sortowanie plików


FileSieve 3 EN.jpg
download: FileSieve_3.0.zip (nie wymaga instalacji, wymaga net framework)

aplikacja umożliwia posortowanie plików znajdujących się w wybranych katalogach. Wspiera kilka metod sortowania wg: atrybutów, daty, rozszerzenia, właściciela, tagów MP3, tylko najmniejsze/największe, ciągu znaków w nazwie, słowa i standardowo A-Z.
Obsługuje profilowanie tj. każde niestandardowe ustawienia można zapisać jako profil.

Obsługa:

  1. wskazujemy katalogi do segregacji
  2. wybieramy główny folder docelowy, w którym zostaną utworzone podfoldery zależne od wybranej metody sortowania
  3. wybieramy metodę segregacji, podczas sortowania program może brać pod uwagę tylko pliki o podanej dacie modyfikacji
  4. wybieramy tryb pracy: kopiowanie, przeniesienie oraz symulacja
  5. wybieramy, czy sortować tylko pliki czy również foldery

Dostępne są również starsze, nie wspierane już wersje aplikacji: FileSieve oraz FileSieve 2, sortujących tylko wg alfabetu.
download: FileSieve2.03.zip (portable)

filesieve.jpg

alternatywy.png

DropIt download: najnowsza wersja, mirror (wersja zip nie wymaga instalacji, typ portable)
aplikacja ułatwia sortowanie plików oraz całych folderów o różnej zawartości. Wszystkie elementy po prostu przeciągamy na ikonę aplikacji znajdującą się na pulpicie, która posegreguje nam pliki do wskazanych lokalizacji.
Konfiguracja: klikamy PPM na ikonce –> Manage. W pole Rules wpisujemy rozszerzenia plików jakie program ma obsługiwać np. *.mp3; możemy także sortować pliki wg nazwy np. nazwa.*; kilka typów plików oddzielamy średnikiem (więcej info jak klikniemy przycisk Rules), przyciskiem Folder wybieramy dla niego miejsce docelowe i potwierdzamy Apply. W ustawieniach (Options) aplikacji można ustawić, aby ikona znajdowała się “na wierzchu”, zadokowanie jej w określonym miejscu na pulpicie, włączenie obsługi folderów, metodę pracy: kopiowanie lub przeniesienie oraz określenie sposobów zachowania podczas dublowania plików (nadpisywanie, pomijanie lub zamiana ich nazwy).

InWatch EN.jpg
download: najnowsza wersja (wymaga zainstalowania)

aplikacja umożliwia monitorowanie wskazanych folderów oraz segregowanie plików, które się w nich pojawią. Cały czas działa w tle, wizualnie widać ikonę w tray-u, a praca jest w pełni automatyczna, nie absorbuje użytkownika.

Po typowej instalacji od razu przystępujemy do konfiguracji, przechodząc przez prosty Kreator:
inwatch.jpg

Najpierw wybieramy folder do monitorowania; klikamy na Folder i z okna wyboru wybieramy dowolny folder.
inwatch1.jpg

Następnie konfigurujemy poszczególne kategorie plików, które będą pojawiać się sekwencyjnie. Dla każdej kategorii wskazujemy folder docelowy i żądaną akcję: kopiowanie lub przenoszenie plików. Jeżeli któraś kategoria nas nie interesuje, po prostu jej nie konfigurujemy:
inwatch2.jpg

inwatch3.jpg

inwatch4.jpg

inwatch5.jpg

inwatch6.jpg

Ostatni etap kreatora to wskazanie wspólnego folderu dla wszystkich nie określonych w poprzednich krokach typów plików (Other files). Opcja UseSmartArchive Option: inteligentne kontrolowanie zawartości archiwów. Jeżeli przeważającą zawartość archiwum będą stanowić zdjęcia, aplikacja zaproponuje folder, który wskazaliśmy dla plików graficznych itp.
inwatch7.jpg

Jeżeli chcemy monitorować kolejny folder, zaznaczamy Set up one more folder…
inwatch8.jpg

Klikając PPM na ikonę aplikacji znajdującej się w tray-u >>> Configure Watchers…, możemy konfigurować monitorowanie. Jest możliwość dodania nowego rozszerzenia plików, jeżeli jest nam potrzebne. Opcją Add New Watcher lub New folder możemy dodać nowy folder do monitorowania.
inwatch9.jpg

Innymi opcjami dostępnymi z tego miejsca są: podglądu statystyk, raportów, tworzenie subfolderów artystów plików muzycznych, całkowite wstrzymanie monitoringu.
Aplikacja w czasie pracy informuje o wszystkich czynnościach wyświetlając komunikaty w tray-u.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.