Konfiguracja usług dla Windows XP SP3

Aby wyszukać konkretną usługę wciśnij klawisze Ctrl+F

Nazwa wyświetlana (EN / PL) Nazwa usługi (rejestr) Domyślna WinXP Home Domyślna WinXP MCE 2005 Domyślna WinXP Pro Domyślna WinXP Tablet PC Edition 2005 Bezpieczna Poprawiona Hard
Alerter (Urządzenie alarmowe) Alerter Wyłączony Disabled Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
Application Layer Gateway Service (Usługa bramy warstwy aplikacji) ALG Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Ręczny Wyłączony *
Application Management (Zarządzanie aplikacjami) AppMgmt Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Automatyczny Updates (Aktualizacje automatyczne) wuauserv Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Background Intelligent Transfer Service (Usługa inteligentnego transferu w tle) BITS Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
ClipBook ClipSrv Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
COM+ Event System (System zdarzeń COM+) EventSystem Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Ręczny Wyłączony *
COM+ System Application (Aplikacja systemowa modelu COM+) COMSysApp Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Computer Browser (Przeglądarka komputera) Browser Automatyczny (Not Started) Automatyczny (Not Started) Automatyczny (Not Started) Automatyczny (Not Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Cryptographic Services (Usługi kryptograficzne) CryptSvc Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
DCOM Server Process Launcher (Program uruchamiający proces serwera DCOM) DcomLaunch Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
DHCP Client (Klient DHCP) Dhcp Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Distributed Link Tracking Client (Klient śledzenia łączy rozproszonych) TrkWks Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Ręczny * Ręczny * Wyłączony *
Distributed Transaction Coordinator MSDTC Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
DNS Client (Klient DNS) Dnscache Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Error Reporting Service (Usługa raportowania błędów) ERSvc Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Event Log (Dziennik zdarzeń) Eventlog Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
Extensible Authentication Protocol Service ** EapHost Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Fast User Switching Compatibility (Zgodność szybkiego przełączania użytkowników) FastUserSwitchingCompatibility Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Fax Fax Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
FTP Publishing MSFtpsvc Not Available Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Health Key and Certificate Management Service ** hkmsvc Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) helpsvc Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Ręczny * Wyłączony * Wyłączony *
HTTP SSL HTTPFilter Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Ręczny (Started) Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Human Interface Device Access (Dostęp do urządzeń interfejsu HID) HidServ Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
IIS Admin IISADMIN Not Available Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
IMAPI CD-Burning COM Service (Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI) ImapiService Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Indexing Service (Usługa indeksowania) cisvc Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
IPSEC Services (Usługi IPSEC) PolicyAgent Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
IPv6 Helper Service 6to4 Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Logical Disk Manager (Menedżer dysków logicznych) dmserver Ręczny Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Ręczny * Ręczny * Wyłączony *
Logical Disk Manager Administrative Service (Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych) dmadmin Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Media Center Receiver Service ehRecvr Not Available Automatyczny (Started) Not Available Not Available Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
Media Center Scheduler Service ehSched Not Available Automatyczny (Started) Not Available Not Available Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
Message Queuing MSMQ Not Available Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Message Queuing Triggers MSMQTriggers Not Available Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Messenger (Posłaniec) Messenger Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
MHN MHN Not Available Ręczny Not Available Not Available Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
MS Software Shadow Copy Provider SwPrv Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Net Logon (Logowanie do sieci) Netlogon Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
NetMeeting Remote Desktop Sharing mnmsrvc Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Network Access Protection Agent ** napagent Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny
Network Connections (Połączenia sieciowe) Netman Ręczny (Started) Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny
Network DDE (DDE Sieci) NetDDE Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
Network DDE DSDM (DSDM DDE Sieci) NetDDEdsdm Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
Network Location Awareness (NLA) (Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)) Nla Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Ręczny Wyłączony *
Network Provisioning Service xmlprov Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
NT LM Security Support Provider (Usługa NT LM Security Support Provider) NtLmSsp Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Peer Name Resolution Protocol PNRPSvc Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Peer Networking p2psvc Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Peer Networking Group Authentication p2pgasvc Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Peer Networking Identity Manager p2pimsvc Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Performance Logs and Alerts (Dziennik wydajności i alerty) SysmonLog Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Plug and Play PlugPlay Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
Portable Media Serial Number Service (Numer seryjny nośników przenośnych) WmdmPmSN Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Print Spooler (Bufor wydruku) Spooler Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Protected Storage (Magazyn chroniony) ProtectedStorage Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
QoS RSVP RSVP Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Remote Access Auto Connection Manager (Menedżer autopołączenia rejestru zdalnego) RasAuto Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Remote Access Connection Manager (Menedżer połączeń Usługi dostęp zdalny) RasMan Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Remote Desktop Help Session Manager (Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego) RDSessMgr Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Remote Procedure Call (RPC) (Zdalne wywoływanie procedur) RpcSs Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
Remote Procedure Call (RPC) Locator (Lokalizator usługi zdalnego wywoływania procedur) RpcLocator Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Remote Registry (Rejestr zdalny) RemoteRegistry Not Available Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Removable Storage (Magazyn wymienny) NtmsSvc Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
RIP Listener Iprip Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Routing and Remote Access (Routing i dostęp zdalny) RemoteAccess Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony Wyłączony
Secondary Logon (Logowanie pomocnicze) seclogon Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Security Accounts Manager (Menedżer kont zabezpieczeń) SamSs Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
Security Center (Centrum zabezpieczeń) wscsvc Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
Server (Serwer) lanmanserver Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Shell Hardware Detection (Wykrywanie sprzętu powłoki) ShellHWDetection Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Simple Mail Transport Protocol (SMTP) SMTPSVC Not Available Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Simple TCP/IP Services SimpTcp Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Smart Card (Karta inteligentna) SCardSvr Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
SNMP Service SNMP Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
SNMP Trap Service SNMPTRAP Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
SSDP Discovery Service (Usługa odnajdowania SSDP) SSDPSRV Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
System Event Notification (Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym) SENS Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
System Restore Service (Usługa przywracania systemu) srservice Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
Task Scheduler (Harmonogram zadań) Schedule Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
TCP/IP NetBIOS Helper Service (Pomocnik TCP/IP NetBIOS) LmHosts Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
TCP/IP Printer Server LPDSVC Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
Telephony (Telefonia) TapiSrv Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Telnet TlntSvr Not Available Wyłączony Ręczny Wyłączony Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Terminal Services (Usługi terminalowe) TermService Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny (Started) Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Themes (Kompozycje) Themes Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
Uninterruptible Power Supply (Zasilacz awaryjny (UPS)) UPS Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Universal Plug and Play Device Host (Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play) upnphost Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Volume Shadow Copy (Kopiowanie woluminów w tle) VSS Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
WebClient (Klient sieci Web) WebClient Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Windows Audio AudioSrv Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
Windows Firewall / Internet Connection Sharing SharedAccess Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Wyłączony *
Windows Image Acquisition (WIA) stisvc Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Windows Installer (Instalator Windows) MSIServer Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny
Windows Management Instrumentation (Instrumentacja zarządzania Windows) winmgmt Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
Windows Management Instrumentation Driver Extension (Rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows) Wmi Not Available Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony *
Windows Time (Usługa Czas systemu Windows) W32Time Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Wired AutoConfig ** Dot3svc Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony *
Wireless Zero Configuration (Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej) WZCSVC Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Wyłączony * Wyłączony *
WMI Performance Adapter (Karta wydajności WMI) WmiApSrv Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony * Wyłączony * Wyłączony *
Workstation (Stacja robocza) lanmanworkstation Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny (Started) Automatyczny Automatyczny Automatyczny
World Wide Web Publishing w3svc Not Available Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed
jedna gwiazdka (*) oznacza zmianę w stosunku do domyślnych ustawień
konfiguracja „bezpieczna” jest dla 95% użytkowników, nie wywoła żadnych wiekszych skutków ubocznych.
konfiguracja „hard” to super konfiguracja, dla bardzo zaawansowanych użytkowników, mocno tnie usługi.Uzywasz tej konfiguracji na wlasne ryzyko.