Funkcje pliku config.php w MyBB


Plik config.php to plik przechowujący główne dane konfiguracyjne. Jest tworzony podczas instalacji nowego forum, kiedy wymaga większych uprawnień do zapisu (CHMOD 777). Po instalacji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zmieniamy CHMOD na 444 lub 644 – wówczas możliwy jest tylko jego odczyt.
Lokalizacja: /inc/config.php

Plik config.php wraz z opisem wszystkich zmiennych:

/**
* Database configuration
*
* Please see the MyBB Wiki for advanced
* database configuration for larger installations
* https://wiki.mybboard.net/
*/

$config['database']['type'] = 'typ bazy danych';
$config['database']['database'] = 'nazwa bazy danych';
$config['database']['table_prefix'] = 'prefiks tabel';

$config['database']['hostname'] = 'serwer bazy danych';
$config['database']['username'] = 'użytkownik bazy danych';
$config['database']['password'] = 'hasło użytkownika';

/**
* Admin CP directory
* For security reasons, it is recommended you
* rename your Admin CP directory. You then need
* to adjust the value below to point to the
* new directory.
*/

$config['admin_dir'] = 'folder panelu administratora';

/**
* Hide all Admin CP links
* If you wish to hide all Admin CP links
* on the front end of the board after
* renaming your Admin CP directory, set this
* to 1.
*/

$config['hide_admin_links'] = widoczność linku do panelu administratora;
1 - ukryty, 0 - widoczny;

/**
* Data-cache configuration
* The data cache is a temporary cache
* of the most commonly accessed data in MyBB.
* By default, the database is used to store this data.
*
* If you wish to use the file system (cache/ directory), MemCache or eAccelerator
* you can change the value below to 'files', 'memcache' or 'eaccelerator' from 'db'.
*/

$config['cache_store'] = 'sposób cachowania plików; domyślnie db – baza danych ';
/**
* Memcache configuration
* If you are using memcache as your data-cache,
* you need to configure the hostname and port
* of your memcache server below.
*
* If not using memcache, ignore this section.
*/

$config['memcache_host'] = 'host memcache';
$config['memcache_port'] = port memcache;

/**
* Super Administrators
* A comma separated list of user IDs who cannot
* be edited, deleted or banned in the Admin CP.
* The administrator permissions for these users
* cannot be altered either.
*/

$config['super_admins'] = 'ID super administratorów na forum;
aby dodać użytkowników wpisujemy jego ID po przecinkach';

/**
* Database Encoding
* If you wish to set an encoding for MyBB uncomment
* the line below (if it isn't already) and change
* the current value to the mysql charset:
* https://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/charset-mysql.html
*/

$config['database']['encoding'] = 'sposób kodowania bazy danych np. utf8';

/**
* Automatic Log Pruning
* The MyBB task system can automatically prune
* various log files created by MyBB.
* To enable this functionality for the logs below, set the
* the number of days before each log should be pruned.
* If you set the value to 0, the logs will not be pruned.
*/

$config['log_pruning'] = array(
'admin_logs' => 365, // liczba dni po których będą usuwane logi Administratora
'mod_logs' => 365, // logi Moderatora
'task_logs' => 30, // logi zadań
'mail_logs' => 180, // logi Mail error
'user_mail_logs' => 180, // User mail logs
'promotion_logs' => 180 // logi awansów
);


Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.