Powiadomienie o PW w MyBB


Okienko javascript

Style i szablony –> szablony –> wybieramy nasz styl –> Globalne Szablony –> global_pm_alert

zmieniamy kod na:

<div class="pm_alert" id="pm_notice">
 <div class="float_right"><script type="text/javascript"><!--
 window.alert("You have recieved a new message!")
 // -->
 </script><a href="private.php?action=dismiss_notice&amp;my_post_key={$mybb->post_code}" title="{$lang->dismis_notice}"  MyBB.dismissPMNotice()"><img src="{$theme['imgdir']}/dismiss_notice.gif" alt="{$lang->dismis_notice}" title="[x]" /></a></div>
 <div>{$privatemessage_text}</div>
 </div><br />

Edytujemy “You have recieved a new message!” na własny komunikat

Plugin: Ajax PM Notification
https://mods.mybb.com/view/ajax-pm-notificationTags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.