Diagnostyka i naprawa problemów z połączeniem sieciowym w Windows 7


Przydatne polecenia do diagnozowania sieci
System Windows 7 ma wbudowane bardzo przydatne narzędzia służące do diagnozowania i naprawy połączenia sieciowego. W przypadku wystąpienia problemów możemy je wykorzystać. Wszystkie obsługiwane z Wiersza poleceń.

polecenie PING
podstawowe polecenie diagnozujące. Wysyła pakiet ICMP Echo do zdalnej maszyny, zawierający żądanie przesłania odpowiedzi. W ten sposób można ustalić, czy komputer może połączyć się ze zdalną maszyną.
Składnia polecenia (pełne info o poleceniu uzyskamy wpisując ping/?):
ping [-n liczba] docelowa maszyna

parametr [-n liczba] określa liczbę wysłanych pakietów (domyślnie 4).
jako zdalna maszyna możemy wpisać:
nazwę witryny
siecPing1.jpg

lub adres IP
siecPing2.jpg

Jeżeli nie można połączyć się ze zdalnym komputerem, narzędzie ping zwróci dla każdego pakietu komunikat Upłyną limit czasu żądania.
siecPing3.jpg

W celach diagnostycznych jako nazwa maszyny możemy wpisywać:

 • ping 127.0.0.1 lub ping localhost: jedyny powód nie otrzymania odpowiedzi jest brak zainstalowanego protokołu IP.
 • ping adres IP swojego komputera: brak odpowiedzi oznacza, że karta sieciowa jest źle włożona lub brakuje sterowników do karty sieciowej
 • ping adres IP innego komputera lub nazwa witryny: brak odpowiedzi oznacza problemy w połączeniu z siecią. Brak odpowiedzi po wpisaniu zapytania w postaci nazwy witryny (jednocześnie zapytanie w postaci adresu IP działa), oznacza problemy z serwerami DNS.

polecenie TRACERT
polecenie pozwala sprawdzić trasę do zdalnego serwera. Jeżeli nie możemy połączyć się z danym komputerem, możliwe, że pakiety po drodze są zatrzymywane.
Składnia polecenia (pełne info o poleceniu uzyskamy wpisując tracert/?):
tracert docelowa maszyna

jako zdalna maszyna możemy wpisać nazwę witryny lub adres IP
siecTracert.jpg

polecenie IPCONFIG
polecenie wyświetla informacje o naszej karcie sieciowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dodajemy przełącznik /all (pełne info o poleceniu uzyskamy wpisując ipconfig/?)
siecIpconfig.jpg

polecenie NETSTAT
polecenie wyświetla statystyki protokołów oraz aktywne porty. To polecenie pomoże nam ustalić ewentualne problemy np.: z bezpieczeństwem w skutek robaka internetowego, który przeciąża połączenie. Najlepiej użyć polecenia wraz z dwoma przełącznikami (pełne info o poleceniu uzyskamy wpisując netstat/?):
netstat -a -b

przełączniki wyświetlą wszystkie porty nasłuchujące oraz plik wykonywalny tworzący połączenie.
siecNetstat.jpg

polecenie PATHPING
polecenie łączy funkcjonalność polecenia ping oraz tracert. Na początku ustalana jest trasa między dwoma hostami a następnie pingowany jest każdy z węzłów na tej trasie.
Składnia polecenia (pełne info o poleceniu uzyskamy wpisując pathping/?):
pathping docelowa maszyna

narzędzie Diagnostyka sieci
Windows 7 został wyposażony w bardzo dobre narzędzie zwane Diagnostyka sieci, które analizuje wszystkie warstwy stosu protokołów sieciowych i w razie napotkanych problemów próbuje je naprawić. Można je uruchomić na kilka sposobów:

 • klik PPM na ikonie Sieć w zasobniku systemowym >>> Rozwiąż problemy
 • w Panelu sterowania >>> Centrum sieci i udostępniania >>> Rozwiązywanie problemów
 • w oknie Połączenia sieciowe klik na dane połączenie >>> Diagnozuj

sprawdzenie stanu połączenia
Pierwszą czynnością w diagnostyce sieci jest sprawdzenie ikony Sieć, która znajduje się w zasobniku systemowym lub w panelu sterowania w Centrum sieci. Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetli się stan połączenia. Może zaistnieć również sytuacja, że komputer będzie podłączony do sieci, ale nie będzie miał dostępu do Internetu.

rozwiązywanie problemów z siecią
Najpierw stosujemy się do ogólnych sposobów pozwalających rozwiązać napotkane problemy:

 • włączenie odnajdywania sieci: klikamy ikonę Sieć w zasobniku systemowym >>> otwórz Centrum sieci i udostępniania >>> Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania >>> rozwiń sekcje Dom lub praca i zaznacz Włącz odnajdywanie sieci
 • zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, wyloguj się, zrestartuj komputer lub wyłącz komputer na 30 sekund
 • wyłącz i włącz modem / router, zaktualizuj firmware
 • sprawdź wtyczki, kable

rozwiązywanie problemów z siecią za pomocą wiersza poleceń
Uruchamiamy wiersz polecenia jako Administrator i kolejno wpisujemy polecenia:

 • zwolnienie dzierżawy DHCP: ipconfig /release
 • odświeżenie dzierżawy DHCP: ipconfig /renew
 • opróżnienie pamieci podręcznej protokołu ARP: arp -d
 • opróżnienie pamięci podręcznej nazw NetBIOS: nbtstat -r
 • ponowna rejestracja na serwerze Wins: nbtstat -rr
 • opróżnienie pamięci podręcznej DNS: ipconfig /flushdns
 • ponowna rejestracja serwerów DNS: ipconfig / registerdns

To podstawowa procedura naprawiająca połączenia sieciowe. Czasami może być konieczność wykorzystania bardziej zaawansowanych poleceń jak:

 • zresetowanie protokołu internetowego (stos TCP/IP): netsh int ip reset c:resetlog.txt
  alternatywnie: netsh int ipv4 reset lub netsh int ipv6 reset
 • zresetowanie protokołu Winsock: netsh winsock reset
 • rekonstrukcja wartości config: reg delete HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlNetwork /v Config /f
 • zresetowanie systemowej zapory: netsh firewall reset

Pomocne może być także usunięcie z Menadżera urządzeń karty sieciowej: Start > Uruchom > devmgmt.msc > karty sieciowe > odinstaluj urządzenia sieciowe. Po restarcie powinna nastąpić przebudowa.

Problemy z połączeniem sieciowym mogą także być wywołane z powodu uszkodzenia kluczy w rejestrze.
Lista kluczy odpowiedzialnych z połączenie sieciowe:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDhcp
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDnscache
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesAFD
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesIPSec
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNetBT
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpip
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesWinsock
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesWinSock2

Rozwiązaniem może być rekonstrukcja kluczy poprzez import domyślnych:
klucze dla Windows XP: klucze-siec-winxp.zip
klucze dla Windows 7: klucze-siec-win7.zip

Inny temat: Naprawa Winsock i połączenia internetowego za pomocą aplikacji.Tags:
6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.