alternatywa dla systemowej funkcji kopiowania


TeraCopy EN.jpg
download: teracopyportable.paf.exe

aplikacja (darmowa edycja) to zamiennik na systemową funkcję kopiowania plików.
Umożliwia:
– kontrolę procesu kopiowania: wstrzymywanie / wznawianie / anulowanie transferu, omijanie pliku
– porównanie sum kontrolnych CRC dla plików źródłowych i docelowych (przycisk Test)
– usunięcie źródłowych plików (przycisk Delete)
Wersja instalacyjna może zintegrować się z Shell Windows jako domyślna funkcja kopiowania w działaniu menu kontekstowego jak i schowka systemowego (dodaje też nowe opcje do menu kontekstowych: TeraCopy…, TeraCopy Here, TeraMove Here) – aby wyłączyć / włączyć wybieramy przycisk Menu –> Options). Możliwość integracji z Total Commander / Directory Opus (dodaje buttony Copy / Move do paska narzędzi).
Licencja: freeware do użytku domowego

teracopy.jpg

alternatywy.png

Copy Handler download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)
program do kopiowania i przenoszenia plików, jest znacznie szybszy (autorzy programu twierdzą, że nawet 6-7 razy przy kopiowaniu danych z jednej partycji na drugą na tym samym dysku twardym! umożliwia zarządzanie procesem kopiowania np. zatrzymywanie i następnie wznowianie kopiowanie plików. ma poza tym wiele opcji. Licencja: GPL ( open source)

WinMend File Copy download: najnowsza wersja
wersja bezinstalacyjna: pobrać setup i ekstrakt w Uniwersal Extractor

Talent Copy download: najnowsza wersja (wymaga instalacji)
jeśli chcemy skopiować pliki, należy wybrać z menu kontekstowego standardowo Kopiuj, a następnie zamiast opcji Wklej trzeba kliknąć na Paste with Talent Copy.Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.