Desrukcyjne usuwanie plików


Eraser

aplikacja służy do całkowitego usuwania plików i folderów z dysku twardego tak aby nie było możliwe ich odzyskanie, oferuje także wymazywanie wolnej powierzchni. Oprócz trybu “na życzenie” (On-Demand), program daje możliwość tworzenia cyklicznych zadań (Sheduler), które można wykorzystać np. do całkowitego kasowania niepotrzebnych plików po codziennej pracy.
Aby usunąć element klikamy File –> New Task. Klikając Edit –> Preferences –> Erasing możemy wybrać metodę kasowania danych (zakładka “Files”) oraz metodę zamazywania nieużywanej przestrzeni dysku (zakładka “Unused Disk Space”). Jeśli jakieś pliki usuneliśmy wcześniej to też można je zamazać. Najlepiej wcześniej zrobić Defragmentacje dysku aby scalić dane. Po zakończeniu Defraga wybieramy opcje “Erase unused space”, która służy właśnie do zamazania nieużywanej przestrzeni dysku, na której mogą jeszcze być pozostałości po wcześniej usuniętych plikach/folderach (nie należy przerywać tego procesu, mimo że trwa długo – najlepiej dopasować sobie odpowiednią metodę do wielkości dysku – grozi bad sektorami)
Wersja instalacyjna integruje się z menu explorera – po kliknięciu na plik lub folder pojawi się dodatkowa opcja “Erase”.

Download: EraserPortable by portableapps.com, X-Eraser (v.5.8.8), X-Eraser (v.6.x)

eraser.jpg

alternatywy.png

Files Terminator Free

DP shredder download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji, typ portable)
do usuwania plików / folderów oraz wymazywanie wolnej powierzchni

DPWipe download: najnowsza wersja
do usuwania plików / folderów, interfejs przeciągnij i upuść

Freeraser download: najnowsza wersja (setup + funkcja portable mode)
aplikacja lokuje na pulpicie ikonę kosza do którego przeciągamy pliki/foldery

WipeFile download: wipefile.rar
do usuwania plików

FileKiller download: najnowsza wersja usuwa pliki, 3 metody: losowe dane, puste miejsca, dowolny znak. Licencja: Open Source

CyberShredder, UltraShredder

hardwipe
wymazywanie plików / folderów / wolnej przestrzeni

Disk Wipe

OpenSource.jpg

aplikacja służy do usuwania zawartości całych partycji na dysku – wykonuje szybkie formatowanie (zwiększa wydajność) wraz z nadpisywaniem, wymazywaniem. Może być stosowana na dyskach USB, karty SD itd.
klikamy z lewej strony panelu na dysku, który chcemy wymazać. Przed rozpoczęciem wchodzimy do ustawień “Settings”, podajemy nową nazwę woluminu oraz ustawiamy priorytet pracy od najniższego Idle do najwyższego Higest. W głównym oknie klikamy Wipe Disk, ustawiamy system plików: NTFS, FAT lub FAT32, zaznaczyć Quick format, a następnie Next…..i wybieramy metodę wymazywania danych.Po wciśnięciu przycisku Next rozpocznie się właściwe formatowanie i wymazywanie wskazanego woluminu, którego czas zależny będzie od wybranej metody oraz konfiguracji sprzętowej komputera.

Download: DiskWipe.exe (nie wymaga instalacji)

diskwipe.jpg

alternatywy.png

WipeDisk download: wipedisk.rar
do wymazywania całych partycji, ma również opcję wymazywania całego dysku twardego

Roadkil’s Disk Wipe
usuwa zawartość dysku zostawiając dysk pusty lub zapisując losowe dane, działa z USB

Aplikacje nie pozwalają na wymazanie partycji systemowej - w tym przypadku należy uruchomić je z poziomu innego systemu lub używając Windows LiveCD.
Można również przed wymazywaniem połączyć 2 partycje w jedną lub usunąć wszystkie istniejące partycje i utworzyć nową (oczywiście aktywną i podstawową) używając np.Gparted.

Dysk z poufnymi danymi
Usunięcie / wymazanie zawartości całego dysku zerowanie dysku twardego

Proces zamazywania dysku jest zadaniem bardzo długotrwałym (pewność, że nie odzyska się danych daje dopiero nadpisanie każdej komórki 4-5 razy) i w przypadku szczególnie ważnych danych możemy rozważyć decyzję, czy po prostu nie zniszczyć fizycznie dysku. Nie wystarczy tutaj namagnesować dysk czy potraktować paralizatorem. Dysk, a dokładniej talerze w jego wnętrzu, muszą zostać rozbite na małe kawałeczki (młotek, zginanie, miażdżenie, mielenie, wiercenie). Takie działanie zapewni nam 100% bezpieczeństwa.
Skasowanie informacji z pamięci flash jest prostsze niż w przypadku dysków twardych. Bazują one bowiem na zapisie elektronicznym, a nie magnetycznym. Dlatego nawet jednokrotne nadpisanie komórki danych powoduje nieodwracalną utratę poprzedniej informacji. Należy pamiętać, że tak jak w przypadku dysku skuteczne wykasowanie nośnika wymaga nadpisania każdej komórki w danym nośniku.
Kasowanie płyt RW_ używany programów do nagrywania, opcja kasowania powinna być ustawiona na Pełne kasowanie.

Skuteczna destrukcja danych

Dyski twarde
wielokrotne nadpisanie każdego sektora lub zniszczenie talerzy

Karty pamięci flash i pendrive'y
jednokrotne nadpisanie danych lub fizyczne zniszczenie układów pamięci

Płyty optyczne CD/DVD
zniszczenie przez połamanie na trzy części


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.