Generator identyfikatora UUID


UUID-GUID Generator

Licencja: Open Source (GPL)
Platforma: Windows 2000/XP/Vista/7

aplikacja generuje niepowtarzalny ciąg znaków nazywany Universally Unique Identifier (UUID). Wygenerowany identyfikator może być wykorzystany do identyfikacji, bez ryzyka powtórzenia tego samego ciągu znaków. Najpowszechniejszą odmianą jest Globally Unique Identifier (GUID) wykorzystywany np. do identyfikowania obiektów COM w systemie Windows. Możemy je obejrzeć przeglądając rejestr w kluczu HKEY_CLASSES_ROOTCLSID.
Przykładowy identyfikator: 8C4C1EA6-731A-41A2-8101-71CCFE352015

Download: najnowsza wersja (portable)

Zrzut ekranu:
uuid.jpgDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.