Dodatkowe tagi MyCode w MyBB


mp3 player

pobieramy i wysyłamy folder mp3 do głównego katalogu forum
Panel admina >>> Konfiguracja >>> MyCode –> Nowy MyCode
Tytuł >>> mp3player
Krótki opis >>>MP3 Player
Wyrażenie regularne

[mp3](.*?)[/mp3]

Zamiana:

<script src="mp3/audio-player.js"><!--mce:0--></script>
 <object id="$1" width="290" height="24" data="mp3/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="mp3/player.swf" /><param name="FlashVars" value="playerID=1&amp;soundFile=$1" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /></object>

edytując post dajemy tag (pliki wrzucamy na nasz serwer; jeżeli znajdują się w głównym katalogu to wpisujemy tylko nazwa.mp3; jeżeli w folderze – folder/nazwa.mp3)

[mp3] ... [/mp3]

——————————————————————-

spoiler
Panel admina >>> Konfiguracja >>> MyCode –> Nowy MyCode
Tytuł >>> spoiler
Krótki opis >>>pokaż – ukryj
Wyrażenie regularne

[spoiler](.*?)[/spoiler]

Zamiana

<div style="padding: 3px; background-color: #ffffff; border: 1px solid #d8d8d8; font-size: 1em;">
<div style="text-transform: uppercase; border-bottom: 1px solid #CCCCCC; margin-bottom: 3px; font-size: 0.8em; font-weight: bold; display: block;"><span onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerHTML = '&lt;b&gt;Spoiler: &lt;/b&gt;&lt;a href='#' onClick='return false;'&gt;ukryj&lt;/a&gt;'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerHTML = '&lt;b&gt;Spoiler: &lt;/b&gt;&lt;a href='#' onClick='return false;'&gt;pokaż&lt;/a&gt;'; }"><strong>Spoiler: </strong><a onclick="return false;" href="#">pokaż</a></span></div>
<div class="quotecontent">
<div style="display: none;">$1</div>
</div>
</div>

edytując post dajemy tag

[spoiler] ... [/spoiler]

Modyfikacja: można zmodyfikować kod wklejany w sekcję Zamiana na:

<span style="color: #000000; background: #000000;">$1</span>

Mod jest do zakrywania tekstu, dopiero po zaznaczeniu można zobaczyć co jest napisane.

——————————————————————

Dodanie przycisku do edytora obsługującego nowy MyCode
tworzymy grafikę bez tła o wymiarach 16×16 pikseli. Będzie to ikona w edytorze. Wgrywamy ją do katalogu jscripts/editor_themes/twój styl/images/

pobieramy plik jscripts/editor.js z serwera i edytujemy

dodatkowy przycisk w pierwszej linii, obok przycisku wyboru koloru:
po kodzie

{type: 'button', name: 'color', insert: 'color', dropdown: true, color_select: true, image: 'color.gif', draw_option: this.drawColorOption, options: this.colors}

dodajemy kod nowego przycisku

, {type: 'button', name: 'mycode', sprite: 'mycode', insert: 'mycode', title: 'nazwa MyCode'}

mycode – wyrażenie regularne np. jeżeli nasze wyrażenie ma postać [mp3](.*?)[/mp3] to zamiast mycode wpisujemy mp3.
nazwa MyCode – wpisujemy nazwę np. dodaj mp3

Dodatkowy przycisk w dodatkowej linii
przed kodem

// Create our new text area]

dodajemy: (linia 240)

this.createToolbar('mytoolbar', {
   container: 'bottom',
   items: [
   {type: 'button', name: 'mycode', sprite: 'mycode', insert: 'mycode', title: 'nazwa MyCode'}
   ]
 });

aby dodać kolejny przycisk dodajemy kod

 , {type: 'button', name: 'mycode', sprite: 'mycode', insert: 'mycode', title: 'nazwa MyCode'}</pre>
Przykład:
<pre lang="php"> this.createToolbar('mytoolbar', {
   container: 'bottom',
   items: [
     {type: 'button', name: 'flash', sprite: 'flash', insert: 'flash', title: this.options.lang.title_flash},
     {type: 'button', name: 'video', sprite: 'video', insert: 'video', title: this.options.lang.title_video},
     {type: 'button', name: 'stream', sprite: 'stream', insert: 'stream', title: this.options.lang.title_stream}
   ]
 });

dodawanie ikonki nowego przycisku
Otwieramy jscripts/editor_themes/*twój styl*/stylesheet.css. Na końcu dodajemy:

.messageEditor .toolbar_button .toolbar_sprite_flash {
   background: url(images/flash.gif) no-repeat center;
 }
 .messageEditor .toolbar_button .toolbar_sprite_video {
   background: url(images/video.gif) no-repeat center;
 }
 .messageEditor .toolbar_button .toolbar_sprite_stream {
   background: url(images/stream.gif) no-repeat center;
 }


Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.