DefaultBrowser / DefaultMail


DefaultBrowser EN.jpg / DefaultMail EN.jpg
download: defaultmail_2.2.zip, dbrowser_1_8.zip (nie wymaga instalacji)

pozwalają na systemie Windows XP z wieloma użytkownikami na przypisanie domyślnej przeglądarki i klienta poczty indywidualnie.
W polu Preset jest domyślna lista przeglądarek, które współpracują niezawodnie z aplikacją, w tym wersje portable. Możliwość dodania niestandardowej przeglądarki podając jej lokalizację pliku wykonywalnego na dysku (nie ma gwarancji że zadziała).
Po ustawieniu swojej przeglądarki potwierdzamy wybór przyciskiem Apply.
Dla cofnięcia dokonanych zmian wystarczy kliknąć Reset, aby przywrócić domyślną przeglądarkę zdefiniowaną dla wszystkich kont, czyli IE.

defaultbrowser.jpg defaultmail.jpgTags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.