kontrola otwartych okien


Clicky Gone EN.jpg

Licencja: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) OpenSource.jpg
Platforma: Windows 2000/XP/Vista/7

Opis:
aplikacja umożliwia ukrycie dowolnego okna za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiaturowych. Pomaga w ochronie prywatności, ukrywając okna przed nieproszonymi gośćmi np. w firmie. Ukrywając okna, nie musimy także zamykać aplikacji, gdy zajmują one zbyt dużo miejsca na pulpicie / pasku zadań. Jednym kliknięciem możemy je przywrócić z zasobnika. Dodatkowo ukryte aplikacje otrzymują niski priorytet obciążenia procesora, tak aby nie kolidowały z aktualnie działającymi.
Aplikacja tworzy ikonę w zasobniku systemowym. Klikając PPM mamy możliwość przywrócenia ukrytych aplikacji z wyświetlonej listy, ukrycie lub przywrócenie wszystkich oraz konfigurację.
Opis zakładek konfiguracji:

 • Przyciski: Apply – zatwierdzanie zmian, Revert – cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian, Default – przywrócenie domyślnych ustawień, Exit – minimalizacja do zasobnika
 • Start
  zbiorcze zestawienie zdefiniowanych skrótów klawiaturowych

 • General
  Check to show Clicky Gone in the system tray – pokaż / ukryj ikonę Clicky Gone w zasobniku
  Check to hide windows in the system tray – zaznaczona opcja powoduje tworzenie ikony ukrytej aplikacji w zasobniku do łatwego przywrócenia okna
  When running full screen apps like games, you may accidentally click and hide the window. Check to prevent fullscreen applications from being hidden – zapobieganie ukryciu aplikacji działających na pełnym ekranie
  Check to hide splash screen on startup – ukrycie nagscreenu podczas startu aplikacji

 • Advanced
  When windows are hidden, sometimes applications show the window after a task has been completed or an error occurs. Check to help prevent this from happening – zapobieganie wyskakującym okienkom po zamknięciu aplikacji lub w przypadku wystąpienia błędu
  Run hidden applications in the background – uruchomienie ukrytych aplikacji w tle >>> procesy aplikacji otrzymują niski priorytet obciążania procesora.
  Mamy tu również opcję wyświetlania w menu uruchomionych aplikacji (klik PPM na pozycję na pasku zadań) trzech pozycji: priorytet aplikacji, ukryj do traya oraz zawsze na wierzchu.

 • Show menu
  pokaż menu aplikacji z listą ukrytych programów. Skrót przydatny, gdy ukryjemy ikonę Clicky Gone w zasobniku

 • Click and Hide
  konfigurujemy skrót do ukrycia pojedynczego okna. Wybieramy jeden z przycisków myszy oraz kombinację klawiszy na klawiaturze.

 • Hide Active
  skrót do ukrycia aktywnego okna na pierwszym planie. Opcja Hide all windows belonging to that process ukrywa wszystkie okna należące do tego procesu.

 • Boos mode
  opcja do niewygodnych chwil. Ukrywa okno oraz wycisza dźwięk (W Vista / 7 dźwięk wyciszany jest tylko dla ukrywanego programu). Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca okno i dźwięk.

 • Hide and Show
  skrót do szybkiego ukrycia wszystkich okien i ponownego ich pokazania. Ta opcja jest przydatna do szybkiego wyczyszczenia pulpitu. Skrót przywraca także ukryte programy.

 • Effects
  aktywacja efektu przeźroczystości

Download

Zrzut ekranu:
clickygone.jpg

alternatywy.png

Hide Window Hotkey download: najnowsza wersja

TrayEverything EN.jpg

Licencja: freeware do użytku domowego
Platforma: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/7

Opis:
aplikacja pozwala zminimalizować uruchomione aplikacje do systemowego traya >>> zasobnika systemowego.
Aplikacja jest prosta w obsłudze, po uruchomieniu wyświetla listę okien uruchomionych programów i wystarczy wskazać, który program ma zostać zminimalizowany.
Możliwości:

 • minimalizuje do zasobnika każde okno innej aplikacji. Domyślnie tworzona jest ikona zminimalizowanej aplikacji, ale jest możliwość minimalizacji bez ikony w zasobniku.
 • całkowite ukrycie okna TrayEverything, bez ikony w zasobniku (przywrócenie klawiszami Win+T). Funkcja ta wraz z ukryciem ikon minimalizowanych aplikacji pozwala na ukrycie uruchamianych aplikacji przed innymi osobami.
 • ukrycie okna i zabezpieczenie go hasłem
 • grupowanie wielu ikon tej samej aplikacji w jedną zbiorczą ikonę
 • ustawienie skrótu klawiaturowego do minimalizowania aplikacji

Download

Zrzut ekranu:
TrayEverything.jpg

alternatywy.png

DM2 download: wersja portable
aplikacja pozwala na zminimalizowanie okna do pływającej ikony lub zasobnika systemowego oraz ustawienie priorytetu dla okna. Wszystkie opcje dostępne są po kliknięciu PPM na buttonie minimalizacji.

Tray It! download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, ustawienia przechowywane sa w kluczu HKEY_CURRENT_USERSoftwareNysTrayIt4!)
aplikacja pozwala zminimalizować inne programy do zasobnika systemowego. Aby tymczasowo zminimalizować program do zasobnika, przy minimalizacji przytrzymujemy klawisz Shift. Aby dany program zawsze minimalizował się do traya klikamy PPM na buttonie Minimalizuj i zaznaczamy Place In System Tray. To samo możemy zrobić z głównego okna aplikacji zawierającej listę uruchomionych programów. W tym przypadku mamy możliwość ustawienia dodatkowych opcji, klikając na pozycji i wybierając Edit profile. Możemy np. ukryć ikonę programu w zasobniku (zakładka Advanced >>> Startup >>> zaznaczamy Do not create Tray Icon), ukryć aplikację na pasku zadań, aby cały czas rezydowała tylko w zasobniku (zakładka More >>> Application >>> zaznaczamy Hide application the Taskbar), zmienić ikonę (zakładka More >>> Tray Icon). Aby ukryć ikonę Tray It! w zasobniku zaznaczamy opcję Create Tray Icon for the Tray It! application.

Minime download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
aplikacja pozwala zminimalizować inne programy do zasobnika systemowego za pomocą określonego skrótu klawiaturowego. Aby przywrócić dany program, klikamy na ikonę aplikacji i wybieramy daną pozycję. Licencja: MIT (także wykorzystanie komercyjne)

RBTray download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
aplikacja pozwala zminimalizować inne programy do zasobnika systemowego za pomocą kliknięcia PPM buttonu minimalizacji.

Visual Tooltip PL.jpg

Licencja: freeware
Platforma: Windows XP/Vista/7

Opis:
aplikacja generuje podgląd miniaturowy otwartych zminimalizowanych okien Paska zadań po najechaniu myszką. Działa na klasycznym widoku. Nie działa to z grupowaniem przycisków paska zadań. Dodatkowo w ustawieniach można aktywować pasek szybkiego uruchamiania programów, na którym za pomocą metody przeciągnij i upuść można umieścić skróty do najczęściej korzystnych aplikacji, folderów czy dokumentów. Na tym pasku wyświetlane są – podobnie jak w Mac OS X – również miniaturki otwartych okien.

Download

Zrzut ekranu:
visualtooltip.jpg

alternatywy.png

Visual Task Tips download: VisualTaskTips_34.exe
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor
freeware do celów niekomercyjnych

AutoSizer EN.jpg

Licencja: freeware
Platforma: Windows 98/2000/2003/XP/Vista/7 32bit (obsługa 64bit w przyszłych wersjach)

Opis:
aplikacja umożliwia uruchamianie okien innych programów w określonym rozmiarze i pozycji na ekranie. Po uruchomieniu wyświetla listę uruchomionych okien oraz listę okien o określonych parametrach podczas ich uruchamiania. Przyciskiem AutoSize dostosowujemy akcje podczas uruchamiania się okien programów. Mamy opcję Maximize (okna zmaksymalizowane), Minimize (okna zminimalizowane), Restore (przywrócenie domyślnych ustawień) oraz Resize / Position (określamy dokładne wymiary okna oraz pozycję na pulpicie). Dodatkowo opcja ustawienia okna zawsze na wierzchu, edycja nazwy okna. Współpracuje z większością programów, w tym Notatnik, Outlook Express czy Internet Explorer, które mogą otwierać się zawsze zmaksymalizowane (podczas instalacji jest to proponowane), ale aplikacja musi działać w tle >>> najlepiej ustawić automatyczny start z systemem.

Download

 • wersja do instalacji: najnowsza wersja, AutoSizer_1.71 setup.exe
 • wersja bez instalacji: zainstalować aplikację, skopiować pliki AutoSizer.dll i AutoSizer.dll, uruchamiać na innym komputerze. Ustawienia zapisywane są w pliku userAppDataRoamingAutoSizertargets.dat

Zrzut ekranu:
autosizer.jpg

alternatywy.png

Auto Window Manager download: AWMSetup.exe
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor
można określić czy okno ma otwierać się zminimalizowane, zmaksymalizowane, zawsze na wierzchu, minimalizacja okien do zasobnika systemowego, efekt przezroczystości

Window Seizer EN.jpg

Licencja: freeware
Platforma: Windows XP/Vista/7

Opis:
aplikacja do kontroli otwartych okien.

 • wyświetla wszystkie otwarte okna podając informacje o każdym z nich: zużycie pamięci, uchwyt, widoczność, ID procesu, nazwa pliku, ścieżka, współrzędne X Y, szerokość, wysokość
 • zamykanie wszystkich okien IE oraz folderów jedym przyciskiem
 • zamykanie wszystkich otwartych okien jednym przyciskiem
 • zabicie wybranego okna, gdy nie odpowiada
 • przesunięcie okna do lewej strony w proporcji 1,1
 • funkcja Pokaż pulpit >>> minimalizacja wszystkich okien
 • ukrywanie okien
 • wyświetlanie ukrytych okien i okien bez podpisów
 • załączony CPU meter – wyświetla obciążenie procesora

Download

Zrzut ekranu:
WindowSeizer.jpg

WinLister EN.jpg

Licencja: freeware
Platforma: Windows 9x/2000/XP/Vista/7

Opis:
przeglądarka wszystkich otwartych okien. Domyślnie są pokazywane tylko widoczne i wylistowanie ukrytych trzeba włączyć w opcjach : menu Options >>> Display Hidden Window. Dla każdego okna wyświetlane są dodatkowe informacje: tytuł, uchwyt, położenie, nazwa, proces itp. Wszystkie dane możemy zapisać do pliku tekstowego lub HTML.Klikając PPM na danej pozycji okna mamy opcje zarządzające:

 • przejdź do okna (Switch To),
 • zamknij wybrane okno (Close Selected Windows)
 • ukryj wybrane okno (Hide Selected Windows)
 • pokaz wybrane okno (Show Selected Windows)
 • pokaż okno zawsze na wierzchu (Top-Most Switch)
 • minimalizuj wybrane okno (Minimize Selected Windows)
 • maksymalizuj wybrane okno (Maximize Selected Windows)
 • wyśrodkuj wybrane okno (Center Selected Windows)
 • zabicie procesu okna (Kill Process Of Selected Windows)

Download

Zrzut ekranu:
winlister.jpg

WinExplorer download: winexp_1.30.zip (nie wymaga instalacji)
aplikacja do hierarchicznego listowania okien. Licencja: freewareTags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.