Przenoszenie forum MyBB na inny serwer


na starym hostingu wykonujemy backup bazy danych oraz plików z serwera FTP.

na nowym hostingu tworzymy nową bazę danych. Po utworzeniu w phpMyAdmin importujemy naszą starą bazę z forum.
W przypadku dużych baz, gdy występuje przerwanie importowania, musimy je podzielić na części lub skorzystać ze skryptu BigDump, który automatycznie podzieli bazę na części i pozwoli na importowanie nawet bardzo dużych baz danych.
Tworzymy nowy folder na dysku o wybranej nazwie np. dump. Do folderu wypakowujemy archiwum ze skryptem oraz wklejamy kopię bazy. Następnie za pomocą edytora programistycznego edytujemy plik bigdump.php:

$db_server  ='nowy_host_bazy_danych';
$db_name   = 'nowa_nazwa_bazy_danych';
$db_username = 'nowy_użytkownik_bazy_danych';
$db_password = 'nowe_hasło_do_bazy_danych';

$db_connection_charset = 'kodowanie bazy; najczęściej utf8';

Po skonfigurowaniu wysyłamy katalog na serwer. Jeżeli baza na serwerze ma jakieś tabele, usuwamy je. Teraz w przeglądarce uruchamiamy import przez wpisanie hxxp://strona.pl/dump/bigdump.php i wybranie opcji Start Import obok wykrytej bazy. Skrypt zacznie importowanie bazy i nie wymaga żadnej ingerencji. Po zakończeniu poinformuje nas komunikatem: “Congratulations: End of file reached, assuming OK”. Na koniec kasujemy katalog na serwerze.

edytujemy plik inc/config.php zmieniając pozycje odpowiedzialne za połączenie z bazą danych:

$config['database']['database'] = 'nazwa_nowej_bazy_danych'
$config['database']['hostname'] = 'nowy_host_bazy_danych';
$config['database']['username'] = 'nowy_użytkownik_bazy_danych';
$config['database']['password'] = 'nowe_hasło_do_bazy_danych';

w przypadku zmiany domeny edytujemy również plik inc/setting.php zmieniając pozycje odpowiedzialne za adres forum i cookies

$settings['bburl'] = "nowy_adres_forum";
$settings['cookiedomain'] = "nowe_cookie_domain";
$settings['cookiepath'] = "nowy_cookie_path";

jeżeli zmieniamy domenę musimy również w bazie danych zmienić stary adres na nowy. Otwieramy plik bazy w edytorze np. Notepad ++ i wybieramy opcję Szukaj >>> Zamień. W pozycję Szukany tekst wpisujemy stary adres, a w Zamień na nowy adres. Dopiero taką zmodyfikowaną bazę możemy zaimportować. Jeżeli tego nie zrobimy, linki wewnętrzne wstawione w posty będą wskazywać starą domenę.

dodatkowo po uruchomieniu forum wchodzimy w panel administratora –> konfiguracja –> ustawienia ogólne >>> zmieniamy nazwę domeny i ścieżki cookies.

wgrywamy wszystkie pliki (wraz z zmodyfikowanymi config.php i settings.php) na nowy serwer.
W celu zabezpieczenia skryptu ustawiamy odpowiednie CHMOD-y plików, ustalające możliwości odczytu, zapisu i wykonywania plików:

 • wszystkie pliki w katalogu głównym – atrybut 644
  /inc/config.php – atrybut 444 lub 644, (podczas instalacji 777),
  /inc/setting.php – atrybut 666, (podczas instalacji 777),
  /cache – atrybut 777,
  /cache/themes –atrybut 777,
  /uploads – atrybut 777,
  /uploads/avatars – atrybut 777.
  /admin/backups – atrybut 777, jeżeli chcemy przechowywać kopie bazy na serwerze
  wszystkie pliki z /inc/languages/nasz język/ oraz /inc/languages/nasz język/admin/ *– atrybut 666, jeżeli chcemy edytować pliki językowe

wchodzimy na forum poprzez przeglądarkę. Powinno wszystko działać.

Źródło:
https://mybbsite.pl/jak-przeniesc-mybb-na-inny-serwer/
https://webhosting.pl/BigDump.jak.przeniesc.duza.baze.danych,
https://community.mybb.com/thread-4101.htmlTags:
One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.