The Avenger to bardzo silna aplikacja do usuwania mocno zakorzenionych elementów malware. Po pobraniu aplikacji  przystępujemy do jej użycia.

obsługa aplikacji
aplikacja wymaga praw administracyjnych. Po uruchomieniu wyświetla się okienko z informacją, że użycie aplikacji nie jest w 100% bezpieczne. Klikamy OK i otworzy się okno programu.
Teraz pora na załadowanie skryptu usuwającego. Można to zrobić przez:

  1. pisanie bezpośrednio w polu tekstowym
  2. załadowanie skryptu z pliku (zwykły tekst, ANSI zakodowane)
  3. załadowanie skryptu z internetowego adresu URL
  4. wklejenie skryptu bezpośrednio ze schowka

Po załadowaniu skryptu klikamy w przycisk Execute i potwierdzamy jago wykonanie. Avenger poprosi o restart. W czasie resetowania systemu, aplikacja wykona wszystkie wskazane zadania usuwające, jednocześnie wykonując kopię zapasową kasowanych elementów. Następnie zostanie wyświetlony log przebiegu operacji. Log oraz kopie elementów zapisywane są w folderze C:Avenger

budowa skryptów

Skrypt składa się z tekstu o budowie „jedna komenda na jedną linię”. Każda linia jest traktowana oddzielnie, więc nie powinno być linii podziału lub zawijania tekstu.
Na stronie producenta dostępny jest tutorial budowy skryptu.

Comment: informacyjny komentarz

Files to delete: kasowanie plików wraz z wykonaniem kopii
Files to delete:
C:WINDOWSSystem32SomeBadFile.dll
%windir%bad.exe
c:documents and settingsfile.exe

Files to replace with dummy: podstawianie pliku pustym o tej samej nazwie wraz z wykonaniem kopii oryginału
Files to replace with dummy:
C:WINDOWSSystem32SomeBadFile.dll
%windir%bad.exe
c:documents and settingsfile.exe

Files to move: przeniesienie wskazanych plików źródłowych do innej lokalizacji docelowej. znak krechy |służy oddzieleniu ścieżki dostępu pliku źródłowego od pliku docelowego. Pierwsza ścieżka jest źródłowa (ten plik podstawi docelowy), druga ścieżka jest docelowa (ten plik zostanie podstawiony tym pierwszym).
Files to move:
C:WINDOWSSystem32SomeBadFile.dll | C:renamed.dll
%windir%bad.exe | %systemdrive%bad.exe.bak
c:documents and settingsfile.exe | c:backupbad.extension

Folders to delete: kasowanie folderów wraz z wykonaniem kopii
Folders to delete:
C:WINDOWSSystem32SomeBadFolder
c:documents and settingsevil userevil folder

Registry keys to delete: kasowanie kluczy rejestru z gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE wraz z wykonaniem kopii
Registry keys to delete:
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonNotifyBadKey
HKLMSoftwareBadKey
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlBadKey

Registry keys to replace with dummy: zastępuje wartości wybranego klucza pustymi danymi
Registry keys to replace with dummy:
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonNotifyBadKey
HKLMSoftwareBadKey
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlBadKe

Registry values to delete: kasowanie wartości, nie kluczy. Znak | służy oddzieleniu nazwy klucza od nazwy wartości.
Registry values to delete:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareSomeKey | BadValue
HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun | BadRunValue
HKLMSystemCurrentControlSetControlSession Manager | BadValue

Registry values to replace with dummy: zastępuje konkretną wskazaną wartość wybranego klucza pustymi danymi
Registry values to replace with dummy:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareSomeKey | BadValue
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon | System
HKLMSystemCurrentControlSetControlSession Manager | BadValue

Programs to launch on reboot: uruchamianie wybranego programu przy następnym resetowaniu komputera np. plik BAT, import pliku REG
Programs to launch on reboot:
C:Documents and SettingsMy UserDesktopHijackThis.exe
%systemdrive%my_fix.bat
c:MyRegFile.reg
regedit.exe /s c:MyRegFile.reg

Drivers to delete: odładowanie i skasowanie systemowych sterowników i usług, wymaga dwóch restartów, nazwy tu wprowadzane widać w rejestrze w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServices
Drivers to delete:
BadDriver
avpi32
rnuk_h

Drivers to disable: wyłączanie sterowników i usług zmieniając typ startu na liczbę 4. Pliki nie są kasowane.
Drivers to disable:
BadDriver

Można pisać dużymi i małymi literami (C:WINDOWS czy C:Windows), w ścieżkach dostępu można stosować zmienne środowiskowe.

Przykładowy prosty skrypt:

Files to delete:
C:WINDOWSmsc.exe
C:WINDOWSSystem32msxml71.dll
c:windowssystem32kbiwkmvdylbtml.dll
c:windowssystem32driverskbiwkmpxudeuwq.sys
C:Documents and SettingsAniaUstawienia lokalneTempb.ex
C:WINDOWSTasks{7B02EF0B-A410-4938-8480-9BA26420A627}.job

Registry keys to delete:
HKLMSYSTEMCurrentControlSetServiceskbiwkmkberrsei
HKLMSYSTEMControlSet001Serviceskbiwkmkberrsei
HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D}
HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Registry values to delete:
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellServiceObjectDelayLoad | zIVvQVxTCTZ

Drivers to delete:
kbiwkmkberrsei

Programs to launch on reboot:
C:fix.reg

 Data opublikowania: 30 kwietnia, 2011
Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca, 2014
Sebastian Wolszlegier - admin bloga traxter-online.net