obliczanie sum kontrolnych


IgorWare Hasher EN.jpg
download: najnowsza wersja (32-bit), najnowsza wersja (64-bit) (nie wymaga instalacji, typ portable)

aplikacja do obliczania sum kontrolnych SHA-1, MD5 i CRC32 dla pojedynczego pliku lub tekstu oraz późniejszego weryfikowania – wygenerowane sumy można skopiować do schowka przyciskiem Copy. Obsługuje pliki weryfikacji hash (*.sha, *.md5, *.sfv) – również ich tworzenie i zapisanie przyciskiem Save (pliki te można podejrzeć w Notatniku). Opcjonalnie możliwość integracji z menu kontekstowym. Obsługuje przeciągnij i upuść.

IgorWareHasher.jpg

alternatywy.png

HashGenerator download: najnowsza wersja (pobrana paczka zip zawiera wersje portable)
aplikacja do obliczania sum kontrolnych dla pojedynczego pliku lub tekstu (obsługuje 14 algorytmów). Listę wygenerowanych sum można zapisać do pliku txt / html. Obsługuje przeciągnij i upuść.

HashCompare download: najnowsza wersja (pobrana paczka zip zawiera wersje portable)
aplikacja umożliwia porównanie dwóch plików. Obsługuje przeciągnij i upuść. Po dodaniu dwóch plików aplikacja oblicza sumy kontrolne każdego z nich i podaje rezultat.

Snap MD5 download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
aplikacja do obliczania sum kontrolnych SHA-1 i MD5 dla pojedynczego pliku oraz późniejszego weryfikowania. Obsługuje przeciągnij i upuść.

Quick Checksum Verifier download: najnowsza wersja
wersja bez instalacji, typ portable: wypakować w Uniwersal Extractor
aplikacja do obliczania sum kontrolnych SHA-1 i MD5 dla pojedynczego pliku oraz późniejszego weryfikowania. Obsługuje przeciągnij i upuść.

FastMD5, DP Hash
aplikacje do obliczania sum kontrolnych dla pojedynczego pliku oraz późniejszego weryfikowania. DP Hash obsługuje ponad 30 algorytmów.

CompareChecksum download: CompareChecksumPortable-1.0.3-Setup.paf.exe
oblicza i weryfikuje sumy kontrolne MD5 / SHA1 dla pojedynczego pliku. Obsługuje przeciągnij i upuść.

winMd5Sum Portable
oblicza i weryfikuje sumy kontrolne MD5 dla pojedynczego pliku. Obsługuje przeciągnij i upuść. OpenSource.

Marxio File Checksum Verifier download: najnowsza wersja, Marxio-FCV_1.5.5.exe (portable)
obliczanie i weryfikacja sum. Obsługuje przeciągnij i upuść. Możliwość integracji z explorerem.

HashMyFiles download: hashmyfiles.zip
pozwala na obliczanie sum MD5 / SHA1 / CRC32 jednego lub kilku plików, całych folderów, plików uruchomionych procesów oraz na podstawie maski np. *.exe. Można utworzyć raport html z obliczonymi sumami pojedynczego lub wszystkich plików. Obsługuje przeciągnij i upuść. Możliwość integracji z explorerem. Aplikacja nie umożliwia późniejszej weryfikacji.

MD5 Checksum Tool download: najnowsza wersja
wersja bez instalacji, typ portable: wypakować w Uniwersal Extractor
aplikacja umożliwia obliczenie sumy MD5 pojedynczego pliku / całego folderu / tekstu oraz późniejszą weryfikację. Dodatkowo porównywanie dwóch plików, tworzenie raportu. Obsługuje przeciągnij i upuść

FlashSFV download: FlashSFV_2.6.zip

WinAFV32 download: WinAFV32_3.0_Build_140.zip
aplikacje do obliczania i weryfikacji sum kontrolnych CRC32 / MD5 pojedynczego / kilku plików / folderów. Aplikacje działają w ten sposób, że tworzą pliki weryfikacji hash (*.sfv, *.md5).

DVDsig EN.jpg
download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)

aplikacja umożliwia analizę wielu plików i całych folderów – skanuje wszystkie pliki w katalogu i tworzy jeden plik sygnatur MD5. Przydatna do kontroli integralności plików na płytach CD/DVD, choć może być wykorzystana także na dyskach lokalnych.
Uruchamiamy aplikacje w głównym katalogu, po wykonaniu skanowania nagrywamy pliki dvdsig.exe i dvdsig.md5 na płytę, a następnie w dowolnej chwili uruchamiamy aplikacje z płyty w celu sprawdzenia integralności plików.

DVDsig.jpg

alternatywy.png

Turbo WinMD5 download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, wystarczy wypakować plik WinMD5.exe)
skanuje wszystkie pliki w katalogu i tworzy jeden plik sygnatur MD5/CRC32

FileVerifier++ download: najnowsza wersja (wersja zip nie wymaga instalacji, typ portable)
aplikacja służy do weryfikowania integralności plików. Po uruchomieniu oblicza sumę kontrolną pojedynczego pliku lub też całych folderów (obsługuje 20 algorytmów). Następnie można rezultat zapisać do pliku raportu. Raport taki potem otwieramy w aplikacji i klikamy Verify w celu zweryfikowania integralności plików. Pozycje zielone to pliki nienaruszone, pozycje czerwone to pliki zmienione. Przydatne do sprawdzania integralności kopii zapasowej plików!

Hashtab EN.jpg
download: najnowsza wersja (wymaga zainstalowania)

aplikacja służy do obliczania sum kontrolnych oraz porównywania dwóch plików. Działa inaczej niż wyżej wymienione aplikacja, ponieważ ma postać rozszerzenia powłoki Explorer – dodaje nowy tab File Hashes klikając PPM na pliku >>> Właściwości. Domyślnie aplikacja wyświetla 3 algorytmy, ale w opcjach można włączyć kilka innych.

hashTab.jpgDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.