System Repair Engineer


System Repair Engineer (SREng) EN.jpg
download: najnowsza wersja,

Strona aktualnie nie działa, wrzuciłem plik z aplikacją na serwer:
download: System_Repair_Engineer_2.8.4.1331.zip

aplikacja umożliwia wykrycie szkodliwych elementów oraz naprawianie szkód przez nie wywołanych.
Sekcja Sekcja Boot Items podaje spis elementów autostartu np. Rejestr, Foldery, Boot.ini, usługi i sterowniki wraz z możliwością zmiany typu uruchamiania.
Sekcja System Repair umożliwia naprawę: rozszerzeń plików, wyłączonych elementów systemu, łańcucha Winsock, pliku Hosts, usuwanie komponentów IE. Zakładka “Advanced Repair” to automatyczna naprawa wszystkich elementów wraz z resetem Winsoc
W sekcji “Smart Scan” wykonujemy kompleksowe skanowanie systemu generujące bogaty raport.
Sekcja Extensions – wtyczki aplikacji: NTFS Stream Scanner (skaner strumieni NTFS), Windows Shell Menu Manager (menedżer poszerzeń shella np. menu kontekstowych), File Digital Sign Verify (weryfikator podpisów cyfrowych plików), Network Activity Monitor (monitor aktywności sieciowej)
Licencja: freeware

sreng.jpg2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.