Instalacja systemu Windows Vista / 7 z pendrive’a


instalacja systemu Windows Vista/ 7 z pendrive’a (dysku USB)

Nowe systemy Windows: Vista, 7 oraz Server 2008 można w łatwy sposób instalować z pamięci USB. Wystarczy w tym celu stworzyć nową specjalną partycje na tym dysku, przekopiować pliki instalacyjne z płyty DVD na dysk USB i uruchomić komputer z tak przygotowanego dysku. Zaletą instalacji z dysku USB jest krótszy czas instalowania niż z płyty DVD.

Do stworzenia nowej partycji na dysku USB używamy systemowego narzędzia DISKPART. W tym celu klikamy Start >>> wpisujemy diskpart w wyszukiwarkę i uruchamiamy. Alternatywnie uruchamiamy Wiersz polecenia i również wpisujemy diskpart. Narzędzie wymaga praw administratora, więc potwierdzamy komunikat UAC.

Następnie podłączamy nasz dysk USB. Pliki instalacyjne ważą powyżej 2GB, więc potrzebny będzie dysk o pojemności min. 4GB. Po skopiowaniu plików instalacyjnych pozostałą wolną przestrzeń można wykorzystać na wgranie dowolnych plików.
W oknie diskpart wpisujemy polecenie list disk. Narzędzie wyświetli listę wykrytych dysków. Odnajdujemy naszego pendrajwa i sprawdzamy jaki numer posiada. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku pomyłki i kontynuowania utracimy dane na wybranym dysku.

W moim przypadku pendrajw ma numer 1. Więc wybieramy go wpisując polecenie select disk 1.

Aby kontynuować konieczne jest wyczyszczenie dysku ze wszystkich istniejących partycji. Proces usunie informacje o istniejących partycjach. Jednocześnie usunięte zostaną wszystkie dane znajdujące się na dysku, więc kopiujemy je na inny dysk. Po zrobieniu backupu wpisujemy polecenie clean.

W dalszej kolejności tworzymy nową, podstawową partycję o wielkości całego dysku. W tym celu wpisujemy polecenie create partition primary.

Aby instalator mógł się uruchomić z takiego dysku, nowo utworzona partycja musi zostać oznaczona jako aktywna. Aby to zrobić wybieramy naszą partycję poleceniem select partition 1, a następnie oznaczamy jako aktywną poleceniem active.

Aby partycja nadawała się do użytku formatujemy ją wpisując polecenie format fs=fat32 quick. Parametr quick oznacza formatowanie w trybie szybkim, przez co proces potrwa kilka sekund.

Na koniec przypisujemy pierwszą wolną literę do napędu poleceniem assign.

Wizualnie wszystkie polecenia wyglądają tak:
diskpart.jpg

Na tak przygotowany dysk, do katalogu głównego kopiujemy całą zawartość płyty instalacyjnej Windows Vista / 7. Teraz pozostaje nam uruchomienie komputera i wybranie z listy bootujących napędów napęd USB.

Uwaga: jeśli przeprowadzamy operację w systemie Windows XP musimy jeszcze zapisać na partycji dysku USB sektor startowy. W tym celu umieszczamy w napędzie płytę instalacyjną Windows Vista/7 i do Wiersza poleceń wpisujemy komendę:
x:\bootbootsect.exe /nt60 y:

gdzie x to litera napędu z płytą DVD, a y to litera naszego dysku.

Diskpart Windows XP a dyski wymienne

Standardowo sposób ten działa tylko w nowych systemach Windows Vista / 7, ponieważ narzędzie dispart dołączone do Windows XP nie rozpoznaje dysków wymiennych. Rozwiązaniem jest instalacja sterownika, który spowoduje, że system zacznie widzieć dysk wymienny jako dysk twardy.
Najpierw pobieramy stosowny sterownik: usb_to_hdd.zip

Następnie uruchamiamy Menedżer urządzeń (devmgmt.msc w polu Uruchom) >>> sekcja Stacje dysków i wybieramy naszego pendrajwa. Klikamy na pozycji PPM >>> Właściwości >>> zakładka Szczegóły. Potrzebny nam będzie identyfikator urządzenia, zaznaczamy pozycję w okienku niżej i kopiujemy przy pomocy CTRL+C (na Windows 8 to pozycja Ścieżka wystąpienia urządzenia).

W moim przypadku jest to:
USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELER_2.0&REV_1.00\0019B92B2A03C8C0F51001E6&0

Drugim sposobem, aby taki identyfikator można uzyskać z rejestru w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\.

Wybieramy urządzenie, kopiujemy nazwę klucza.
W moim przypadku jest to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler_2.0&Rev_1.00

Kopiując identyfikator z Menedzera urządzeń  wpis redukujemy do postaci:
USBSTOR\Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler_2.0&Rev_1.00

Teraz mając już identyfikator, wypakowujemy archiwum sterownika, otwieramy plik cfadisk.inf i szukamy sekcji [cfadisk_device] zawierającej identyfikatory obsługiwanych urządzeń. Możemy usunąć wszystkie istniejące identyfikatory i dopisać nowy wg schematu: %Microdrive_devdesc% = cfadisk_install, + identyfikator naszego urządzenia.
W moim przypadku usunąłem wszystkie stare i wkleiłem tylko jeden od mojego urządzenia:

[cfadisk_device]
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELER_2.0&REV_1.00

 

Następnie, jak już sterownik będzie mógł rozpoznać nasze urządzenie, przystępujemy do jego instalacji. Właściwości >>> zakładka Sterownik >>> Aktualizuj sterownik. W oknie kreatora wybieramy kolejno: 1. Nie tym razem; 2. Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane); 3. Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania; 4. klikamy przycisk Z dysku i podajemy lokalizację. Sterownik nie jest podpisany cyfrowo, ignorujemy ostrzeżenie i kontynułujemy instalację. Restart na ogół nie jest konieczny.

diskpartxp3.jpg

Po instalacji sterownika w zakładce Sterownik klikamy Szczegóły sterownika. Będzie tam nowa pozycja: cfadisk.sys. Aby urządzenie było znowu widoczne jako dysk wymienny klikamy na Przywróć sterownik.

diskpartxp2.jpg

Zainstalowany sterownik powoduje, że nasz pendrajw jest widziany w oknie mój komputer jako kolejny dysk twardy,
diskpartxp1.jpg

oraz wyświetlany na liście narzędzia diskpart Windows XP:
diskpartxp.jpg.Tags:
6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.