Zaawansowane usuwanie plików


OTM by OldTimer

Licencja: freeware
Platforma: Windows

aplikacja do usuwania plików i folderów, zwłaszcza tych opornych i utworzonych przez szkodliwe oprogramowanie.
Używanie:
w lewym oknie wklejamy listę obiektów do przeniesienia, klikamy MoveIt! Gdy elementy są aktualnie używane wymagany będzie restart systemu. Usuwane biblioteki .DLL są; automatycznie wyrejestrowywane. Efekt przenoszenia pojawi się w oknie po prawej.
Aplikacja obsługuje takie same dyrektywy usuwające co OTL by Oldtimer

Download: OTM.exe, OTM.com, OTM.scr (wersje COM i SCR, jeżeli nie można uruchomić wersji EXE)

Zrzut ekranu:
otm.jpg

Pocket Killbox

Licencja: freeware
Platforma: Windows

aplikacja do usuwania opornych plików i folderów.

Używanie:
W sekcji Full Path of File to Delete wybieramy plik do usunięcia lub przeciągamy go metodą “przeciągnij i upuść”. Aplikacja kilka metod usuwania plików:

  • Standard file kill – standardowa metoda usuwania pliku
  • Delete on reboot – usunięcie pliku podczas restartu systemu
  • Replace on reboot – podmiana pliku podczas restartu. Opcja “Use Dummy” podmienia plik elementem o zerowej wadze.
  • End Explorer Shell… – wyłącza explorer podczas usuwania pliku
  • dodatkowa funkcja Unregister .dll Before Deleting – wyrejestrowanie z systemu usuwanej biblioteki *.dll, *.ocx
  • Single File and ALL Files buttons: przetwarzanie tylko jednego, pierwszego pliku na liście lub wszystkich plików.

Po wstawieniu ścieżki naciskamy na czerwony znaczek z “X” i otrzymamy komunikat z prośba o restart. Jeżeli chcemy kasować kilka plików to naciskamy “NIE” i wstawiamy kolejną ścieżkę do kolejnego pliku , dopiero po wpisaniu ostatniego pliku naciskamy na “TAK”.

Menu File
>>> Open !KillBox Backups – otwiera folder kopii usuwanych plików
>>> Paste from Clipboard – służy wklejeniu ze schowka systemowego tekstowej listy ścieżek dostępu do plików, które mają zostać hurtowo usunięte
>>> Run as System Task – umożliwia uruchomienie narzędzia z większymi uprawnieniami konta SYSTEM.
>>> Cleanup > Create Backup – decydujemy czy mają być tworzone kopie usuwanych plików

Menu Tools
>>> File Find – służy do szukania plików, można wpisać fragment lub pełną nazwę wyszukiwanego pliku
>>> Start Explorer Shell – przywracanie zamkniętego explorera

Menu Options
>>> Options > 8.3 Names: opcja, służy do konwertowaniu formatu ścieżek dostępu do plików z nazw długich (np. C:Program files) do
nazw krótkich schematu DOS 8+3 (np. C:PROGRA~1)
>>> Auto Parse – pomocnicza opcja dla schowka systemowego i opcji File > Paste from Clipboard. Umożliwia czytanie zawartości schowka w celu wyekstraktowania prawidłowej ścieżki dostępu z tekstu, który ma błędy składni np. można wkleić cały log skanera online z listą plików, których nie udało się skasować a opcja Auto Parse wyciągnie tylko ścieżki dostępu ignorując całą resztę tekstu.

Download: najnowsza wersja (portable)

Zrzut ekranu:
killbox.jpgOne Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.