Problemy z czcionkami systemowymi


Niezbędne czcionki systemowe

Courier New (TrueType, łącznie z odmianami Pogrubienie, Kursywa i Pogrubienie Kursywa)
Arial (TrueType, łącznie z odmianami Pogrubienie, Kursywa i Pogrubienie Kursywa)
Times New Roman (TrueType, łącznie z odmianami Pogrubienie, Kursywa i Pogrubienie Kursywa)
Symbol (TrueType)
Wingdings (TrueType)
MS Serif
MS Sans Serif

Wpis: Zarządzanie czcionkami systemowymi

Informacje o czcionkach zlokalizowane są w kilku kluczach rejestru, których usunięcie / uszkodzenie może spowodować problemy z czcionkami:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontDPI
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontMapper
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes

Usunięcie np. klucza “Fonts” może spowodować takie coś (sam to miałem):
fonts.jpg

Jeżeli zamiast normalnych liter pojawią się różne symbole i krzaczki może pomóc zresetowanie kluczy odpowiedzialnych za czcionki do domyślnych. Jeżeli mieliśmy włączone przywracanie systemu lub backup rejestru aplikacją Erunt to również z tego korzystamy i przywracamy rejestr do stanu sprzed awarii.

Domyślne klucze dla Windows XP:

FontDPI

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontDPI]
"LogPixels"=dword:00000060

 

FontMapper

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontMapper]
"ARIAL"=dword:00000000
"COURIER"=dword:00008800
"COURIER NEW"=dword:00008000
"FIXEDSYS"=dword:00009000
"MS SANS SERIF"=dword:00001000
"MS SERIF"=dword:00005000
"SMALL FONTS"=dword:00000800
"SYMBOL"=dword:00004002
"SYMBOL1"=dword:0000a002
"TIMES NEW ROMAN"=dword:00004000
"WINGDINGS"=dword:00000002
"WINGDINGS2"=dword:00008002
"DEFAULT"=dword:000000ee

Fonts

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts]
"Roman (All res)"="ROMAN.FON"
"Script (All res)"="SCRIPT.FON"
"Modern (All res)"="MODERN.FON"
"Small Fonts (rozdz. VGA)"="SMALLE.FON"
"Arial (TrueType)"="ARIAL.TTF"
"Arial Bold (TrueType)"="ARIALBD.TTF"
"Arial Bold Italic (TrueType)"="ARIALBI.TTF"
"Arial Italic (TrueType)"="ARIALI.TTF"
"Courier New (TrueType)"="COUR.TTF"
"Courier New Bold (TrueType)"="COURBD.TTF"
"Courier New Bold Italic (TrueType)"="COURBI.TTF"
"Courier New Italic (TrueType)"="COURI.TTF"
"Lucida Console (TrueType)"="LUCON.TTF"
"Lucida Sans Unicode (TrueType)"="L_10646.TTF"
"Times New Roman (TrueType)"="TIMES.TTF"
"Times New Roman Bold (TrueType)"="TIMESBD.TTF"
"Times New Roman Bold Italic (TrueType)"="TIMESBI.TTF"
"Times New Roman Italic (TrueType)"="TIMESI.TTF"
"WingDings (TrueType)"="WINGDING.TTF"
"Symbol (TrueType)"="SYMBOL.TTF"
"Symbol 8,10,12,14,18,24 (rozdz. VGA)"="SYMBOLE.FON"
"Verdana (TrueType)"="verdana.TTF"
"Verdana Bold (TrueType)"="verdanab.TTF"
"Verdana Italic (TrueType)"="verdanai.TTF"
"Verdana Bold Italic (TrueType)"="verdanaz.TTF"
"Arial Black (TrueType)"="ariblk.TTF"
"Comic Sans MS (TrueType)"="comic.TTF"
"Comic Sans MS Bold (TrueType)"="comicbd.TTF"
"Impact (TrueType)"="impact.TTF"
"Georgia (TrueType)"="georgia.TTF"
"Georgia Bold (TrueType)"="georgiab.TTF"
"Georgia Bold Italic (TrueType)"="georgiaz.TTF"
"Georgia Italic (TrueType)"="georgiai.TTF"
"Franklin Gothic Medium (TrueType)"="Framd.TTF"
"Franklin Gothic Medium Italic (TrueType)"="Framdit.TTF"
"Palatino Linotype (TrueType)"="pala.TTF"
"Palatino Linotype Bold (TrueType)"="palab.TTF"
"Palatino Linotype Bold Italic (TrueType)"="palabi.TTF"
"Palatino Linotype Italic (TrueType)"="palai.TTF"
"Tahoma Bold (TrueType)"="tahomabd.TTF"
"Trebuchet MS (TrueType)"="trebuc.TTF"
"Trebuchet MS Bold (TrueType)"="trebucbd.TTF"
"Trebuchet MS Bold Italic (TrueType)"="trebucbi.TTF"
"Trebuchet MS Italic (TrueType)"="trebucit.TTF"
"Webdings (TrueType)"="webdings.TTF"
"Estrangelo Edessa (TrueType)"="estre.TTF"
"Gautami (TrueType)"="gautami.TTF"
"Latha (TrueType)"="latha.TTF"
"Mangal (TrueType)"="mangal.TTF"
"Mv Boli (TrueType)"="mvboli.TTF"
"Raavi (TrueType)"="raavi.TTF"
"Shruti (TrueType)"="shruti.TTF"
"Tunga (TrueType)"="tunga.TTF"
"Sylfaen (TrueType)"="sylfaen.TTF"
"WST_Czec (All res)"="wst_czec.FON"
"WST_Engl (All res)"="wst_engl.FON"
"WST_Fren (All res)"="wst_fren.FON"
"WST_Germ (All res)"="wst_germ.FON"
"WST_Ital (All res)"="wst_ital.FON"
"WST_Span (All res)"="wst_span.FON"
"WST_Swed (All res)"="wst_swed.FON"
"Courier 10,12,15 (VGA res)"="COUREE.FON"
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="SSERIFEE.FON"
"MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="SERIFEE.FON"
"Tahoma (TrueType)"="TAHOMA.TTF"
"Microsoft Sans Serif (TrueType)"="MICROSS.TTF"
"Courier 10,12,15 (Rozdzielczość VGA)"="COUREE.FON"
"MS Serif 8,10,12,14,18,24 (Rozdzielczość VGA)"="SERIFEE.FON"
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (Rozdzielczość VGA)"="SSERIFEE.FON"
"Small Fonts (Rozdzielczość VGA)"="SMALLEE.FON"
"Kartika (TrueType)"="kartika.ttf"
"Lucida Sans Regular (TrueType)"="lsans.ttf"
"Lucida Sans Demibold Roman (TrueType)"="lsansd.ttf"
"Lucida Sans Demibold Italic (TrueType)"="lsansdi.ttf"
"Lucida Sans Italic (TrueType)"="lsansi.ttf"
"Vrinda Normalny (TrueType)"="vrinda.ttf"

 

FontSubst

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes]
"Arial CE,238"="Arial,238"
"Arial CYR,204"="Arial,204"
"Arial Greek,161"="Arial,161"
"Arial TUR,162"="Arial,162"
"Courier New CE,238"="Courier New,238"
"Courier New CYR,204"="Courier New,204"
"Courier New Greek,161"="Courier New,161"
"Courier New TUR,162"="Courier New,162"
"Helv"="MS Sans Serif"
"Helvetica"="Arial"
"MS Shell Dlg 2"="Tahoma"
"Times"="Times New Roman"
"Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238"
"Times New Roman CYR,204"="Times New Roman,204"
"Times New Roman Greek,161"="Times New Roman,161"
"Times New Roman TUR,162"="Times New Roman,162"
"Tms Rmn"="MS Serif"
"Arial Baltic,186"="Arial,186"
"Courier New Baltic,186"="Courier New,186"
"Times New Roman Baltic,186"="Times New Roman,186"
"System,0"="System,238"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,238"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,238"
"MS Serif,0"="MS Serif,238"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,238"
"Courier,0"="Courier New,238"
"Arial CE,0"="Arial,238"
"Courier New CE,0"="Courier New,238"
"Times New Roman CE,0"="Times New Roman,238"
"Helv,0"="MS Sans Serif,238"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,238"
"MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif"

Jak zrobić fix do rejestru? Otwieramy notatnik, wklejamy do niego zawartość klucza i z menu Plik >>> Zapisz jako >>> Zapisz jako typ zmieniamy na Wszystkie pliki >>> w Nazwa pliku wpisujemy dowolną nazwę, ale z rozszerzeniem REG np. czcionki.reg. Następnie dwukrotnie klikamy na utworzony plik i dodajemy informacje do rejestru >>> klikamy w button po lewej stronie.

fonts-reg

Dla wygody można pobrać gotowe pliki do importu, zawierające zawartość domyślnych kluczy odpowiedzialnych za czcionki z systemów zaraz po instalacji
Archiwum da Windows XP: Czcionki-Windows-XP
Archiwum dla Windows 7: Czcionki-Windows-7

Brak polskich liter
Jeżeli w systemie Windows nie będą wyświetlać się polskie znaki pomóc może import fixu do rejestru (sprawdzone na XP)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1250.nls"
"1252"="c_1250.nls"
"1253"="c_1250.nls"
"1254"="c_1250.nls"
"1255"="c_1250.nls"

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontMapper]
"ARIAL"=dword:000000cc

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Courier,204"="Courier New,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"


Tags:
One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.