tworzenie panoram


Hugin PL.jpg OpenSource.jpg
download: najnowsza wersja
portable: HuginPortable launcher.zip (pobrać setup, extract w Uniwersal Extractor, skopiować do AppHugin), X-Hugin, X-Hugin_0.7.0_rev7.zip,
(gdy nie można zmienić języka na polski: otwieramy X-Hugin.ini i usuwamy:

;(it)
;"language"=dword:0000006c

program służący do generowania panoram. nie jest specjalnie łatwy w obsłudze, proces przygotowania obrazów do łączenia oraz wskazywaniu wspólnych punktów jest dość czasochłonny. Program umożliwia automatyczne tworzenie punktów kontrolnych, optymalizacje transformacji oraz korekcje ekspozycji. Zaletą jest możliwość sklejania obrazów dowolnie zorientowanych względem siebie, a nie tylko panoramę poziomą lub pionową. Praca sklejająca jest na bieżąco podglądana przed finałowym zapisem. Tutorial

hugin.jpg

Autostitch download: autostitch.zip (nie wymaga instalacji)
przygotowujemy serię zdjęć, który robimy najlepiej ze statywu (wprawni mogą wykonać z wolnej ręki) z pewnym przesunięciem (zakładkami) aby jedno zachodziło na drugie, w pionie i poziomie. Teraz wskazujemy folder ze zdjęciami, a program sam połączy zdjęcia. Na końcu trzeba usunąć powstałe nierówności na obrzeżach.Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.