Kontrola portów


CurrPorts PL.jpg

Licencja: freeware
Platforma: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/Server (Support 32 and 64 bit)

Opis
aplikacja służy do wyświetlania aktualnie otwartych portów TCP/IP oraz UDP. Dla każdego portu znajdującego się na liście wyświetla informacje o procesie, który go otworzył np. nazwa, ścieżka dostępu, PID, data utworzenia, nazwa użytkownika, numery portów lokalnych, zdalnych, nazwę zdalnego hosta…
Można wybrać jeden lub kilka elementów, a następnie zamknąć wybrane połączenia, skopiować informacje do schowka lub zapisać w formie raportu.

Działanie aplikacji można uzupełnić o IPNetInfo – aplikacja, która pobiera dane na temat danego numeru IP. W tym celu kopiujemy obie aplikacje do jednego folderu, włączamy currports, klikamy w nim na dany port PPM i wybieramy IPNetInfo.

Download

Zrzut ekranu:
currports.jpgg

Zamykanie portów

Aplikacje nie są przeznaczone dla systemów Windows Vista/7 – adresują komponenty starszych systemów, pewnych usług nie ma już w nowych systemach.

Windows Worms Doors Cleaner (WWDC) EN.jpg

aplikacja do zamykania kluczowych portów wykorzystywanych do ataków przez szkodliwe oprogramowanie w systemach Windows 2000/XP/2003. Blokowanie portów następuje poprzez edycje rejestru. Użycie aplikacji jest obowiązkowe po instalacji systemu Windows XP.

Wskazówki do używania:

  • DCOM RPC: opcja zamyka port 135, który jest narażony na ataki przez robaki, ale jednocześnie wykorzystywany przez usługę Harmonogram zadań (scheduler). Aplikacja to uwzględnia i wybranie odpowiedzi Yes całkowicie zamknie port, wybranie No wyłączy tylko sam DCOM. Po wybraniu jednej z opcji restartujemy komputer. Po restarcie WWDC poinformuje o wyłączeniu DCOM, ale port jest 135 ciągle otwarty i zaproponuje kolejne wybieranie opcji: Yes “domknie” port, zaś No pozostawi sytuację bez zmian (tylko DCOM wyłączone).
  • NetBIOS: opcja zamyka porty 137-139. Podczas zamykania aplikacja umożliwia całkowite wyłączenie NetBIOS (odpowiedź No >>> zielony znaczek) lub przestawienie typu startowego usługi NetBIOS na Ręczny (odpowiedź Yes >>> żółty znaczek). Odpowiedź Yes należy wybrać wtedy jeśli wybranie odpowiedzi No skutkuje brakiem dostępu do internetu.

Po uruchomieniu aplikacji klikamy na wszystkie znaczki z kolorem żółtym i czerwonym:

wwds1.jpg

Po zamknięciu danego portu musimy zrestartować komputer. Finalnie w oknie aplikacji wszystkie opcje powinny mieć zielony znaczek oznaczający zablokowany port (wyjątkiem jest port NetBIOS, który może pozostać żółty, gdy całkowite zamknięcie odetnie nam internet).

wwds.jpg

Download

Seconfig XP EN.jpg

kolejna aplikacja tego typu, ale mająca o wiele więcej opcji: zamyka specyficzne porty, wyłącza specyficzne usługi oraz konfiguruje ustawienia TCP/IP odpowiedzialne za bezpieczeństwo. “Restrict Microsoft Networks” a także “Services settings” to odpowiednik Windows Worms Doors Cleaner
Obsługa aplikacji jest bardzo prosta, ponieważ z reguły wystarczy aktywować jeden z predefinowanych układów opcji:

  • dla domowego komputera (For Home)
  • dla członków Microsoft Networks (For MN)
  • dla komputera z klientem VPN łączącym się z Microsoft Networks / lub jakimkolwiek innym w typie bezpiecznego połączenia (For VPN)

Wystarczy wybrać jeden z nich i zaakceptować buttonem Apply. Wymagany będzie restart komputera. Do domyślnych ustawień powracamy klikając button Restore.

Konfiguracja dla domowego komputera (For Home):
seconfig.jpg

DownloadDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.