox for CD Free download: najnowsza wersja

CD Recovery Toolbox download: najnowsza wersja

Abyssal Recovery download: najnowsza wersja

wersja bez instalacji: pobrać setup i ekstrakt w Universal Extractor

CDCheck (free licence key “57139079”, nie wymaga instalacji)

do odzysku danych z płytek, które są porysowane lub “z błędem”

Encopy download: najnowsza wersja
jest niewielkim programem umożliwiającym skopiowanie plików z uszkodzonych płyt CD/DVD na dysk twardy

Copy Cat
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

narzędzie do kopiowania danych, które są nieczytelne na zasadzie omijania ustalonych ilości bajtów.

IsoBuster

służy do odzyskiwania danych z uszkodzonych lub źle nagranych płyt CD/DVD. Program ponadto pozwala na wyciąganie plików z obrazu płyt. Polecam w przypadku odzyskiwania muzyki i filmów, ponieważ przy błędach odczytu wypełnia luki zerami, jako dane zastępcze, ale będą wówczas krótkie przerwy w odtwarzaniu. Aplikacja nie obsługuje płyt zabezpieczonych przed kopiowaniem. Ponadto wersja darmowa nie wspiera płyt nagranych w systemie UDF.

Tworzenie obrazu z płyty
Odzyskując dane z płyty dobrze jest najpierw zrobić jej obraz, a następnie odzyskiwać z tego obrazu. Możemy również taki obraz nagrać na nowa płytę traktując jako nową kopię.
W tym celu klikamy PPM na CD z prawej strony –> Kopiuj CD a następnie RAW (*bin), (*iso). W przypadku DVD wybieramy Kopiuj CD a następnie Dane (*tao). (*iso). Dalej zapisujemy obraz na dysku. Jeśli płyta jest mocno uszkodzona, odczyt może trwać dość długo. Jeśli pojawi się komunikat „Sektor nie mógł być odczytany” oznacz to że sektora nie można odczytać. Jednak aplikacja utworzy z pozostałych danych obraz, zastępując te nieczytelne zerami. Wybieramy opcję „Zastąp zerami” oraz „Zawsze zastosuj powyższą akcję”. Po utworzeniu obrazu, w przypadku wyboru formatu .bin zapisujemy również plik cuesheet .cue zawierający strukturę plików.

download:

uwaga.jpeg instalator domyślnie montuje Conduit Toolbar, odznaczamy: link

IsoBuster.jpgOne Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.